DVD

SVÄTÝ IGNÁC Z LOYOLY
VOJAK · HRIEŠNIK · SVÄTEC
(podľa skutočných udalostí)

španielsko-filipínsky film, dráma, životopis, 126 min., slovensky, anglicky, titulky pre nepočujúcich, réžia: Paolo Dy, Filipíny, Španielsko, 2016

  Film prináša veľmi ľudský pohľad na svätého Ignáca z Loyoly – zakladateľa jezuitov, prezývaného aj „svätcom druhej šance". Je prenikavým a napínavým príbehom skutočného muža, vojaka, opakovane hľadiaceho smrti do očí. Vykresľuje jeho transformáciu z výbušného vojaka žijúceho v nerestiach, prechádzajúceho skúškami, zranením, väznením, ale aj výsluchom španielskou inkvizíciou, na Božieho bojovníka, mysticky prežívajúceho Božiu prítomnosť. Jeho vrcholné dielo – Duchovné cvičenia – pomohli v priebehu storočí nespočetnému množstvu hľadajúcich pochopiť svoje miesto a urobiť životné rozhodnutie.

pultová cena: 8,60 € (u nás za 6,50 €)

Objednávky prijímame do 28. februára 2018.

DVD Svetlo pre opustených
 
španielsky film, 107 min., jazyk: slovenský, španielsky, titulky pre nepočujúcich, Španielsko, 2016, réžia: Pablo Moreno, obsadenie: Laura Contreras, "Lolita" Flores, Elena Furiase, Carlos Cañas...
Pozn.: nevhodné pre maloletých do 7 rokov

DVD Svetlo pre opustených
Oľga sa stará o svojho ťažko chorého otca. Nakoľko je zaneprázdnená prácou v rodinnej advokátskej kancelárii, potrebuje k nemu ďalšiu opatrovateľku aj počas nocí. Mnohé to už odmietli, pretože jej otec je veľmi prchký a nepríjemný. Nakoniec sa rozhodne pre poslednú možnosť, nie veľmi prijateľnú pre otca: zavolá k nemu rehoľnú sestru Inés z kongregácie Služobníc Panny Márie.

Film Svetlo pre opustených je príbeh svätej Márie Soledad Torres Acosta, zakladateľky kongregácie Služobníc Panny Márie. Bola založená v roku 1851 v Madride na podnet otca Miguela Martíneza, ktorý videl potrebu pomáhať chorým a opusteným. Sestra Mária Soledad ako predstavená viedla a rozšírila spoločnosť do viacerých častí sveta. Spolu so sestrami musela čeliť revolúcii, epidémiám a náboženskému prenasledovaniu. Na žiadosť kongregácie zaviedli v Španielsku prvé štúdium titulovaných zdravotných sestier.

pultová cena: 8,60 € (u nás 7 €)

DVD Akvinas, svedok viery

dokumentárny film, 29 min. plus 7 min. bonus; jazyky: slovenský, anglický, 2017, kartónový obal A5

DVD Akvinas - svedok viery

 „Aj keď z ľudského stanoviska hrozne to vyzeralo, Pane, ale ja sa ti odovzdávam, ty vieš prečo; prosím len milosť, aby som mohol naplniť tvoju svätú vôľu v každej okolnosti života," hovorí 102-ročný dominikán, páter Akvinas Gabura. Do Božej vôle sa s dôverou odovzdával, aj keď ho v roku 1952 odsúdili na doživotie... Páter Akvinas je známy aj ako tajný apoštol Bratislavy či otec slovenských dominikánov.

pultová cena: 4,80 € (u nás 4 €)

Teodor, dar Boží
(papierový obal)

dokumentárny film, 29 min.plus bonus 37 min., jazyky: slovenský, ukrajinský, anglický, 2017
DVD Teodor - dar Boží 

  Mukačevský gréckokatolícky biskup Teodor Romža sa nebál postaviť proti mašinérii Sovietskeho zväzu, za čo zaplatil vlastným životom. Dnes po jeho stopách každý rok putuje tisícka mladých zo Zakarpatskej Ukrajiny. Tak ako za čias Krista, či za čias biskupa Teodora, aj oni cítia povinnosť postaviť sa zoči-voči bezbožnému systému a zostať vernými.

pultová cena: 4,80 € (u nás 4 €)

Inkvizícia
Mýtus a pravda
4-dielny dokumentárny seriál, 4 x 29 min., slovensky, anglicky,        © LUX communication, SR & EWTN, USA
veková vhodnosť: nevhodný pre maloletých do 12 rokov
DVD Inkvizícia

   Nepravdivé mýty a čierne legendy o inkvizícii, predovšetkým o španielskej inkvizícii, začali vznikať pred 400 rokmi. Španielsko bolo v čase inkvizície svetovou katolíckou veľmocou. To prekážalo protestantským krajinám, ktoré proti Španielsku vytiahli silnú zbraň - propagandu. Keď inkvizícia vznikala, ešte v časoch pred reformáciou, bola paradoxne kritizovaná za prílišnú zhovievavosť. Veď v hre neboli len duše heretikov, ale aj ich životy.          Inkvizícia mala totiž uchrániť pred krivými obvineniami feudálnych pánov, či pred lynčovaním rozvášnenými davmi. Ale predovšetkým chránila čistotu viery.

pultová cena: 6,50 € (u nás 5,50 €)

Klbko a dvanásť apoštolov, detská televízna relácia, 10 častí, 158 min., slovenský jazyk, réžia: Zdenka Pašuthová, Marika Kecskésová, SR 2014
DVD Klbko a 12 apoštolov

  Katka sa rozhodla putovať po stopách prvých dvanástich apoštolov. Aby sa Klbko u otca Mariána nenudil, zo svojich ciest mu posiela listy... zašifrované, ale aj so záhadnými predmetmi...  Klbko sa bude tentokrát snažiť rozlúštiť Katkine hádanky. Ale nielen také obyčajné. Za každou z nich sa skrývajú súvislosti s niektorým z apoštolov. Pomáhať mu bude otec Marián, klbkáči, pani učiteľka...a aj jeho úplne nový kamarát.

Klbko a dvanásť apoštolov je pokračovaním série detskej relácie známej z Televízie LUX. Deti prostredníctvom príbehov lepšie spoznajú prvých apoštolov a symboly, ktorými sa v sakrálnom umení znázorňujú. Zároveň zistia, že každý veriaci človek je pútnikom na ceste ku svätosti.

pultová cena: 7 €, (u nás 6 €)

Moja misia 5
DVD, 7 dokumentárnych filmov, 173 min., slovenský jazyk

Ukrajina, Írsko, Zimbabwe, Keňa, Tanzánia... Dalšie pokračovanie príbehov odvážnych mužov a žien, ktorí pre Krista obetujú mnohé. DVD Moja misia 5 prináša sedem dokumentárnych filmov o pôsobení slovenských misionárov vo svete.
 

Vladyka Milan (Ukrajina)

Slovák Milan Šášik CM je od roku 2003 gréckokatolíckym biskupom na Zakarpatskej Ukrajine. Doteraz v jeho diecéze posvätili 210 nových chrámov a kaplniek a 38 je vo výstavbe. Napriek tomu sa v niektorých obciach veriaci stále modlia na ulici.
 

Moje srdce pre Írsko (Írsko)

Ako v Írsku, odkiaľ kedysi odchádzali mnísi a misionári do celého sveta, opäť rozdúchať plameň viery? Slovenský misionár Gašpar Habara SVD má riešenie. Írom ponúka radosť evanjelia a hlavne široký úsmev a srdce.
 

Otec Hora (Zimbabwe)

V bývalej Rodezií pôsobia misionári verbisti zo Slovenska. František Kantár čerpá silu pre svoju prácu v krásnych afrických horách.

Si jedna z nás (Ukrajina)

Na Zakarpatskej Ukrajine, v rómskej osade pri Mukačeve, pôsobí misijná dobrovoľníčka Katarína Pajerská. S Rómami varí, zavára, chodí na ryby, upravuje pastoračné centrum, lúpe orechy, modlí sa... Je jednou z nich.

Bosco Boys z Nairobi (Keňa)

Fetujú lepidlo, aby mali krajší život. Na uliciach hlavného mesta Kene musia dávať pozor, aby ich nezožrali hladné psy. V internátnej škole Bosco Boys pracujú aj dobrovoľníci zo Slovenska, vrátane kňaza Petra Kuchára. 

Podobenstvo o kreditkách (Tanzánia)

Peniaze tvoria len 10 % úspechu. Všetko ostatné závisí od správnych ľudí, ale najmä od Božieho požehnania. Dve dobrovoľníčky zo Slovenska otvorili v Tanzánii škôlku, školu a ambulanciu. 

Na Zakarpatí s láskou (Ukrajina)

V Mukačeve pôsobia tri sestry dominikánky zo Slovenska. Pre miestnych sú dôležité najmä ich modlitby a priateľstvo. Venujú sa aj menšine Slovákov, ktorí na Zakarpatskej Ukrajine žijú.

pultová cena: 6,50 € (u nás 5,50 €)

Výhodná ponuka XXXI.

Brat František 4

DVD, americký animovaný seriál, 3 časti, 102 min., slovenský jazyk, © Herald Entertainment, USA 

DVD Brat František 4

 Nechajme sa vtiahnuť do ďalších nezvyčajných katechéz s veselým bratom Františkom. Objavíme spolu s ním veľkosť Ježišovho zmŕtvychvstania, milosti nám dané cez sviatosti a budeme oslavovať Pána aj cez pesničky z predchádzajúcich častí.

VSTAL Z MŔTVYCH 

 Oslavujme spolu s bratom Františkom nádheru a veľkosť Ježišovho zmŕtvychvstania. Vo  Svätom Písme sa dočítame, akú veľkú cenu Ježiš zaplatil za to, aby nás priviedol späť domov k Otcovi. Objavíme tiež, ako vďaka zmŕtvychvstaniu Ježiša Krista pociťujeme v živote skutočnú prítomnosť Božej moci. 

VESELÉ MELÓDIE
 Veselý Brat František nás naučí, ako môžeme oslavovať a chváliť Pána prostredníctvom hudby a spevu. Aké veľké požehnanie dostávame, keď máme srdcia a mysle naplnené chválou a oslavou jeho dobroty!  Dozvieme sa, čo o tom hovorí Sväté Písmo. A nebudú chýbať ani pesničky z prechádzajúcich častí.

SVIATOSTI
 V tejto časti nám brat František predstaví nádherný spôsob, ktorým nám Boh ponúka pomoc a silu pre celý náš život - od narodenia až po okamih, keď nás povolá k sebe do neba. Dozvieme sa o siedmich sviatostiach a o tom, akú milosť pre nás predstavujú.  

pultová cena: 7 € (u nás 6 €)

Výhodná ponuka XXX.

Bernadeta
Zázrak v Lurdoch
 
DVD, francúzsky film, 110 min., jazyk slovenský, francúzsky, titulky pre nepočujúcich, Francúzsko, 2011, režisér: Jean Sagols, herecké obsadenie: Katia Cuq,Michel Aumont, Francis Huster, Francis Perrin, Alessandra Martines...
 

DVD Bernadeta - Zázrak v Lurdoch  V roku 1858 sa mladučkej Bernadete Soubirousovej, chudobnej dievčine z Lúrd, zjavila Panna Mária až osemnásťkrát. Ľudia jej spočiatku neverili. Dokonca si mysleli, že je duševne chorá. Ale vďaka jej úprimnosti, nevinnosti a vytrvalosti mnohí predsa uverili. Miestneho kňaza zasa presvedčil spôsob, akým o zjaveniach hovorila.
   Netrvalo dlho a na miesto zjavení začínalo prichádzať mnoho pútnikov. Na vlastné oči uvideli množstvo zázračných uzdravení vďaka vode z prameňa, ktorý Bernadeta na žiadosť Panny Márie vyhĺbila. Mestečko sa postupne menilo, až sa Lurdy stali jedným z najväčších pútnických miest na svete.
     Bernadeta sa neskôr rozhodla zasvätiť svoj život Bohu a vstúpila do kláštora. V roku 1933 ju pápež
 Pius XI. vyhlásil za svätú.

pultová cena: 8,60 € (u nás 7 €)

Výhodná ponuka XXIX.

Brat František 3
DVD, animovaný seriál, 3 časti, 78 min., slovenský jazyk, USA, 2014 - 2015

  Brat František je späť! Náš dobre známy rehoľník pokračuje vo svojich pútavých katechézach doplnených pesničkami. V troch nových častiach sa dozvieme viac o pravom zmysle Vianoc, o svätých a ako máme nasledovať Ježiša v našom živote.
 

Narodenie Kráľa (O čom sú Vianoce)

 Brat František deťom prerozpráva príbeh o narodení Božieho Syna Ježiša, ktorý napriek pokore a tichosti navždy zmenil životy ľudí. Mária, Jozef i anjeli ho vítali s nadšeným srdcom. Aj my by sme si mali uvedomiť, koho narodeniny na Vianoce oslavujeme.

Svätí - Naši nebeskí priatelia
    Svätí boli celkom obyčajní ľudia, ako sme my a preto nás dobre chápu. Brat František ukáže deťom, že v nich môžu nájsť priateľov, keď sa cítia osamotené. Svätí s nami súcitia, povzbudzujú nás a pomáhajú nám. Prihovárajú sa za nás u Boha, aby sme sa aj my dostali do neba, kde s nimi vytvoríme nádherné spoločenstvo. 

Nasledovanie Krista – Život vo viere
     Brat František nám vysvetlí, čo to znamená skutočne Ježiša Krista nasledovať vo svojom konaní a ako naša poslušnosť môže pomôcť aj ľuďom, ktorí sú okolo nás. Deti sa naučia chápať pojem osobná svätosť a oddanosť Bohu skrze rozhodnutia žiť podľa Ježišových slov. Hoci to niekedy nebýva ľahké, vždy je to správne a prináša to pokoj.  

pultová cena: 7 € (u nás 6 €)

Výhodná ponuka XXVIII.

Fatima

Posledné tajomstvo

DVD, filmový dokument, 80 min.,

jazyk: slovenský, španielsky, titulky pre nepočujúcich

DVD Fatima - posledné tajomstvo

 Nezvyčajné historické zhody okolností poukazujú na to, ako zjavenia vo Fatime ovplyvnili históriu za posledných sto rokov. Mohli by byť kľúčom aj k našej budúcnosti? Vychádzajúc zo zjavenia Panny Márie dokument skúma, či sa naplnili jej proroctvá z roku 1917 a zároveň kladie otázky typu: Čo mali spoločné s Fatimou svetové vojny či atentát na Jána Pavla II.? Prečo prišlo k rozpadu ZSSR? A čo Islam...?

   Tento filmový dokument vznikol pri príležitosti 100. výročia zjavení Panny Márie vo Fatime. Zaujímavým spôsobom spája fiktívny príbeh s reprodukciami zjavení, ktoré sú v dokumentárnej časti doplnené archívnymi historickými zábermi a vyjadreniami medzinárodných odborníkov.
   V hranej, fiktívnej časti filmu sa nám predstaví príbeh Moniky, filmovej strihačky, ktorá hľadá prácu. Prostredníctvom kontaktu od priateľky na producenta Viktora, dostane ponuku zostrihať dokument o zjavení vo Fatime. Aj keď váha kvôli svojmu agnosticizmu, nakoniec to prijme. Zábery mimoriadnych udalostí a ich posolstvá začínajú postupne meniť jej život.

Bežná pultová cena je 7,50 EUR; (u nás 6 €)

Výhodná ponuka XXVII.

EkoKlbko
DVD, detská televízna relácia, 12 častí, 175 min., slovenský jazyk
 

DVD Ekoklbko

   Klbkova kamarátka Katka ostala na misiách. Otec Marián má svoje kňazské povinnosti. A Klbko? Neochotne schádza z povaly a spriatelí sa s farskou gazdinou – tetou Vierkou. Klbko sa vďaka jej trpezlivej a veselej povahe naučí veľa o tom, ako máme byť citliví a starostliví voči svojmu okoliu. Učí sa, ako všetko so všetkým súvisí a ako by sme mohli pokračovať v Božom stvoriteľskom diele. Na množstvo pomotaných otázok mu odpovie nielen gazdiná Vierka, ale i otec Marián a jeho kamaráti klbkáči.

Pokračovanie detskej televíznej relácie Klbko nás zavedie nielen na faru, ale i do záhrady či do lesa. Jednotlivé časti relácie sú inšpirované chválospevom sv. Františka a encyklikou Laudato si (Pochválený buď, Pane) od pápeža Františka.

Pultová cena je 7 € (u nás za 6 €).

Biblické puzzle

Ponúkame vám biblické puzzle pre najmenších: Blahoslavení ste... (ide o sériu ôsmich puzzle - každé sa skladá z 35 častí), ktoré môžete vyuziť v školskej, farskej i rodinnej katechéze. Vydalo ho Katolícke biblické dielo.

puzzle pre najmenších: Blahoslavení ste...

puzzle pre najmenších: Blahoslavení ste... (krabica)

Prostredníctvom nás si ho môžete kúpiť za výhodnejšiu cenu - 16 eur/ks.

Z prvej várky objednávok nám na sklade zostalo ešte 5 kusov.

V prípade záujmu nás kontaktujte e-mailom na adrese: kerygma.bb@gmail.com, prípadne telefonicky: 0907/838 413.

DVD o zasvätenom živote

Konferencia ženských aj mužských reholí na Slovensku (KVPŽR a KVRP) pripravila krátke (5-min.) filmy pod názvom Na päť minút s nami o zasvätenom živote (réžia: sr. Iva Kúšiková, SSpS).
DVD Na 5 minút s nami
Filmy sa týkajú života, aktivít či samotného povolania do rôznych foriem zasväteného života. Základné črty zasväteného života predstavujú na príbehoch konkrétnej zasvätenej osoby. Sú spracované primeraným spôsobom, blízkym mladému človeku dneška.
Možno ich využiť na vyučovaní NV/N na štátnych i katolíckych školách, ako aj vo farskej katechéze.
Témy jednotlivých filmov korešpondujú s tematickými celkami a obsahovými štandardami predmetu NV/N a sú uvedené v prílohe vo forme tabuľky - STIAHNI TU.
Filmy môžu byť vhodnou doplnkovou učebnou pomôckou. KVPRŽR aj KVRP  ich všetkým učiteľom náboženskej výchovy/náboženstva na štátnych i katolíckych školách ponúknu za symbolickú cenu.
DVD vychádza s odporúčaním Mons. Bernarda Bobera, košického arcibiskupa a metropolitu. Bližšie info o DVD nájdete na stránke: www.zasvatenyzivot.sk

Výhodná ponuka XXVII.

DVD Klbko a svätá omša

(13-dielna detská televízna relácia na DVD, 210 min., slovenský jazyk, © Televízia LUX & LUX communication, SR 2012)

Klbko a svätá omša

      Naše veselé a zvedavé Klbko je tu opäť!

     V ďalšej sérii nás spolu s Katkou a otcom Mariánom zavedú do tajomstiev svätej omše.

   Klbko ako vždy nešetrí otázkami a snaží sa objaviť „záhady" svätej omše. Zaujíma ho napríklad, prečo mu svätá omša pripomína hodinu telocviku, či akým „mydlom" sa čistí duša na začiatku... Je zvedavé, ako a prečo sa na svätej omši zdravíme. A zisťuje, aký je najväčší a najvzácnejší zázrak v živote kresťana. Má veľmi veľa „zauzlených" otázok. Ešteže má pri sebe svoju dobrú kamarátku Katku a navštevuje na fare otca Mariána. Tí mu pomáhajú všetko rozmotať...

   Okrem poznávania svätej omše a bábkových biblických príbehov nechýba ani zábava, veselé pesničky či námety pre šikovné ruky.

     V predajniach ho nájdete v cene 7 €, cez nás ho môžete mať už za 5,50 € /cena platí pri osobnom odbere/.

Objednávať môžete mailom na adrese: kerygma.bb@gmail.com

                       alebo telefonicky na čísle: 0907/838 413.

Na sklade DKÚ je už len 1 ks. /aktualizácia údajov 31. 10. 2017/

Výhodná ponuka XXIV.

DVD+CD Klbko v chráme

Obsah DVD – 13 televíznych relácií Klbko, 189 min, slovenský jazyk

Obsah CD – 13 piesní (plus úvodná a záverečná zvučka) a ich hudobné podklady (karaoke)

Televíznu reláciu „Klbko" už netreba našim detským divákom a ich rodičom osobitne predstavovať. Veselý zamotaný kamarát Klbko spolu s kamarátkou Katkou si už získali srdcia mnohých „klbkáčov".

Klbko vychádza zo súkromia izbičky do sveta a okrem Katky sa jeho sprievodcom stáva kňaz – otec Marián. V kostole Klbko všeličo zaujíma – neznáme veci, prítomní ľudia, ale aj rôzne gestá a úkony. Cez ich správne pochopenie (a to, že vyjadrujú náš vzťah k Bohu) spozná aj jednotlivé sviatosti – od krstu až po pomazanie chorých.

A ako to už s naším kamarátom Klbkom býva, okrem toho, že sa s ním deti veľa naučia a spoznajú, nechýba ani zábava a veselé pesničky.

Bežná pultová cena je 8,30 €, my vám ho ponúkame za 6,50 € (pri osobnom prevzatí). 

Objednávky môžete realizovať prostredníctvom telefonického dohovoru alebo e-mailom podľa vyššie uvedených inštrukcií.

Výhodná ponuka XXI.

DVD Kto je pápež František?

(dokument, životopis, Španielsko 2013, 45 min. plus 15 min. bonus)

film Kto je pápež František?

Kto je pápež František? Aký bol jeho život predtým, ako sa stal pápežom?

Dokument obsahuje doposiaľ nevydané nahrávky zo života kardinála Bergoglia. Predstavujú nám výnimočnú charizmu nového argentínskeho pápeža. Súčasťou dokumentu sú vyjadrenia španielskych a argentínskych provinciálov Spoločnosti Ježišovej, ako aj novinárov a učiteľov pápežských univerzít. Španielsky biskup rozpráva svoje zážitky z duchovných cvičení, ktoré im dával kardinál Bergoglio.

Dokument približuje najpôsobivejšie obrazy konkláve a prvého vystúpenia pápeža Františka, ktoré oslovilo svet láskavosťou, jednoduchosťou a humorom.

BONUS: Rozhovor s pápežom Františkom

Jazyk: slovenský, anglický, španielsky a slovenské titulky pre nepočujúcich

Goya producciones 2013

Bežná pultová cena je 6,50 €, u nás si DVD môžete objednať za 5,50 € (pri osobnom prevzatí).

Objednávky môžete realizovať prostredníctvom telefonického dohovoru alebo e-mailom podľa vyššie uvedených inštrukcií.

Výhodná ponuka XIX.

DVD Moja misia IV.

(SR, 2013, 180 min. plus bonusy)

      Pokračovanie cyklu dokumentárnych filmov o slovenských misionároch vo svete. Táto séria nás zavedie do Indonézie, Afganistanu, Talianska, Hondurasu a do amerického New Yorku a Detroitu.

Príbehy kňazov, ktorí každý deň prinášajú Ježišovo evanjelium ľuďom ďaleko od Slovenska. Príbehy misionárov, ktorí zabúdajú na seba, aby mohli priniesť nádej tým, ktorí ju najviac potrebujú...
DVD obsahuje naviac bonusy vo forme 3 dokumentárnych filmov.

PÁPEŽOV SAKRISTIÁN (Taliansko)

DROTÁR ZA KAMEROU (USA, New York)

KANDAHÁRSKE SIRÉNY (Afganistan)

SLOVAK EXPORT (USA, Detroit)

MISIA HONDURAS

MISIONÁR P. JURAJ VOJENČIAK (Indonézia)

Bonusy:

CEZ TRI KONTINENTY (Tanzánia)

KVAPKA V MORI (Haiti)

ZEM SPRAVODLIVÉHO ĽUDU (Burkina Faso)

 

- slovenský jazyk, anglické titulky

Vydavateľ: Lux communication, SR

Objednávky môžete realizovať prostredníctvom telefonického dohovoru alebo e-mailom podľa vyššie uvedených inštrukcií.

Priemerne (0 Hlasy)
Priemerné hodnotenie je 0.0 hviezdičiek z 5.

Výhodná ponuka XVII.

DVD Poklady pod sněhem (Treasures of the Snow)

film Poklady pod sněhem

Je možné zmeniť minulosť a odpustiť? Môžu sa z nepriateľov stať kamaráti? 

Pôsobivý príbeh o priateľstve a sile odpustenia podľa knižnej predlohy Patricie St. John nás zavedie do krásnej krajiny švajčiarskych Álp. 
Stretneme sa s malým Danym a jeho staršou sestrou Annette, ktorí vyrastajú v horách s otcom a babičkou.

Annette sa chce pomstiť svojmu spolužiakovi Lucienovi, ktorý ublížil jej bračekovi. Cez všetku Lucienovu snahu o zmierenie to vyzerá, že nenávisť a opovrhnutie nikdy neskončí. Lenže udalosti naberajú dramatický spád a začína sa ukazovať, že horkosť a zloba nie sú riešením... 

Veľká Británia/1980/107 minút
Réžia: Mike Pritchard
Zvuk: český, anglický
Titulky: české
Nový český dabing z roku 2013. 

 

Bežná pultová cena je 9,95 €, my vám ho ponúkame za 8,50 € (pri osobnom prevzatí).

Objednávky môžete realizovať prostredníctvom telefonického dohovoru alebo e-mailom podľa vyššie uvedených inštrukcií.

Ukážku z filmu nájdete tu: 

http://www.youtube.com/watch?v=dhFmSVKMnc4

Výhodná ponuka XV.

Quo vadis

(animovaný film, 83 min, slovenský jazyk)

Film vykresľuje životy apoštolov aj inýchanimovaný film Quo vadis Pánom povolaných. Šavla, prenasledovateľa kresťanov, ktorého by sme si tak nepamätali, keby nebol zasiahnutý jasným svetlom cestou do Damasku. Od toho dňa, keď sa mu Ježiš zjavil, ohlasuje evanjelium spolu s Petrom a ostatnými.

Napriek tomu, že Ježiš zostáva so svojimi učeníkmi v sile slova a skutkov, prví kresťania musia znášať veľa bolesti a utrpenia pre svoju vieru.

Pultová cena je 4,40 €. Prostredníctvom našej kancelárie si ju môžete objednať za zvýhodnenú cenu 3,50 € /pri osobnom prevzatí/.

Vydavateľ: Studio Lux

Objednávky môžete realizovať prostredníctvom telefonického dohovoru alebo e-mailom podľa vyššie uvedených inštrukcií.

Výhodná ponuka XIV.

DVD Popieluszko - Sloboda je v nás

(životopisná dráma, Poľsko 2009, 148 min., poľský jazyk, slovenské titulky, slovenský dabing, slovenské titulky pre nepočujúcich)

Film Popieluszko, Sloboda je v nás

Pravdivý, dramatický a romantický príbeh o počiatkoch slobody v Strednej Európe. O hrôzach stanného práva v Poľsku a veľkolepom období odborového hnutia Solidarita, ktoré sa postavilo proti komunistickému režimu v osemdesiatych rokoch. Skutočný príbeh poľského kňaza, ktorý sa nedal zastrašiť a nahlas usvedčoval komunistov z klamstiev.

Jerzy Popiełuszko, mladý kňaz s charizmatickou osobnosťou a veľkým zmyslom pre humor. Prekonal svoj strach a rozhodol sa oddane pomáhať tým, ktorí bojovali za svoje práva, boli prenasledovaní či odsúdení. Jeho kázne dodávali ľuďom nádej, odvahu nenechať sa zastrašiť a prekonávať zlo dobrom.

Počas jednej z pastoračných ciest ho unesú, mučia a zavraždia. Správa o jeho smrti vedie k celonárodnému ústupu. Státisíce Poliakov sa zúčastnia jeho pohrebu, vtedy pochovajú strach a neboja sa vyžadovať pravdu.

V roku 2010 bol kňaz Jerzy Popiełuszko blahorečený.

Réžia: Rafał Wieczyński

Vydavateľ: Studio Lux

Bežná pultová cena je 8,60 €, my vám ho ponúkame za 7 € (pri osobnom prevzatí).

Objednávky môžete realizovať prostredníctvom telefonického dohovoru alebo e-mailom podľa vyššie uvedených inštrukcií.

 

Výhodná ponuka XIII.

DVD Ostrov

(Kliknutím na obr. sa presmerujete na ukážku filmu v pôv.znení. Zdroj: YouTube)

DVD Ostrov

  Počas vojny zajali Nemci v Severnom mori sovietsky vlečný čln a za prísľub života donútili jedného z námorníkov zastreliť svojho kapitána. Čln potom vyhodili do vzduchu.

  Námorníka zachránia mnísi z neďalekého ostrovného kláštora, kde sa zotaví, a ako mních Anatolij zasvätí svoj život Bohu a pokániu za svoj hriech. Po rokoch modlitieb a služby v kláštornej kotolni sa uňho začne prejavovať dar poznania a uzdravovania, čo sa rozchýri po okolí. Neodmieta nikoho, kto požiada o pomoc.

   Aj keď sa snaží svoje schopnosti skôr ukryť, aby ľudí doviedol k pravde, často im nastavuje zrkadlo, nešetriac ani kláštorných spolubratov.

  Plynie čas a dni Anatolijovho života, pokánia a zázrakov sa napĺňajú. Dušu ctihodného a tak trochu neskrotného mnícha rozruší príchod nečakanej návštevy...

Skvelý film, odporúčame!

Bežná pultová cena je 8,60 €, my vám ho ponúkame za 7 € (pri osobnom prevzatí).

Objednávky môžete realizovať prostredníctvom telefonického dohovoru alebo e-mailom podľa vyššie uvedených inštrukcií.

Výhodná ponuka XI.

Ponúkame vám za symbolickú cenu 1 €/ks:

- veršované rozprávky o zvieratkách od Eleny Hajnárovej "Detský sen". (Ukážku si môžete pozrieť kliknutím na obrázok.)

kniha Detský sen - Elena Hajnárová (veršované rozprávky)

- básnickú zbierku o. Mariána Bublinca "Hostia" (v samizdate bola blízkym autora známa pod názvom "Po noci svitanie")

Marián Bublinec - Hostia (básnická zbierka)

Obidve knižky si môžete osobne zakúpiť v kancelárii DKÚ BB.

Výhodná ponuka IX.

Simona Martausová / Vyzliecť si človeka

(CD, 11 piesní + 2 bonusy, 43:39 min, studio LUX, 2012)

CD Simony Martausovej - Vyzliecť si človeka

  Simona Martausová, mladá gospelová speváčka s netradičným hlasom. Známa ako víťazka súťaže Gospeltalent 2009. Tiež ju môžete poznať z rôznych gospelových aj negospelových festivalov na Slovensku alebo v Čechách...

 Jej debutový album „Vyzliecť si človeka" sa nesie v pop-rockovom štýle ochutenom skvelými hudobníkmi. Obsahuje 11 autorských piesní a 2 bonusy ako Nádherný svätý a duet Plameň s operným spevákom Radkom Lesayom spoza veľkej mláky z NY.

Simona svojimi piesňami vypovedá o radosti aj smútku, o pocite Božej prítomnosti aj osamelosti.

Pultová cena DVD je 8,40 €, no my Vám ho ponúkame za zvýhodnenú cenu 6,50 € (pri osobnom odbere). Objednávky prijímame telefonicky na č. 0907/83 84 13 alebo mailom: kerygma.bb@gmail.com

Výhodná ponuka VII.

DVD Turínske pláno a Ježišova posmrtná šatka

Turínske plátno

    Podľa názoru mnohých, ktorí sa zaoberali skúmaním Turínskeho plátna, je veľmi pravdepodobné, že plátno uchované v Turíne je autentické. Tiež obraz otlačený v jeho vláknach je obrazom Ježiša Krista, ktorý v ňom bol pochovaný.

  Je však prípad Turínskeho plátna jednoznačne uzavretý na základe rádio-uhlíkových testov C14 z roku 1988? Vo svetle nových dôkazov sú výsledky týchto testov sporné.

   Dokument Turínske plátno popisuje celkový problém jeho autenticity a významu. Vznikol pod záštitou Turínskej arcidiecézy pri príležitosti vystavenia Turínskeho plátna v roku 2010. 

 

Ježišova posmrtná šatka

     O osobe a smrti Krista sa dá toho ešte stále dosť spoznať. Informácie zistené z Turínskeho plátna a následná debata sú dobre známe. Ale doteraz si len málokto povšimol iné plátno, ktorým, podľa sv. Jána, bola zakrytá Ježišova hlava. Je to posmrtná šatka z Ovieda (sudarion), ktorá bola uchovávaná na severe Španielska najneskôr od roku 1075. Šatka so škvrnami od krvi odkrýva svoje tajomstvá.

Dĺžka: 55min. a 47 min.

Veková vhodnosť: od 15 rokov

Vydavateľ: Studio Lux

Pultová cena DVD je 6,50 €, no my Vám ho ponúkame za zvýhodnenú cenu 5,50 € (pri osobnom odbere). Objednávky prijímame telefonicky na č. 0907/83 84 13 alebo mailom: kerygma.bb@gmail.com

Výhodná ponuka V.

Svätý Anton

Svätý Anton je jedným z najobľúbenejších kresťanských svätcov. Uctievajú si ho nielen katolíci, ale aj moslimské či hinduistické komunity. Bazilika v talianskom meste Padova, kde zomrel, patrí medzi populárne pútnické miesta.

Anton sa narodil vo vznešenej portugalskej rodine a pri krste dostal meno Fernando. Najskôr vstúpil do augustiniánskej rehole, kde prijal sviatosť kňazstva. Potom pocítil túžbu stať sa františkánom a prijal meno Anton. Vo svojom živote  sa dokázal vzdať všetkého a vyrovnať sa i s bolestnými stratami a ťažkými, no správnymi rozhodnutiami.

Film vykresľuje život svätého Antona a zázraky, ktoré vykonal. Opisuje jeho misiu do Maroka, život v Taliansku a stretnutie so svätým Františkom Assiským. Vyčerpaný dlhou chorobou zomrel v Padove ako 36-ročný a zakrátko nato ho pápež Gregor IV. vyhlásil za svätého.

Réžia: Umberto Marino

Hlavná postava: Daniele Liotti

Vydavateľ: Studio Lux

Pultová cena DVD je 8,60 €, no my Vám ho ponúkame za zvýhodnenú cenu 7,- € (pri osobnom odbere). Objednávky prijímame telefonicky na č. 0907/83 84 13 alebo mailom: kerygma.bb@gmail.com

Výhodná ponuka III.

SVÄTÝ FRANTIŠEK

(26-dielny animovaný seriál na 3 DVD, slovenský dabing, celkový čas 11 hod a 16 min,  hrubý plastový obal)

František sa narodil v roku 1181 do sveta plného nepokojov a veľkých rozdielov medzi bohatými a chudobnými. František, vyrastajúci v bohatstve a hýrení, mení svoj pohľad na svet pod vplyvom krutých zážitkov z nezmyselnej bitky, ktorej sa zúčastnil. Z kríža v opustenom chráme ho oslovuje Pán s prosbou: „Oprav môj dom!" František počúva tento hlas a opúšťa všetko, čo doteraz vlastnil. Stáva sa najchudobnejším z chudobných. V jeho očiach horí Boží oheň, ktorý preniká srdcia ľudí.

Vydavateľ: Studio Lux

Pultová cena DVD je 13,50 €, no my Vám ho ponúkame za zvýhodnenú cenu 10 € (pri osobnom odbere). Objednávky prijímame telefonicky na č. 0907/83 84 13 alebo mailom: kerygma.bb@gmail.com

Priemerne (0 Hlasy)
Priemerné hodnotenie je 0.0 hviezdičiek z 5.

Výhodná ponuka I.

DVD KAROL (animovaný film v 3D animácii)

(73 min, slovenský dabing, tenký plastový obal)

   Karol Wojtyla, známy ako pápež Ján Pavol II., nemal ľahký život. Už od detstva bol jeho osud poznamenaný mnohými ranami: strata matky a brata, vojna a prenasledovanie Židov, ťažká politická situácia v Poľsku…

   Tento animovaný film zaznamenáva jeho život od čias, kedy pôsobil ako učiteľ na univerzite, kde bol pre svojich študentov nielen pedagógom, ale i blízkym priateľom. A táto jeho náklonnosť k mladým bola silou, ktorá ich mnohé roky privádzala k nemu - už ako pápežovi - počas Svetových dní mládeže.

   Animovaný film Karol v 3D animácii je dojímavým svedectvom o veľkom srdci Jána Pavla II., ktoré objalo celý svet.

Vydavateľ: Studio Lux

Možnosť objednať si prostredníctvom DKÚ za ešte výhodnejšiu cenu, než bola predtým - teraz za 3,30 €.

Priemerne (1 Hlas)
Priemerné hodnotenie je 5.0 hviezdičiek z 5.

Info k DVD

Záujemcovia o ponúkané tituly zo Studia Lux (aj o tie, ktoré sú zverejnené na stránke luxshop.sk), nás môžu kontaktovať e-mailom: kerygma.bb@gmail.com alebo telefonicky na číslach: 0907/838 413.

Po nazbieraní väčšieho počtu objednávok (optimálne od piatich kusov - aj rôzneho typu) budeme realizovať ďalšiu várku.

Výhodné ceny platia pri osobnom odbere. Pokiaľ chcete tituly zaslať poštou, rátajte s poštovným za poistený list + cenou za obal na poist.list.

BRAT FRANTIŠEK 2

animovaný seriál, 3 príbehy; USA, 2013 – 2014, celkový čas 83 min., slovenský jazyk, © Herald Entertainment, USA; 2015 studio LUX; v hlavnej úlohe slovenského znenia: Tomáš Horváth; réžia slovenského znenia: Yvetta Weiszová

   Veselého rehoľníka brata Františka už určite mnohí poznajú. Svojím radostným a pútavým spôsobom učí deti o Bohu. Pomáha im vytvárať si s ním osobný vzťah prostredníctvom modlitby a sviatostí.

   V troch nových dieloch predstaví deťom sviatosť zmierenia, sviatosť krstu a svätú omšu. Samozrejme nechýbajú ani veselé pesničky či tvorivé prezentácie.
 

1. Odpustenie
Brat František pripomína deťom, ale aj starším, že nám Boh dáva veľký dar vo sviatosti zmierenia. Môžeme pocítiť silu Božej lásky prostredníctvom odpustenia.

2. Zrodení pre kráľovstvo
V tomto príbehu nám rozpráva o úžasnej Božej milosti. Vo sviatosti krstu sa všetci spájame v jednu veľkú Božiu rodinu. Nikto z nás nie je sám.

3. Svätá omša
Svätá omša je ďalším veľkým darom. Brat František ukazuje deťom jedinečný spôsob, ako môžu prežívať prítomnosť Krista; byť prítomní na svätej omši.

pultová cena: 7 € (u nás 6 €)

Výhodná ponuka XXVI.

Dávame Vám do pozornosti zábavnú biblickú spoločenskú hru "Hrdinovia Biblie".

Hra obsahuje 50 ilustrovaných kariet, ktoré predstavujú rozličné biblické osobnosti, 10 špeciálnych kariet, kocku, presýpacie hodiny a pravidlá hry. Je určená pre dvoch až ôsmich hráčov vo veku od 10 rokov. Predpokladaná hracia doba je 30 minút. 
Hráči zábavnou formou spoznávajú dôležité biblické postavy; hra vzbudzuje záujem o čítanie Biblie a vnáša radosť do rodín a spoločenstiev. Odporúčame ju nielen učiteľom Nv, animátorom, mladým, ale všetkým ľudom, ktorí sú mladí duchom a dokážu sa ešte hrať.

 

Hry je možné objednať telefonicky na čísle: 0907/838 413 alebo zaslaním e-mailovej správy na adresu: kerygma.bb@gmail.com
 
 
Cena/ks: 10 eur (osobný odber).

Výhodná ponuka XXV.

DVD Brat František

animovaný film Brat František

- americký animovaný seriál – slovenský dabing, anglický jazyk, slovenské titulky, titulky pre nepočujúcich, celkový čas 73 min, © Herald Entertainment, USA

Zoznámte sa s bratom Františkom! Tento veselý rehoľník má rád basketbal a rád si spieva. Ale najviac sa mu páči, keď môže rozprávať deťom o Bohu. V troch príbehoch nám ukáže, ako sa modliť, predstaví nám sviatosť Eucharistie a modlitbu svätého ruženca.

Animovaný seriál Brat František je plný piesní, príbehov a názorných príkladov. Veselým a hravým spôsobom približuje deťom základy katolíckej viery.

V predajniach ho nájdete v cene 7 €, cez nás ho môžete mať už za 5,50 € /cena platí pri osobnom odbere/.

Objednávať môžete mailom na adrese: kerygma.bb@gmail.com

                       alebo telefonicky na čísle: 0907/838 413

 

Výhodná ponuka XXIII.

DVD PIUS XII.

Pod rímskym nebom

Rím 1943. Mesto okupujú nacisti. Tisíce Židov sú v ohrození života. Vo Vatikáne, neutrálnom štáte na území Ríma, sa pápež Pius XII. urputne snaží uchrániť ho pred hladom a úplným zničením.

Krásna Miriam, dcéra židovského kníhtlačiara, prežíva svoje priateľstvá a lásku na pozadí ukrutnej vojny. Po deportácii obyvateľov židovského geta však stráca kontakt s rodinou, priateľom Dávidom i svojou láskou Markom.

Pius XII. vyhlási rímske kostoly a kláštory za extra teritoriálne územie Vatikánu a tak v nich tisíce Židov môžu nájsť útočište. Medzi nimi i Marko a Dávid, ktorí riskujú svoje životy pri záchrane Miriam z rúk nacistov.

Dokážu však múry kostolov odolať narastajúcej nenávisti nacistov, ktorá nerešpektuje ani autoritu pápeža?

Vydavateľ: Studio Lux

Pultová cena DVD je 12,- €, no my Vám ho ponúkame za zvýhodnenú cenu 9,- € (pri osobnom odbere). Objednávky prijímame telefonicky na č. 0907/83 84 13 alebo mailom: kerygma.bb@gmail.com podľa vyššie uvedených inštrukcií (v článku "Info o DVD")

Výhodná ponuka XXII.

DVD Sv. Barbora

film Sv. Barbora

     Píše sa rok 303. Barbora je krásna dvadsaťročná dcéra rímskeho guvernéra Dioscora. Tak ako jej otec, aj ona je pohanka. Keď však otrokyňu Giulianu, ktorá je pre ňu ako sestra, odsúdia na smrť, vzbúri sa proti nemu. Snaží sa zachrániť Giulianu i ostatných prenasledovaných kresťanov, a napokon aj ona prijme ich vieru. Toto rozhodnutie zmení navždy jej osud...

- hraný film, životopis, dráma

- 112 min.

- jazyk: slovenský, taliansky

- titulky: slovenské, titulky pre nepočujúcich

Bežná pultová cena je 8,60 €, my vám ho ponúkame za 7 € (pri osobnom prevzatí). 

Objednávky môžete realizovať prostredníctvom telefonického dohovoru alebo e-mailom podľa vyššie uvedených inštrukcií.

Výhodná ponuka XX.

DVD JEŽIŠ NAZARETSKÝ - akciová cena!!!

(štvordielny film na 4 DVD, Taliansko 1977, slovenský dabing, čas: 410 min., hrubý plastový obal)

film Ježiš Nazaretský (štvordielny)

Filmové spracovanie známeho talianskeho režiséra Franca Zeffirelliho je považované za doteraz najlepšie stvárnenie života a diela Ježiša Krista v dejinách kinematografie.

   Zeffirelliho vrcholné dielo je natočené podľa evanjelií, s niektorými apokryfnými prvkami. Režisérovi sa podarilo do viacerých rolí obsadiť vtedajšiu hereckú špičku. Mnohí svetoznámi herci prijali aj menšie vedľajšie úlohy, ako napríklad Anthony Quinn (Kajfáš), Christopher Plummer (Herodes Antipas), Laurence Olivier (Nikodém), Rod Steiger (Pilát). Vo filme vystupuje celkovo 220 hercov a viac ako tisíc komparzistov. Natáčanie trvalo 8 mesiacov a jeho premiéra bola na jar v roku 1977.

   Pôvodne zamýšľal Zeffirelli do postavy Ježiša obsadiť jedného z dvojice slávnych hercov - Dustina Hoffmana alebo Al Pacina. Robert Powell mal hrať úlohu Judáša. Keď sa zúčastnil v úlohe zradcu pri výbere postavy Ježiša, zostal Zeffirelli ako zmagnetizovaný - jeho pohľad, jasnomodré oči - to je presne to, čo hľadal pre tvár Ježiša.

   Viaceré exteriérové scény sa nakrúcali priamo na miestach, kde sa odohrával Ježišov život, ako aj v Maroku, kde dodnes ukazujú turistom exteriérové stavby, ktoré sa pri tvorbe filmu používali.

   Réžia: Franco Zeffirelli

   Hlavná postava: Robert Powell

Od 1.12.2013 platí akciová pultová cena 13,50 €, u nás ho však môžete mať ešte lacnejšie, a to za 10 € (pri osobnom odbere). 

Objednávky môžete realizovať prostredníctvom telefonického dohovoru alebo e-mailom podľa vyššie uvedených inštrukcií.

Priemerne (0 Hlasy)
Priemerné hodnotenie je 0.0 hviezdičiek z 5.

Výhodná ponuka XVIII.

October * baby

(americký film, 107 min, anglický jazyk, slovenský jazyk, slovenské titulky pre nepočujúcich, veková vhodnosť: od 12 rokov)

Film October babyPríbeh o jedinečnosti ľudského života a sile odpustenia.

Hannah vo svojich 19-tich rokoch zisťuje, že bola adoptovaná, - po tom, čo prežila umelý potrat.
Vydáva sa hľadať svoju biologickú matku, aby zistila pravdu o svojej minulosti, a snáď aj našla nádej pre budúcnosť.

Film je inšpirovaný skutočným príbehom Gianny Jessen.
 

KAŽDÝ ŽIVOT JE KRÁSNY.

„Tvoje oči ma videli, keď som ešte nebol stvárnený..."

(Ž 139, 16)
 

Skvelý film, odporúčame!

Vydavateľ: Studio Lux

Pultová cena je: 8,60 €.

My vám ho ponúkame za zvýhodnenú cenu: 7,00 EUR.

Výhodná ponuka XVI.

DVD Kardinál Jozef Tomko

/dokumenátrny film, 55 min., © Pápežské misisjné diela, Televízia LUX 2013/

film Kardinál Jozef TomkoNa Slovensku kardinála Jozefa Tomka poznáme predovšetkým z oficiálnych vystúpení a slávností. Vieme, že celé desaťročia ovplyvňuje chod svetovej Cirkvi, že stál pri zrode Ústave sv. Cyrila a Metoda v Ríme, že bol 16 rokov prefektom Kongregácie pre evanjelizáciu národov.

Aké je však tajomstvo jeho úspechu a výbornej kondície aj v pokročilom veku?

Prečo sa pri modlitbe breviára prechádza a čo si myslí o bolesti
a smrti?

Prečo si na svoje nespočetné cesty po misiách brával kameru a
ako mu chutilo mäso z krokodíla?

Film prešpikovaný hlbokými myšlienkami, životnými skúsenosťami aj vtipnými poznámkami, sa odvíja na turistike
v Alpách, na Lomnickom štíte, v chaose rímskej dopravy aj v súkromí domova.

Bežná pultová cena je 6,50 €, my vám ho ponúkame za 5,50 € (pri osobnom prevzatí).

Objednávky môžete realizovať prostredníctvom telefonického dohovoru alebo e-mailom podľa vyššie uvedených inštrukcií.

Odporúčame

Vydavateľstvo Oto Németh vydalo  knihu uznávaného autora a znalca ikon Ivana Bentcheva pod názvom: IKONY ANJELOV.

Kniha Ikony anjelov
Základ knihy tvoria plnofarebné reprodukcie najvýznamnejších ikon anjelov. Knihu Ivana Bentcheva netvoria len obrázky, ale aj mnohé pútavé komentáre a historické pramene ikon anjelov rozličných období.
V publikácii sú predstavene vrcholné umelecké diela najznámejších chrámov, monastérií a múzeí sveta. Kniha ponúka zdravé učenie Cirkvi o anjeloch  podopierané citátmi  cirkevných otcov (žiadny New age nehrozí. J)
Ak chcete vstúpiť do tajomstva ikony anjelov alebo len hľadáte pekný dar, určite siahnite po tejto bohato ilustrovanej publikácii.

(Knihu sme videli na vlastné oči, je skutočne nádherná, a aj obsahovo naozaj bohatá.)

(Formát knihy 310 x 240 mm, 256 strán, plnofarebná tlač na natieranom papieri, pevná väzba, prebal, lamino, UV lak, váha: 1700 gr.)

UKÁŽKY (zväčšíte kliknutím na obrázok):

ukážka z knihy Ikony anjelov   ukážka z knihy Ikony anjelov

O autorovi:

Ivan Bentchev

Výhodná ponuka XII.

DVD O bohoch a ľuďoch

(francúzska dráma, 2010, 118 min.)

Jazyk: slovenský, francúzsky; titulky: slovenské

Po kliknutí na obr. si môžete pozrieť ukážku z filmu.

Dôležitá poznámka: v ukážke je v pôvodnom znení, na DVD je už dabovaný.

Film O bohoch a ľuďoch  Film je inšpirovaný skutočným príbehom komunity cisterciánskych mníchov v alžírskom mestečku Tibhirine, ktorí museli čeliť teroristickej hrozbe a v dramatickej situácii riešiť otázku, či zostať alebo odísť. Zachytáva obdobie ich života počas občianskej vojny od roku 1993 až po ich únos v roku 1996.

   Prináša svedectvo o vernosti mníchov, sile viery a duchovnom porozumení, ktoré sa snažili šíriť medzi kresťanmi a moslimami.

  Tí z vás, ktorí ste ho videli v kine, viete, že sa oplatí mať ho vo svojej filmotéke. Odporúčame!

   Bežná pultová cena je 8,60 €, my vám ho ponúkame za 7 € (pri osobnom prevzatí).

Objednávky môžete realizovať prostredníctvom telefonického dohovoru alebo e-mailom podľa vyššie uvedených inštrukcií.

Výhodná ponuka X.

DVD POSOLSTVO SOUFANIEH

príbeh sýrskej vizionárky Myrny Nazzour

(dokument, 52 min., arabský jazyk, slovenské titulky)

dokumentárny film Posolstvo Soufanieh na DVD

      Šesť mesiacov po svadbe sa pri modlitbe za zdravie švagrinej Leily stal zázrak. Z rúk mladého 18-ročného dievčaťa začal vytekať olej. Prítomní ľudia dostali hystériu, začali plakať, dotýkali sa rúk Myrny a Leila sa uzdravila.

    Dokumentárny film zachytáva svedectvo Myrny Nazzour a jej príbuzných o udalostiach, ktoré sa odohrali v kresťanskej štvrti v sýrskom Damasku. Prečo ikona Kazanskej Panny Márie a Myrnine ruky ronia olej? Prečo boli počas spoločného slávenia Veľkej noci medzi katolíkmi a pravoslávnymi kresťanmi vtlačené stigmy na Myrnine telo? Aký je odkaz Krista Pána a Panny Márie veriacim a neveriacim ľuďom?

Vydavateľ: Studio Lux

Pultová cena DVD je 6,50 €, no my Vám ho ponúkame za zvýhodnenú cenu 5,50 € (pri osobnom odbere).

Objednávky môžete realizovať prostredníctvom telefonického dohovoru alebo e-mailom podľa vyššie uvedených inštrukcií.

Výhodná ponuka VIII.

DVD Marcelino, chlieb a víno (ČB)

  Marcelino je sirota. Vyrastá vo františkánskom kláštore, kde povyvádza mnoho šibalstiev, pozažíva veľa veselých príhod, ale i zázračných okamihov. Tie sa dejú v miestnosti plnej starých vecí, do ktorej mal Marcelino zakázaný vstup. Práve vďaka svojej zvedavosti v nej objavuje starý drevený kríž a na ňom Ježiša. V očiach Marcelina sa javí ako úplne prirodzené, keď Ježiš zostupuje z kríža a prijíma z jeho rúk ponúknutý chlieb a víno. Vďaka Marcelinovej detskej úprimnosti a bezprostrednej dôvere mu Ježiš plní želanie - vidieť Mamu. Nebeskú i pozemskú. A k tomu i dar večného života po svojom boku...

Jazyk: slovenský, španielsky

Dĺžka: 85 min.

Veková vhodnosť: od 7 rokov

Vydavateľ: Studio Lux

TITUL JE VYPREDANÝ.

Výhodná ponuka VI.

PÁTER PIO (2DVD- 2 x 100 min.)

      Taliansky životopisný film o ľudovom svätcovi, uctievanom talianskom kapucínovi pátrovi Piovi (l887-1968). Stal sa známy na celom svete svojou zbožnosťou, pokorou, odvahou a trpezlivosťou. Vo filme sú zachytené dôležité udalosti z jeho život v kláštore v San Giovanni Rotondo. Tu ho navštevovali tisíce ľudí so svojimi ťažkosťami, hľadali u neho útechu a radu.

      Boh na jeho príhovor robil zázraky a uzdravoval nešťastných ľudí. Mnohé dramatické momenty tohto príbehu odrážajú i naše problémy. Výpovede Pátra Pia nútia človeka zamyslieť sa. Pokúsiť sa pochopiť aj také veci, ktoré sa nedajú racionálne vysvetliť.

      Svätý otec Ján Pavol II. ho v roku 1999 blahorečil a v roku 2002 vyhlásil za svätého.

Réžia: Carlo Carlei

Hlavná postava: Sergio Castellitto

Vydavateľ: Studio Lux

Pultová cena DVD je 12,- €, no my Vám ho ponúkame za zvýhodnenú cenu 9,- € (pri osobnom odbere). Objednávky prijímame telefonicky na č. 0907/83 84 13 alebo mailom: kerygma.bb@gmail.com

Priemerne (1 Hlas)
Priemerné hodnotenie je 5.0 hviezdičiek z 5.

Výhodná ponuka IV.

FRANTIŠEK (2DVD2 x100 min, r. 2001)

Pravdivý príbeh o živote svätého Františka Assiského, zakladateľa rehoľného rádu, ktorý nesie jeho meno.

Film prináša životopis svätca, ktorý sám pochádzal z urodzenej rodiny, no po spoznaní svojho poslania opúšťa bohatstvo a zasväcuje svoj život kázaniu evanjelia a starostlivosti o núdznych. Počas mnohých rokov jeho kazateľskej a charitatívnej činnosti František získava mnohých nasledovníkov, ktorí - rovnako ako on - opúšťajú pozemské dobrá a venujú sa modlitbe. Františkovu smrť oplakáva každý, kto ho poznal, zvlášť Klára, jeho priateľka už od detstva. Tá sa rozhodne nasledovať jeho príklad a založí ženskú rehoľu.

Obaja boli vyhlásení Katolíckou cirkvou za svätých.

Réžia: Michele Soavi

Hlavná postava: Raoul Bova

Vydavateľ: Studio Lux

Pultová cena DVD je 12,- €, no my Vám ho ponúkame za zvýhodnenú cenu 9,- € (pri osobnom odbere). Objednávky prijímame telefonicky na č. 0907/83 84 13 alebo mailom: kerygma.bb@gmail.com

Priemerne (1 Hlas)
Priemerné hodnotenie je 5.0 hviezdičiek z 5.

Výhodná ponuka II.

DVD Odvážne srdce Ireny Sendler

(americký film, 95 min., slovenský dabing, hrubý plastový obal

    Ako sociálna pracovníčka mala Irena Sendler prístup do varšavského geta. Tak sa jej podarilo zachrániť dcéru jej židovskej priateľky a ukryť ju v katolíckej rodine. Uvedomujúc si, že tisícky ďalších detí sú v nebezpečenstve, presvedčila i ďalšie zdravotné sestry, aby pomohli pri pašovaní detí cez nacistické hliadky a ukryli ich v bezpečných domovoch, kláštoroch a na farmách. Napriek osobnému riziku sa nevzdávala a vytvorila plán, ako pašovať deti v sanitkách, kufroch a vo vozíkoch. Po zajatí gestapom bola celé mesiace mučená, no neprezradila nikoho zo svojich spolupracovníkov. 

     Jej hrdinské úsilie bolo odmenené nomináciou na Nobelovu cenu mieru v roku 2007. 

     Réžia:John Kent Harrison 

     V hlavných úlohách:Anna Paquin, Goran Visnjic, MarciaGay Harden a ďalší... 

    V slovenskom znení v hlavnej úlohe Barbora Chlebcová. Réžia slovenského znenia Ywetta Weiszová.

Vydavateľ: Studio Lux

Pultová cena DVD je 7,71 €, no my Vám ho ponúkame za zvýhodnenú cenu 6,50 € (pri osobnom odbere). Objednávky prijímame telefonicky na č. 0907/83 84 13 alebo mailom: kerygma.bb@gmail.com

Priemerne (1 Hlas)
Priemerné hodnotenie je 5.0 hviezdičiek z 5.