« Späť

Pomoc nenarodeným a duchovná obnova - Farské oznamy.

Farské oznamy
 
od 25. 2. 2013 do 3. 3. 2013
Vo štvrtok vás o 17:30 hod. pozývame na adoráciu v rámci Roku viery.
 
V tomto týždni máme prvý piatok a prvú nedeľu v mesiaci. Na prvý piatok nás požiadalo Spoločenstvo Kráľovnej rodiny o priestor pre duchovnú obnovu, na ktorú ste všetci srdečne pozvaní. Táto duchovná obnova začne o 17:00 hod. vyložením Oltárnej sviatosti, pri ktorej sa členovia spoločenstva budú modliť modlitby za úctu k životu, potom bude nasledovať o 18:00 hod. sv. omša a po nej zamyslenie na tému: Nenarodené deti sú naše deti. Na prvú nedeľu vás pozývame na pravidelnú adoráciu o 17:00 hod.
 
Spoločenstvo Ladislava Hanusa, Inštitút pre ľudské práva a rodinnú politiku v spolupráci s Fórom života pripravujú v Bratislave na sobotu 16. marca 2013 Pochod za život. Začne sa o 15.00 hod. na Hviezdoslavovom námestí. Cieľom pochodu bude poukázať na dôstojnosť ľudského života. Každý človek, vrátane starých, chorých a nenarodených, si zaslúži našu úctu a ochranu. Pochod za život sa uskutoční v rámci prípravy na marcový Deň počatého dieťaťa.