« Späť

Komunita sestier v Lendaku

Komunita sestier v Lendaku

Prvé pôsobenie Milosrdných sestier Svätého kríža v tejto dedine je zaznamenané od 6. 1. 1969 do 1. 10. 1978. Sestry v tom čase pôsobili v katechéze a farskej službe. Farníci radi spomínajú najmä na pôsobenie sestry Eulálie, ktorá sa okrem katechézy v škole venovala mladým aj na spoločných (v tej dobe „tajných“) stretnutiach.
Po ich odchode až do roku 2005 vo farnosti pôsobili sestry Nepoškvrneného počatia Panny Márie, ktoré rozvíjaním svojej charizmy pokračovali v započatom diele našich sestier.
Na opakované pozvanie miestneho kňaza Vdp. Mária Antona Hrtúsa prišli 17. 08. 2005 tri sestry znova do tejto obce. Začali pôsobiť v katechéze a podomovej službe a od roku 2008 aj pri chorých v Hospici sv. Alžbety v Ľubici.
Svojou službou sa sestry snažia v denných situáciách zviditeľniť ukrižovaného a vzkrieseného Krista. Poslaním sestier v spoločenstve je pracovať s ľuďmi a medzi ľuďmi, byť pri nich a kráčať s nimi. Denne navštevujú farský kostol, kde sa aktívne zapájajú do liturgie, starajú sa o čistotu bohoslužobného prádla a výzdobu Kostola svätého Jána Krstiteľa. V rámci farskej pastorácie sa v dome sestier konajú v súčasnosti duchovné obnovy pre dievčatá. Sestry sa zúčastňujú na pravidelných biblických stretnutiach manželov – lectio divina a pomáhajú pri organizovaní farských podujatí a v príprave detí a mládeže k prijatiu sviatostí. Ako dôležitú v požiadavku času vidia  pastoráciu rodín, ich úlohou je s otvorenosťou načúvať a pomáhaťtam, kde je to potrebné, a to modlitbou alebo konkrétnou pomocou.

Predchádzajúci
Rímsko-katolícka farnosť LENDAK
22 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Ján Zahradník
Kapláni:
Mgr. Marek Boča
Mgr. Vincent Pollák
Kontaktné informácie

Užívateľ  
Monika Sulitkova
Uchádzač o členstvo čaká už od : Štvrtok, 2020, septembra 24
Ukazujem 1 výsledok.