« Späť

Modlitba

Modlitba

Je byť s Ním...

Modlitba je vzťah, spoločenstvo dvoch alebo troch v mene Božom.

Je to spoločenstvo Ježiša s Otcom, kresťana v Duchu božom, s Kristom a s ľuďmi, je to spoločenstvo rodiny, priateľských a pracovných vzťahov.

Aj ten, kto je "sám", v skutočnosti nie je sám... Boh je trojica osôb...  Boh nám pošle aj človeka...

+

Modlitba je dívať sa na Ježiša, je stíšenie sa na moment, je načerpanie z Prameňa života, je napiť sa z vody života... Je zostať na moment v žiare svetla Ježiša...

+

Modlitba je živý vzťah, je to prameň živej vody Ježiša, je to môj život s Ježišom... lebo On je so mnou vždy...

+

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým