« Späť

Farské oznamy

Farské oznamy
26. nedeľa v cezročnom období
od 30. 9. 2013 do 6. 10. 2013
V tento týždeň sa bude čistiť a nanovo ladiť organ. Z tohto dôvodu v tomto týždni nebude prístupný chór a ani sa pri liturgických sláveniach nebude používať tento hudobný nástroj. Svetský rád bosých karmelitánov, ktorý sídli na území našej farnosti, vás na sviatok sv. Terézie z Lisieux, panny a učiteľky Cirkvi, srdečne pozýva v utorok o 18:00 hod. na sv. omšu do nášho farského kostola.
 
V utorok tohto týždňa, 1. októbra, po rannej a večernej sv. omši budeme zapisovať úmysly sv. omší v sakristii kostola.
 
Vo štvrtok vás o 17:30 hod. pozývame na adoráciu v rámci Roku viery. V tomto týždni máme prvý piatok a prvú nedeľu v novom mesiaci. V tieto dni o 17:00 hod. bude adorácia, na ktorú vás pozývame.
 
V tomto týždni začneme mariánsky mesiac október. Počas neho sa budeme modlievať svätý ruženec: v pondelok až sobotu o 6:30 hod. a v nedeľu o 7:30 hod. (teda pred rannými sv. omšami). Chceme vás týmto povzbudiť k modlitbe sv. ruženca aj v rodinách.
 
Otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský Vás pozýva v stredu 2. októbra 2013 o 20.00 hod. do Katedrály sv. Martina v Bratislave, kde sa uskutoční stretnutie nad Božím slovom metódou lectio divina v rámci cyklu "Cirkev plná života". Podnetom na uvažovanie bude úryvok zo Skutkov apoštolov o uzdravení chromého. Celý text i zvykový záznam budú dostupné aj na webovej stránke Bratislavskej arcidiecézy pre tých, ktorí nebudú môcť byť prítomní v Katedrále.
 
V tomto týždni sa v Bratislave uskutoční niekoľkodňové zasadanie predsedov európskych biskupských konferencií. Pri tejto mimoriadnej príležitosti Vás pozývame na slávnostnú sv. omšu do Katedrály sv. Martina, ktorú bude sláviť toto veľké zhromaždenie biskupov budúcu nedeľu 6. októbra o 10.00 hod. Sv. omšu bude možné sledovať aj v priamom televíznom prenose.
 
Drahí bratia a sestry, dovoľte mi tlmočiť Vám poďakovanie Konferencie biskupov Slovenska i celého organizačného výboru Pochodu za život, na čele s košickým arcibiskupom Mons. Bernardom Boberom, za Vašu účasť, modlitby a podporu tohto veľkého celoslovenského podujatia v prospech ochrany ľudského života. Pochod za život vyslal do dnešnej spoločnosti zreteľné posolstvo o živote ako o vzácnom Božom dare, ktorý nemôže byť vystavený ľudskej svojvôli. Vďaka za toto krásne a mohutné svedectvo o živote v Košiciach!K tomuto poďakovaniu sa osobitným spôsobom pripája aj náš otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský, ktorý zo srdca ďakuje všetkým, ktorí sa napriek veľkej vzdialenosti vydali z našej Arcidiecézy na cestu do Košíc. Nech dobrý Pán požehná ich obetu a vypočuje všetkých, ktorí sa modlili za život.

 

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým