"Radostnou cestou svedectva viery kráčame spolu malí i veľkí."

eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí

Je detská organizácia s celoslovenskou pôsobnosťou. Základom činnosti hnutia je pravidelná mimoškolská práca s deťmi v malých spoločenstvách – stretkách. Program eRka zabezpečujú vyškolení dobrovoľníci.  Združuje viac ako 7000 členov. eRko bolo zaregistrované ako občianske združenie v roku 1990.

Cieľ eRka

Pomáhať pri výchove a neformálnom vzdelávaní detí a mladých ľudí na zrelé kresťanské osobnosti podieľajúce sa na rozvoji spoločnosti, v ktorej žijú. Poslanie eRka sa uskutočňuje cez osobný príklad mladých dobrovoľníkov, ktorí prežívajú spolu s deťmi život v spoločenstve. Východiskovými hodnotami sú: živá viera, radostná služba, otvorené spoločenstvo, úcta k životu, zodpovednosť a dôvera.

KONAJME OBYČAJNÉ VECI S LÁSKOU A STANÚ SA NEOBYČAJNÝMI

Máme svojich obľúbených hrdinov. Predstavujeme si, čo by urobili, opakujeme slávne vety, ktoré povedali. Sú takí úžasní… a zároveň takí vzdialení. A čo ty? Budeš tiež úžasnou? A ty? Budeš raz hrdinom? Hrdina nemusí byť výplodom fantázie. Nemusíš sa hrať na niečo, čím nie si. Hrdinsky rozvíjaj to, kým si. Katarína Sienská raz povedala, že ak sa staneš tým, kým máš byť, rozžiariš celý svet. Pozývame deti, aby boli hrdinami pre svoje okolie. Pozývame animátorov, aby boli hrdinami pre tieto deti. Hrdina potrebuje pokoru, aby nestratil pevnú pôdu pod nohami, potrebuje napredovať s odvahou, aby sa stal požehnaním pre druhých. A vernosť bude dôkazom jeho lásky a obety. Môžeš byť takým aj ty, nech sú naše stretká príbehmi hrdinstva v každodennosti. 

PREČO TÉMA HRDINSTVA?

  • Spolu s deťmi chceme odhaľovať skutočnú tvár hrdinstva. Zamýšľať sa nad tým, či tí, ktorých nasledujeme, sú požehnaním pre druhých alebo ich nasledujeme len preto, že to tak robia všetci.
  • Chceme odvážne napredovať v našom povolaní k veľkej láske. Prekonávať apatiu a strach z budúcnosti, nebáť sa robiť rozhodnutia pre druhých v čase krízy záväzku.
  • Chceme vyzdvihnúť hrdinov každodennosti. Osobitne však deti, ktoré sa stali hrdinami pre svoju rodinu, kamarátov, školu, dedinu, mesto či krajinu.