« Späť

Stretnutie ctiteľov škapuliara

 

Rehoľa bosých karmelitánov na Slovensku

nás srdečne pozýva na stretnutie
ctiteľov Panny Márie Karmelskej (Škapuliarskej)
a priaznivcov Karmelu

v nedeľu 17. februára 2013 o 10:30 hod
v kostole Notre Dame

Program:

* sv. omša (homília: Čnosti - 6. časť)
* adorácia pred Najsv. oltárnou sviatosťou
* prijímanie do Bratstva sv. škapuliara
Celebruje: p. Rudolf Bartal OCD

 

(Bližšie informácie o karmelitávnskej reholi: www.ocds.sk * www.bosikarmelitani.sk )