Článok

MODLITBOVÁ REŤAZ

S myšlienkou, aby sme sa vždy v prvý týždeň v mesiaci nepretržite modlili, prišiel náš pán farár - otec Marián pred začatím adventného obdobia v roku 2012. Samotná myšlienka modlitebnej reťaze spočíva v tom, že v každú dennú i nočnú hodinu sa za spoločný úmysel modlí aspoň jeden príslušník z našej farnosti. Cieľom je teda obetovať svoju modlitbu napr. svätého ruženca nielen na svoj vlastný úmysel, ale prosiť nášho nebeského Otca, nebeskú Matku, patrónov našej farnosti aj za úmysel brata alebo sestry z farnosti.

Predtým, ako sme reťaz spustili, ten kto sa chcel do reťaze zapojiť, svoj úmysel napísal a odovzdal pani kostolníčke Marte Bedéčovej.

Vždy v prvú nedeľu v mesiaci na záver svätej omše miništrant jeden z odovzdaných úmyslov vylosuje. V túto prvú nedeľu večer sa od 20.00 hod. do 21.00 hod modlíme všetci spoločne, potom sa naše modlitby a prosby pomyselne presúvajú celou farnosťou.

Oslovila Vás táto myšlienka a chcete sa o nej dozvedieť viac, alebo sa k nám pridať ?

V sakristii po každej svätej omši sa na Vás teší o. Marián alebo kostolníčka p. Marta, alebo napíšte nám na náš e-mail: fara.jelsava@gmail.com, prípadne do komentára pod tento článok.

A kto je do reťaze zapojený ?

 

čas

modlí sa :

čas

modlí sa :

00.00-01.00 hod.

p. Daxner

12.00-13.00 hod.

p. Sabová

01.00-02.00 hod.

p. Hyžnaj

13.00-14.00 hod.

p. Molnárová, M. Kóreová

02.00-03.00 hod.

p. Rohárová

14.00-15.00 hod.

p. Horvátová

03.00-04.00 hod.

 

15.00-16.00 hod.

p. Bryndzáková

04.00-05.00 hod.

p. Hyžnajová

16.00-17.00 hod.

M. Bédečová ml

05.00-06.00 hod.

p. Kóreová

17.00-18.00 hod.

M. Révész

06.00-07.00 hod.

 

18.00-19.00 hod.

p. Fantazírová,p. Straková V.

07.00-08.00 hod.

o. Marián

19.00-20.00 hod.

p. Súkenníková

08.00-09.00 hod.

p. Ferková

20.00-21.00 hod.

SPOLOČNÁ

09.00-10.00 hod.

p. Kastlerová, p. Straková G.

21.00-22.00 hod.

M. Hyžnaj, J. Hyžnaj  ml.

10.00-11.00 hod.

p. Hrycáková

22.00-23.00 hod.

p. Bédečová

11.00-12.00 hod.

p. Gérecová

23.00-24.00 hod.

p. Balagová

Komentáre - príspevky