Novinky

« Späť

20 * C + M + B + 21

20 * C + M + B + 21

Aj Vy máte na verajách vchodových dvier každoročne aktualizovaný kriedový nápis s tromi písmenami a aktuálnym rokom? Tiež patríte medzi tých, ktorí v prípade prvého písmena váhajú, či napísať C alebo G? A patríte k tým, ktorí každoročne pozývajú do svojho domova kňaza, aby požehnal Váš príbytok a posvätenou kriedou označil vchod do Vášho príbytku tradičným nápisom? Ak ste na tieto otázky odpovedali kladne, možno si – vzhľadom na aktuálnu epidemickú situáciu – tiež kladiete otázku, aký nápis je teda správny a ako tento rok zabezpečiť posvätenie svojho príbytku a neohroziť pri tom zdravie svoje, rodiny a v neposlednom rade i kňaza. Skúste sa inšpirovať nasledujúcimi riadkami, možno nájdete odpovede na všetky svoje otázky i riešenie posvätenia svojho príbytku.

Najprv snáď pár slov k trom písmenám nápisu: možno väčšina ľudí je presvedčená, že vzhľadom k tomu, že požehnanie príbytkov sa zvykne robiť v období sviatku Troch kráľov, píšu sa písmená G + M + B a symbolizujú mená troch kráľov, ktorí prišli zložiť poklonu malému Ježiškovi – Gašpara, Melichera a Baltazára. A aj tí, ktorí sa stretávajú s týmto nápisom vo variante, v ktorom je prvým písmenom C, si to vysvetľujú inou verziou mena Gašpar, teda Caspar, takže aj nápis vo verzii C + M + B je z ich symbol mien troch kráľov. Skutočnosť je však iná.

Skutočným symbolom písmen C + M + B sú však latinské slová Christus Mansionem Benedicat, čo v preklade znamená Kristus žehnaj tento dom. Krížiky medzi písmenami sa chápu ako znak požehnania. Osobitne v dnešnej dobe je užitočné dodať, že posvätenie domácnosti nemusí robiť výlučne kňaz. Stačí aj, ak má majiteľ príbytku svätenú vodu, prípadne zapálenú sviecu a aktu požehnania pripisuje náležitý význam.

Povedzme si aj to, že od starokresťanských časov boli náplňou sviatku Troch kráľov tri udalosti:

1) zjavenie sa Ježiša Krista – kráľa pohanom („trom kráľom“);

2) Ježišov krst v Jordáne a

3) premenenie vody na víno v Káne Galilejskej.

Návštevu malého Ježiška tromi kráľmi, teda zjavenie sa Spasiteľa svetu, ako jediný opisuje evanjelista Matúš. V tomto príbehu je aj istý paradox – Židia, ktorí vlastnili Písmo a žili v blízkosti Kristovho narodenia, tohto Spasiteľa nespoznali, zatiaľ čo pohania (teda traja mudrci) prišli k nemu zďaleka a za pomoci samotných Židov Ho našli. Evanjelium potom hovorí, že po poklone sa vrátili do svojej krajiny, avšak už „inou cestou“. A v tom treba chápať už nielen zmenu doterajšej trasy či ciest, ale aj a najmä zmenu ich sŕdc. Títo mudrci sa odvrátili od svojich dovtedajších ciest a vykročili novým smerom.

Sviatok Troch kráľov a posväcovanie domácností je skvelou príležitosťou na to, aby sa takáto zmena udiala aj v mysli a rozhodnutí každého z nás: požehnanie príbytku by sa malo stať impulzom na to, aby sme aj my zmenili svoje doterajšie zabehané cesty, postoje a životné hodnoty tam, kde cítime rezervy, a urobili všetko pre to, aby sme vykročili novým smerom. Ako keď si človek vypočuje evanjelium, pochopí, uverí a vnútorne sa zmení. Aby sa radikálnosť zmeny, ktorú Kristus svojím narodením sa v maštali priniesol na svet, neprejavila len v paradoxe, že zatiaľ čo dovtedy vzdávali česť vždy chudobní bohatým, čo traja králi obrátili a oni ako bohatí sa prišli pokloniť chudobnému dieťaťu, ale aby sa táto zmena pretavila aj do nášho vykročenia novým smerom práve tam, kde to každý z nás potrebuje. Aby tak, ako troch kráľov viedla na ich ceste neomylne hviezda, aj v našom živote zasvietila nová „Severka“, ktorá nás zorientuje. Asi každý z nás tuší, v akej oblasti by takúto zmenu potreboval. Inšpirujme sa teda a povzbuďme do tejto zmeny, keď budeme hľadieť na veraje dverí, na ktorých bude nápis: 20 – C + M + B – 21.

Poviete si – ale ako zabezpečiť posvätenie nášho príbytku teraz, keď je každá návšteva rizikom a môže byť ohrozením zdravia pozvaného kňaza i našej rodiny? Výbornú možnosť nám ponúka aktivita Pápežských misijných diel. Na ich stránke (www.misijnediela.sk) je do 18. decembra možné objednať si kompletný materiál pre laické požehnanie domu, vďaka ktorému si plnohodnotne môžete svoj príbytok požehnať sami. V zásielke nájdete text modlitby požehnania príbytku, ikonu Svätej rodiny vo formáte A5 na tvrdom papieri, dobre odlepiteľnú nálepku s nápisom 20*C+M+M+21 a napokon aj leták s informáciami o možnosti podpory slovenských misionárov v zahraničí. Zásielku dostanete bezplatne. Využime teda túto príležitosť, zabezpečme si všetko potrebné na to, aby sme si na sviatok Troch kráľov sami požehnali svoje príbytky a zamyslime sa nad možnosťou podporiť obetavých kňazov v zahraničných misiách.