Profil farnosti

farnosť Jasov
1 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Imrich Richard Rédli, OPraem. 
Kapláni:
Kontaktné informácie