« Späť

Veľkonočné farské oznamy

Farské oznamy
 
od 14. 4. 2014 do 20. 4. 2014
Od 14.04.2014 do 22.04.2013 bude farská kancelária zatvorená!
 
Spovedanie pred Veľkou nocou za účasti viacerých kňazov sa v našej farnosti uskutoční v pondelok a utorok tohto Veľkého týždňa: 14. a 15. apríla od 15:30 do 18:30 hod. Prosím, aby Ste využili túto príležitosť. V stredu budeme spovedať pred sv. omšami. Vo štvrtok sa už nespovedá.
 
Na Zelený štvrtok nebude sv. omša o 7:00 hod., pričom vás chceme pozvať na sv. omšu do Katedrály sv. Martina, kde o 9:30 hod. začne sv. omša svätenia olejov. Večerná sv. omša bude v pravidelnom čase o 18:00 hod. Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Obrady Veľkého piatku budú o 15:00 hod., pričom kostol bude k poklone otvorený do 20:00 hod. Na Bielu sobotu poklona začne o 10:00 hod. a bude trvať do 19:15, potom sa o 19:30 hod. pomodlíme vešpery. Veľkonočná vigília začne o 20:00 hod.
 
Na Veľkonočnú nedeľu sa bude konať ofera. Všetkým darcom vyslovujeme úprimné Pán Boh odmeň!
 
V stredu 16. apríla bude mať otec arcibiskup ďalšiu prednášku z oblasti Sociálnej náuke Katolíckej cirkvi, tentokrát na tému daňové poplatky. Prednáška spojená s diskusiou sa začne o 19.00 hod. v aule Bohosloveckej fakulty na Kapitulskej ulici v Bratislave.
 
Dnes popoludní (13. apríla 2014) sa v Bratislave koná pochod s názvom "Bratislava za život". Je dôležité podporiť túto akciu svojou účasťou a tak aj verejne vyjadriť naše presvedčenie, že ľudský život má byť chránený od počatia až po prirodzenú smrť. Hudobný program sa začne na Hviezdoslavovom námestí o 15.30 hod. a na 17.00 hod. je naplánovaný začiatok pochodu ulicami Starého Mesta až do Medickej záhrady, kde bude okrem iného pripravený program pre deti. V mene našich otcov biskupov prosíme všetkých, ktorým je to možné, o účasť na pochode "Bratislava za život".