Pocta Jánovi Hollému

28.4.2022

V Bratislave si uctili Jána Hollého pri príležitosti 173. výročia jeho úmrtia: 
https://www.cyrilometodiada.sk/pocta-janovi-hollemu-v-bratislave/