Položky so značkou cirkev .

Drahé deti, aj dnes prichádzam medzi Vás, aby som Vás viedla po ceste pokoja.

Povzbudzujem Vás, aby ste sa nebáli; lebo modlitbou, obsiahnete ten pokoj, ktorý iba Boh vie darovať; a nie je to pokoj z tohto sveta! Pokoj sa obsiahne tým, že sa budete navzájom milovať! Všetci ste boli povolaní k svätosti! A, ak odpoviete celým Svojim srdcom na moje volanie, budete premenení, a, Vaše tváre, budú plné svetla, lebo Duch Svätý Vás premení.
Čítaj ďalej o Drahé deti, aj dnes prichádzam medzi Vás, aby som Vás viedla po ceste pokoja. »

Kristus, teda, viac miloval než trpel.

Svätý Ján z Avily Učiteľ Cirkvi. 10. máj.
Čítaj ďalej o Kristus, teda, viac miloval než trpel. »

Papež František vydal apoštolskou exhortaci věnovanou sv. Terezii z Lisieux

Od svaté Terezie z Avily podle Svatého otce Terezie zdědila velkou lásku k církvi a dokázala proniknout do hlubin tohoto tajemství. V Příběhu jedné duše Terezie píše: " Pochopila jsem, že církev má Srdce, a že toto Srdce hoří láskou. Pochopila jsem, že je to jedině láska, která nutí členy církve jednat. (...) Všichni jsme se snažili, aby církev byla věrná: Ano, našla jsem své místo v církvi: v Srdci církve, mé Matky, budu Láska!" To komentuje papež František: "Toto srdce nebylo srdcem triumfalistické církve, ale církve milující, pokorné a milosrdné." A dodává: "Ježíš Kristus je vskutku milostivý a milosrdný: Tento objev srdce církve je velkým zdrojem světla i pro nás dnes. Chrání nás před pohoršením nad omezeními a slabostmi církevní instituce s jejími stíny a hříchy a umožňuje nám vstoupit do srdce církve hořícího láskou, které vzplálo o Letnicích díky daru Ducha Svatého." Exhortaci uzavírá krátká modlitba, v níž se papež mimo jiné modlí: "Pomoz nám, abychom si byli stejně jako ty stále jisti nesmírnou Boží láskou k nám, abychom každý den napodobovali tvou "malou cestu" svatosti."
Čítaj ďalej o Papež František vydal apoštolskou exhortaci věnovanou sv. Terezii z Lisieux »

Akú Cirkev na Slovensku?

Moji drahí, nebojte sa formovať ľudí tak, aby mali zrelý a slobodný vzťah k Bohu. Dôležitý je tento vzťah. Budeme mať možno pocit, že nemáme všetko pod kontrolou a že strácame silu a autoritu, ale Kristova cirkev nechce ovládať svedomie a obsadiť miesta; chce byť „fontánou“ nádeje v živote ľudí. Je to riziko. Je to výzva. Hovorím to predovšetkým pastierom: vy vykonávate slúžbu v krajine, kde sa mnohé veci rýchlo zmenili a kde sa spustili mnohé demokratické procesy – ale sloboda je ešte stále krehká. Je krehkou predovšetkým v srdci a v mysli ľudí. Preto vás povzbudzujem, aby ste ich formovali k slobode od rigidnej religiozity. Vyjsť z tohoto a nechajte ich rásť v slobode! Nech sa nik necíti utláčaný, ale každý nech má možnosť objaviť slobodu Evanjelia a postupne vstúpiť do vzťahu s Bohom; a to s dôverou človeka, ktorý vie, že pred Ním si môže niesť svoj príbeh a svoje rany bez strachu a bez pretvárok, bez starostí o to, aby sme museli obhájiť svoj obraz. Aby sme dokázali povedať: „Som hriešnik“, ale aby sme to povedali úprimne, nie aby sme sa bili do pŕs a ďalej verili, že sme spravodliví. Sloboda. Nech je evanjeliová zvesť oslobodzujúca a nikdy nie utláčajúca. A nech je Cirkev znakom slobody a prijatia!
Čítaj ďalej o Akú Cirkev na Slovensku? »

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI, 6 NOVEMBER 2021

Pre tých, ktorí už viac necítia potrebu žiť sviatosti a, ktorí nemajú dôveru voči kňazom: hovorím Vám, že to satan Vám ukazuje Cirkev chorú!
Čítaj ďalej o POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO, KTORÉ DALA PANNA MÁRIA LELLOVI, 6 NOVEMBER 2021 »

Posolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi. 5. september 2020.

Máriini pútnici - I Pellegrini di Maria    Posolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi. 5. september 2020.   Moje drahé detičky, aj dnes, s materskou láskou, prichádzam medzi Vás, aby som utešovala Vaše srdcia, ktoré sú v utrpení.   Vedzte deti moje, že spása sa môže obsiahnuť pomocou Lásky Boha, tým, že si budete navzájom...
Čítaj ďalej o Posolstvo pre ľudstvo, ktoré dala Panna Mária Lellovi. 5. september 2020. »

POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO DANÉ PANNOU MÁRIOU LELLOVI, 4. JÚL 2020

Drahé deti, aj dnes prichádzam medzi Vás, aby som utešovala Vaše srdcia. Ďakujte môjmu Synovi Ježišovi za to, že mi dáva milosť prinášať každému z Vás dobrú novinu. Deti moje drahé, milované Bohom, môj Syn ma posiela medzi Vás, aby som Vám pomohla, v týchto časoch, pri raste Vašej viery. Som s Vami, detičky moje, a po boku každého z Vás, aby ste úplne otvorili Vaše...
Čítaj ďalej o POSOLSTVO PRE ĽUDSTVO DANÉ PANNOU MÁRIOU LELLOVI, 4. JÚL 2020 »

Skutky.

Komentuje otec Laurentin (teológ René Laurentin - poznámka prekladateľa), po svojej návšteve v San Damiáne v roku 1993: " Pozoruhodnejšia je však prítomnosť Panny Márie, ktorej plány a úmysly chce každý zrealizovať: modlitba a čin; lebo jednoduché posolstvo, prijaté touto jednoduchou ženou (Rosou) je relistické a hlboko ľudské. Mesto Ruží mieri na premenu srdca človeka, aby sa otvoril pre problémy dneška a voči učeniu Cirkvi, uskutočňujúc, okrem iného, skutky milosrdenstva, telesného a duchovného, pre civilizáciu lásky ".
Čítaj ďalej o Skutky. »
Ukazujem 9 výsledkov.
Položiek na stránku 50
z 1