« Späť

Prianie do nového roka

Prianie do nového roka

Želám všetkým našim farníkom veľa radosti pokoja a lásky v celom novom roku.

Nech nás vedie a obšťastňuje radosť zo stálej prítomnosti nášho Spasiteľa, ktorý preto prišiel na svet, aby bol Emanuel - Boh s nami. Nech naše srdcia stále napĺňa Jeho radosť, ktorú nám svet nemôže vziať, nech nás vedie Jeho Láska, nech sa stále živíme Jeho Slovom, nech sa necháme viesť Jeho Duchom a nech sme stále, v každej situácii do ktorej sa dostamene, vďační nebeskému Otcovi za Jeho dary, ktorými nás stále zahŕňa.

Všetko dobré a hojnosť Božieho požehnania vám želá

Eva.
(Nie, nemám žiadnu "farskú" funkciu, len túžim prežívať spoločenstvo vo svojej farskej rodine. Pridáte sa?)