« Späť

Stretnutie ctiteľov škapuliara

Rehoľa bosých karmelitánov na Slovensku

nás srdečne pozýva na stretnutie
ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej)
a priaznivcov Karmelu

v nedeľu 19. januára 2014 o 10:30 hod
v kostole Notre Dame

Program:

* sv. omša (homília: Sedem hlavných hriechov - 4. časť)
* adorácia pred Najsv. oltárnou sviatosťou
* prijímanie do Bratstva sv. škapuliara
Celebruje: p. Rudolf Bartal OCD

 

Pred sv. omšou o 10:00 modlitba posv. ruženca

(Bližšie informácie o karmelitávnskej reholi: www.ocds.sk * www.bosikarmelitani.sk )