« Späť

Blahoslavený Michał a Zbigniew v našej farnosti.

Blahoslavený Michał a Zbigniew v našej farnosti.

V piatok nás poctili svojou návštevou dvaja bratia minoriti. Prišli nám priblížiť život neznámych poľských misionárov, ktorí obetovali svoj život pre Krista.
Krížovú cestu, počas ktorej sme spoznali posledné chvíle misionárov, viedol brat Tomáš. Počas homílie sa nám prihovoril brat Dariusz. Priblížil nám život blahoslavených misionárov, Michala a Zbigneva, od ich začiatku pôsobenia až po ich mučenícku smrť. Cez osobné stretnutie brata Dariusza s misionármi sme boli viac vtiahnutí do deja a stali sme sa, na chvíľu, jeho súčasťou. Po záverečnom požehnaní relikviami a ich uctení, nám bratia premietali film o ružencovom boji proti terorizmu.

Život misionárov nás hlboko oslovil. Položiť život za vieru a pre lásku ku Kristovi, to chce veľkú odvahu. Každý z nás si odniesol domov povzbudenie nebáť sa vydávať svedectvo o viere a o Kristovi.

                                                                         P.H.

 

 

 

Rímsko-katolícka farnosť LENDAK
23 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Ján Zahradník
Kapláni:
Mgr. Marek Boča
Mgr. Vincent Pollák
Kontaktné informácie

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.