« Späť

Loretánske Litánie

Loretánske Litánie

Naši bratia a sestry vo Farnosti sv. Cyrila a Metoda v Piešťanoch zverejnili blog pod názvom Loretánske litánie.

Je pre nás dôležité, poznať čo sa modlíme.

+

Loretánske litánie sú mojou srdcovou záležitosťou. Modlitba je úžasná, modlím sa ju od mojich čias mladosti, aj dnes, modliť sa ju môžeme všade, kedykoľvek, netreba  knižku, len pozorné srdce a myseľ už letí k Márii...

Chcem vás pozvať na stretnutie s Máriou pri obnovenení vašej  osobnej modlitby Loretánskych litánií!

Možno vám blog našich bratov a sestier z Franosti v Piešťanoch pomôže nájsť poklad ukrytý v tejto jednoduchej a vzácnej modlitbe!

Nech vás žehná Pán a jeho najdrahšia Matka Mária+!

+

Na hore uvedenej stránke som našla veľmi pekne spracovanú históriu tejto vzácnej a drahej modlitby kresťanov.

Keďže som sa zatiaľ nedostala k žiadosti o povolenie zdieľania textu (skúsim neskôr), zdieľam odkaz na tento blog.

verím, že ho nájdete a že vám prinesie požehnanie poznania modlitby Loretánskych Litánií!

Ak dostanem povolenie zdieľania, priložím sem neskôr viac!

Chvála Kristovi a Márii!

+

Odkaz na stránku: http://piestanycm.fara.sk/blogy/-/blogs/loretanske-litanie?_33_redirect=%2Fdomov%3Fp_p_id%3D100%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview