« Späť

Ohlásenie dátumu Veľkej noci

Ohlásenie dátumu Veľkej noci

Na slávnosť Zjavenia Pána po evanjeliu kňaz ohlási deň Veľkej noci.

OZNÁMENIE DŇA VEĽKEJ NOCI
v omši Zjavenia Pána 2018

   Milí bratia a sestry,
   Pánova sláva sa nám zjavila a vždy sa bude zjavovať medzi nami, až kým on sám nepríde. V rytmoch a striedaní času si pripomíname a prežívame tajomstvá spásy.
   Centrom celého liturgického roka je posvätné Trojdnie ukrižovaného, pochovaného a vzkrieseného Pána, ktoré vrcholí v nedeľu na Veľkú noc – v tomto roku 1. apríla 2018. V každú nedeľu, ktorá je Veľkou nocou týždňa, svätá Cirkev sprítomňuje túto veľkú udalosť spásy, v ktorej Kristus premohol hriech a smrť.
   Z Veľkej noci pramenia všetky sväté dni:Popolcová streda – začiatok Pôstneho obdobia, 14. februára. Nanebovstúpenie Pána, 10. mája. Zoslanie Ducha Svätého, 20. mája. Prvá adventná nedeľa, 2. decembra.
   Aj na sviatky svätej Božej Matky, apoštolov a svätých i pri Spomienke na všetkých verných zosnulých Cirkev putujúca na zemi ohlasuje Veľkú noc svojho Pána.
   Kristovi, ktorý bol, ktorý je a ktorý príde, Pánovi času a dejín, neprestajná chvála na veky vekov. Amen.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt zjavenie pana

Aktuálne farské oznamy
na tomto webe nebudú zverejňované !

*****************************************

Liturgický prehľad na dnes

Liturgické čítania na dnes

*****************************************

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt stromček vianočný Vianoce 2017 Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt stromček vianočný

Program Vianoc 2017 nájdete tu.

*****************************************

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt pdf logo Dokumenty na stiahnutie

Pastierský list na sviatok sv. Rodiny

Rekolekčná prednáška o. biskupa

*****************************************

Duchovný most s kňazským seminárom

12. február

*****************************************

Virtuálna prehliadka kostola

už čoskoro !!!

*****************************************

Kurz prípravy na manželstvo v roku 2018

*****************************************

Dieézny časopis Spišského biskupstva - KAPITULA

Najnovšie číslo nájdete na tomto odkaze.

*****************************************

Farnosť Karmelskej Panny Márie v Hnilci nie je používateľom mojej komunity.
Informácie o farnosti publikované na mojejkomunite nie sú oficiálne; farnosť nepreberá za nich zodpovednosť.