Profil farnosti

Návrat na úplnu stránku

Bratislava-Sv. Martina (Dóm)

Bratislava-Sv. Martina (Dóm)
49 zaregistrovaných užívateľov
2 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD.
Kapláni:
Mgr. Cyril Sitár
Správca stránok
Peter Šantavý
Webové sídla
http://dom.fara.sk/
E-mailové adresy
dom@fara.sk
Adresa
Kapitulská 9
Bratislava
811 01
Telefón
Pevna linka: 0254433430

Služby

  • Sv. omse