« Späť

Návšteva chorých, pomazanie nemocných, pochod za život... Farské oznamy.

Farské oznamy
 
od 11. 3. 2013 do 17. 3. 2013
Vo štvrtok vás o 17:30 hod. pozývame na adoráciu v rámci Roku viery.
 
V piatok a v nedeľu vás o 17:15 pozývame na krížovú cestu.
 
V tomto týždni je možnosť v sakristii nahlásiť vašich chorých na spovedanie po domoch. Vyspovedať ich pôjdeme v pondelok a utorok po piatej pôstnej nedeli. Prosím, aby ste využili ponúknutú príležitosť a nahlásili našich farníkov k ich vyspovedaniu sa pred Veľkou nocou.
 
Na budúcu nedeľu – v piatu pôstnu nedeľu – budeme pri sv. omši o 8:00 hod. udeľovať sviatosť pomazania chorých.
 
V rámci duchovného programu počas Roku viery bude tento štvrtok 14. marca o 18.30 hod. v Katedrále sv. Martina slávená sv. omša, počas ktorej odznie katechéza na 5. článok Apoštolského vyznania viery: "Ježiš Kristus zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych". Všetkých srdečne pozývame k účasti na sv. omši i na eucharistickej adorácii, ktorá bude po nej nasledovať.
 
Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku v spolupráci s Fórom života Vás pozývajú túto sobotu 16. marca 2013 prísť svojou účasťou podporiť bratislavský Pochod za život. Začne sa o 15.00 hod. na Hviezdoslavovom námestí. Po jeho skončení o 18.30 hod. bude sv. omša v Katedrále sv. Martina, ktorú bude celebrovať otec arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský.
 
1. V nedeľu 17. marca 2013 Vás pozývame v rámci Roku sv. Cyrila a Metoda na prednášku a besedu s významným slovenským literárnym vedcom, básnikom, prekladateľom a blumentálskym farníkom Dr. Viliamom Turčánym na tému: Sv. Konštantín Filozof a Proglas . Blumentálsky farský klub na Vazovovej 8, kde sa akcia uskutoční, je otvorený v obvyklom čase, t.j. od 14.30 – 16.30 hod.

2. Pozývame Vás v nedeľu 17. marca 2013 o 20.10 na koncert do kostola Bratislava – Blumentál. Zaznie v ňom Mozartovo Requiem, ktoré napísal Wolfgang Amadeus Mozart ako svoju poslednú skladbu. Vystúpi takmer 100 účinkujúcich v podobe sólistov z VŠMU, členov Kresťanského komorného orchestra ZOE a členov speváckeho zboru Technik STU. Diriguje: Ladislav Kaprinay. Vstup na koncert je voľný.