« Späť

Veľkonočné oslavy, ale aj mnoho iného - farské oznamy

Farské oznamy
Kvetná nedeľa
od 25.03.2013 do 31.03.2013
Spovedanie pred Veľkou nocou za účasti viacerých kňazov sa v našej farnosti uskutoční v pondelok a utorok tohto Veľkého týždňa: 25. a 26. marca od 15:30 do 18:30 hod. Prosím, aby ste využili túto príležitosť. V stredu budeme spovedať pred sv. omšami. Vo štvrtok sa už nespovedá.
 
Na Zelený štvrtok nebude sv. omša o 7:00 hod., pričom vás chceme pozvať na sv. omšu do Katedrály sv. Martina, kde o 9:30 hod. začne sv. omša svätenia olejov. Večerná sv. omša bude v pravidelnom čase o 18:00 hod.
 
Na Veľký piatok je prísny pôst a zdržovanie sa mäsitého pokrmu. Obrady Veľkého piatku budú o 15:00 hod., pričom kostol bude k poklone otvorený do 20:00 hod.
 
Na Bielu sobotu poklona začne o 10:00 hod. a bude trvať do 18:15, pričom sa o 18:00 hod. pomodlíme vešpery. Veľkonočná vigília začne o 18:30 hod.
 
Zo soboty na nedeľu sa posúva čas!!!
 
Program Veľkého týždňa nájdete na výveske, na dverách kostola, v časopise Quo ako aj na našej internetovej stránke.
 
Do vašej pozornosti vám dávame petíciu na ochranu života pod názvom "Jeden z nás", ktorej cieľom je dosiahnuť, aby sa rozpočtové prostriedky Európskej únie nepoužívali na financovanie aktivít, ktoré ničia ľudské životy. Nakoľko ide o naliehavú spoločenskú tému a iniciátori potrebujú vyzbierať na území Únie spolu jeden milión podpisov, pán arcibiskup Mons. Stanislav Zvolenský vyslovuje tejto akcii svoj plný súhlas. Ktorý máte záujem zapojiť sa, hárky na podpis sú na bočnom stolíku v kostole.
 
Dňa 25. marca 2013 (pondelok) si pripomenieme 25 rokov od Sviečkovej manifestácie. Fórum kresťanských inštitúcií v spolu s partnermi pripravilo na tieto dni bohatý program (viac na www.svieckovamanifestacia.sk), ktorých vyvrcholením bude pontifikálna svätá omša v Katedrále sv. Martina o 16:30 hod a o 18:00 hod. na Hviezdoslavovom námestí verejné a modlitbové zhromaždenie. Srdečne vás pozývame.
 
Minulý týždeň sa uskutočnilo dekanátne kolo Biblickej olympiády, kde sa študenti Gymnázia z našej farnosti umiestnili na 3. mieste v kategórii: Stredné školy. Ďakujeme ich pani katechétke a študentom aj týmto spôsobom gratulujeme.