« Späť

Večer milosrdenstva s komunitou Emanuel

 

Večer milosrdenstva - Bratislava"Ak nebudeme ako deti, nevojdeme do nebeského kráľovstva." 

Prihováram sa k vám slovami evanjelistu Matúša, ktorý nám zdôrazňuje, aby sme nezabúdali, že sme deťmi. A to isté nám odkazuje aj apoštol Ján, keď nám hovorí: "Voláme sa Božími deťmi a nimi aj sme." (1 Jn 3, 1) 

Chcem vás, nás všetkých, v mene Komunity Emanuel pozvať k spoločnému budovaniu Božej stavby Božích detí Večerom Milosrdenstva, ktorý sa uskutoční 22. 10. (v utorok) v Bratislave - v kostole sv. Ladislava. Začína sa svätou omšou o 17:30 a po nej nasleduje samotný Večer Milosrdenstva, kde môžme nájsť odpočinok u nášho Pána v modlitbe chvál, v adorácii, v sviatosti zmierenia, v skupinkách príhovornej modlitby.

 

Zdroj: http://www.emanuel.sk/vecer-milosrdenstva-bratislava-oktober2013

Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Zatiaľ bez komentára Buďte prvým