Nedeľa Dobrého pastiera: Jedine pastier podobný Ježišovi dáva stádu dôveru

Prvý list apoštola Petra, ktorý sme počuli, je pasážou pokoja. Rozpráva o Ježišovi. Hovorí: «Sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, aby sme zomreli hriechu a žili pre spravodlivosť. Jeho rany vás uzdravili. Veď ste boli ako blúdiace ovce, ale teraz ste sa vrátili k pastierovi a biskupovi svojich duší» (1 Pt 2,24-25). Ježiš je pastier – tak ho vidí Peter –, ktorý prichádza zachraňovať, zachrániť blúdiace ovce: to sme boli my.

A v Žalme 23, ktorý sme čítali po tomto čítaní, sme opakovali: «Pán je môj pastier, nič mi nechýba». – Prítomnosť Pána ako pastiera, ako pastiera stáda.

I Ježiš – v Jánovej 10. kapitole, ktorú sme čítali (porov. Jn 10,1-10) – sa predstavuje ako pastier. Dokonca nielen ako pastier, ale ako „brána", ktorou sa vchádza ku stádu. Všetci, ktorí prišli a nevošli tou bránou, boli zlodeji či zbojníci alebo chceli zo stáda ťažiť: falošní pastieri. A v dejinách Cirkvi bolo mnoho takýchto, čo stádo využívali. Nezaujímalo ich stádo, ale len robenie kariéry alebo politiky, či peniaze. Stádo ich však pozná, vždy ich rozpoznalo a šlo hľadať Boha po svojich cestách.

Keď je tu však dobrý pastier, čo vedie vpred, práve vtedy stádo napreduje. Dobrý pastier počúva stádo, vedie ho, stará sa oň. A stádo vie rozlíšiť medzi pastiermi, nepomýli sa: stádo dôveruje dobrému pastierovi, dôveruje Ježišovi. Jedine pastier, ktorý sa podobá Ježišovi, dáva stádu dôveru, pretože On je bránou. Štýlom pastiera musí byť Ježišov štýl, neexistuje iný.

Ale tiež Ježiš, dobrý pastier – ako hovorí Peter v prvom čítaní, «trpel za vás a zanechal vám príklad, aby ste kráčali v jeho šľapajach. On sa nedopustil hriechu, ani lesť nebola v jeho ústach. Keď mu zlorečili, on nezlorečil, keď trpel, nevyhrážal sa» (1 Pt 2,21-23) – bol mierny.

Jeden zo znakov  dobrého pastiera je miernosť, tichosť.

Dobrý pastier je mierny. Pastier, ktorý nie je mierny, nie je dobrým pastierom. Niečo ukrýva, pretože miernosť sa ukazuje taká, aká je, bez toho, aby sa bránila. Ba pastier je nežný, má tú nežnosť blízkosti, pozná každú jednu ovcu po mene a stará sa o každú z nich akoby bola jediná, až do tej miery, že pri návrate domov po dni plnom práce, on unavený si všimne, že mu jedna chýba, vychádza znova pracovať, aby ju hľadal a sám ju prináša, nesie ju na pleciach (porov. Lk 15,4-5). Toto je dobrý pastier, toto je Ježiš, toto je ten, kto nás všetkých sprevádza na ceste života.

A táto predstava pastiera, táto predstava stáda a ovečiek, je predstavou veľkonočnou. Cirkev v prvom veľkonočnom týždni spieva ten pekný hymnus na nových pokrstených: „Toto sú mladé baránky", hymnus, ktorý sme počuli v úvode svätej omše. Je to predstava spoločenstva, nežnosti, dobroty, miernosti. To je tá Cirkev, ktorú chce Ježiš a on túto Cirkev opatruje.

Táto nedeľa je krásna, je to nedeľa pokoja, je to nedeľa nežnosti, miernosti, pretože náš pastier sa o nás stará. „Pán je môj pastier, nič mi nechýba" (Ž 23,1).

(Preklad: Slovenská redakcia VR)