« Späť

Mami, a kde je Ježiš?!

Mami, a kde je Ježiš?!

Ľudia majú často pocit prázdnoty. Nie je nik, kto by im dokázal pomôcť, podať pomocnú ruku či len tak bez nároku na revanš ich potešiť. Dať nádej v ťažkých chvíľach. No nádej má predsa meno!...

Levoča. Mariánska púť a otázka: „Mami, a kde je Ježiš?“ – videl som zvedavé žiariace oči malého dievčatka v centre mesta. Nad touto otázkou som sa pousmial a kráčal ďalej, no započul som aj odpoveď zdanlivo zaneprázdnenej mamičky: „Ježiško je v kostole.

Čo? To fakt? Túto situáciu mám stále živo pred očami. A vidím v nej akýsi odraz žitia nášho kresťanstva a našej viery, ktorá je často tak plytká. Nečudujme sa, že naše vzťahy a životy sa rúcajú, keď nášho priateľa, dokonalú Lásku, zatvárame do kostola.

Svätý Pavol píše vo svojom liste Rimanom dôležité posolstvo. Nič nás nemôže odlúčiť od Kristovej lásky (Rim 8,35-39). Či už ide o súženie, úzkosť, prenasledovanie, hlad... Dokonca ani smrť a ani život či duchovné mocnosti nás nemôžu odlúčiť od „Božej lásky, ktorá je v Kristovi Ježišovi, našom Pánovi.“ A nedokážu to ani múry kostola!  

V tomto krátkom zamyslení by som chcel apelovať predovšetkým na dôležitosť otvorenia sa Bohu, ktorý je tu v každom okamihu nášho života pre nás. On prišiel, aby sme mali život a mali sme ho v hojnosti. On je tu pre nás vždy a za každých okolností. Neexistuje miesto, ktoré by nemohlo byť presýtené Božou láskou k nám. Ježiš nás chce premieňať. On uteká naproti – k nám ako márnotratným synom s otvorenou náručou bez ohľadu na to, koľko Jeho majetku sme prehajdákali, koľkokrát sme sa mu otočili chrbtom a koľkokrát sme padli. Za každých okolností a na každom mieste si nás chce privinúť, objať nás, dať nám na ruku prsteň ako znak kráľovskej hodnosti a vystrojiť hostinu, pretože našiel svoje stratené dieťa. Stačí sa len v pokore vrátiť k Otcovi...

Náš Pán vždy oslavuje, keď nájde svoje stratené dieťa. Dieťa, ktoré má kráľovskú hodnosť, ktoré má prinášať Božie kráľovstvo do svojej školy, zamestnania, rodiny a vôbec všade tam, kde sa pohybuje. Pretože my ako Božie deti máme byť veľvyslancami Kristovej lásky. Máme byť synmi a dcérami Boha, ktorí budú v mene Ježiš meniť svoje okolie, „meniť hru,“ pretože budú prinášať nebo na zem, tak ako sa to modlíme azda každodenne – „ako v nebi tak i na zemi.

Prosím, nezatvárajme Ježiša do kostolov. Neobmedzujme Všemohúcnosť nášho Pána. Nechajme sa viesť po Jeho ceste, načúvajme Jeho hlasu, konajme Jeho vôľu v našich životoch a už nikdy nebudeme žízniť. Lebo Pán má pre nás živú vodu, ktorá sa stane prameňom prúdiacim do večného života! (Jn 4,14). Pýtajme si túto vodu ako Samaritánka v meste Sychar pri Jakubovej studni: „Pane, daj mi takej vody, aby som už nebola smädná a nemusela sem chodiť čerpať.“ Proste a dostanete... Prosme si od nášho Pána viac! Neuspokojme sa s ďalšou „čiarkou“ za účasť na omši či inej kresťanskej akcii, ale kráčajme životom v Jeho prítomnosti, nech náš život je jednou veľkou modlitbou na slávu nášho Otca.

Nech sa náš kresťanský život nekončí požehnaním na konci omše, ale aby sme výzvu „iďte v mene Božom“ prijali za svoju a aby práve táto veta bola cieľom nášho života. Prinášať Krista všade tam, kde je tma, pretože MY SME DEŤMI SVETLA! Ty si dieťa svetla! Tam kde je svetlo, predsa odchádza tma, ak žiješ vieru, si priamo napojený na zdroj svetla, ktorým je Ježiš Kristus, v Tvojom živote potom nemôže byť tma, pretože tma nemá miesto v našom živote, v živote Božích detí!

Ježiš bude všade tam, kde mu dovolíme vstúpiť. Ak ho v našom živote zavrieme do kostola a do niekoľkominútovej modlitby počas dňa, ostane tam, no ak otvoríme brány nášho srdca dokorán, naše životy sa budú meniť nadprirodzeným spôsobom. Stačí zmeniť postoj srdca a svoje zmýšľanie – nerobme veci pre Neho, ale robme veci s Ním. Otvárajme sa vnuknutiam Božieho Ducha, ktorý chce cez nás konať rovnaké, ba dokonca väčšie skutky, aké konal Ježiš na zemi. (Jn 14,12) Veď nám poslal Tešiteľa, Ducha Svätého, s ktorým nič nie je nemožné – nič nie je nemožné, tým, ktorí veria. Nech sa Ti teda stane tak ako si uveril/a, brat môj/sestra moja!

Žehnám všetkým tým, ktorí si prečítali tento blog! 

Ďalej