« Späť

Skauting v našej farnosti

Skauting v našej farnosti

Skauting je hnutie, ktoré má na Slovensku históriu dlhšiu ako sto rokov. V Lendaku  sme založili skautský oddiel v marci v roku 2016, kedy nám na podnet vrbovského farára, Mgr. Ing. Andreja Legutkého, prišli skauti a skautky z Vrbova ukázať, čo je to skauting, a prečo ho môžeme začať žiť aj my. V nasledujúcich odsekoch sa vám pokúsim odpovedať na základné otázky, ktoré môžu zaujímať rodičov, ktorí uvažujú, že svoje dieťa prihlásia na skauting v našej obci.

Pýtate sa, o čom skauting je? Našim cieľom je, aby sa každý človek, ktorý zažil skauting, snažil byť duchovne bohatým človekom,, aby bol aktívnym členom svojej spoločnosti, príjemným, slobodným a rozvinutým človekom. Chceme v skautoch a skautkách rozvinúť zručnosť, usilovnosť a pracovitosť, prostredníctvom skautskej praxe a  formovať ich k správnym hodnotám.

Pre koho je skauting? Neexistuje vekový limit, ktorý by vyčleňoval skupinu ľudí, ktorej by skauting bol určený. Prijímame všetkých ľudí, bez ohľadu na vek, rasu, pôvod, či pohlavie. V súčasnosti v skautingu funguje 80 % ľudí vo veku do 26 rokov. V našej obci sú členmi oddielu deti a mládež od 6- 22 rokov.

Ako skauting funguje? V našej obci funguje oddiel skautov a skautiek, pomenovaný po kňazovi Jozefovi Krišandovi, veľkom športovcovi a srdečnom človekovi. Je zložený približne z dvadsiatichpiatich členov. Súčasne sme rozdelení na 4 družiny, dve dievčenské a dve chlapčenské. Každá družina má osobitné stretnutia jedenkrát týždenne, pričom raz za čas organizujeme oddielové výlety, víkendové prespávacie akcie, túry, ...

Prečo skauting? V skautingu  sa riadime tromi základnými princípmi- povinnosť voči Bohu, iným a sebe. Aj emeritný pápež Benedikt XVI. o skautingu povedal: „Celostná formácia ľudskej osoby je tým, čo sa prostredníctvom hier, dobrodružstiev, kontaktu s prírodou, života v skupine a služby druhým ponúka už sto rokov všetkým, ktorí sa zapájajú do skautingu. Skauting živený evanjeliom je nielen miestom skutočného ľudského rastu, ale aj miestom silnej kresťanskej ponuky a skutočného duchovného i morálneho dozrievania.“ Vo svojej podstate chceme deťom ponúknuť živú vieru, nádej a lásku, ktorú sa snažíme žiť v každom dni svojho života. Prostredníctvom dobrodružných výletov, akcií, výprav i obyčajných družinoviek (každotýždenných stretnutí s  vedúcim skupiny)  deťom ponúkame zažiť nové a nepoznané dobrodružstvo, ktoré rozvíja ich osobnosť a formuje ich správanie.

Aj napriek tomu, že sme v Lendaku začali pôsobiť pomerne nedávno, je našou túžbou odovzdať deťom, to najlepšie, čo v nás je,  nesklamať dôveru rodičov, ktorí nám zverili svoje ratolesti, priviesť deti bližšie k Bohu a vybudovať v nich pozitívny vzťah k sebe samému, k iným a k prírode, ktorá je nám všetkým zverená. Verte či nie, nie len my vedieme deti k lepšiemu, ale i oni nás povzbudzujú, aby sme vytrvali v diele, ktoré konáme. Tak nám Pán Boh pomáhaj!

Dominika Koščáková

Zdroje: http://skauting.sk/skauti

 
Rímsko-katolícka farnosť LENDAK
22 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Ján Zahradník
Kapláni:
Mgr. Marek Boča
Mgr. Vincent Pollák
Kontaktné informácie

Nenašla sa žiadna požiadavka.
Užívateľ  
Nenašla sa žiadna požiadavka.
Ukazujem 0 výsledkov.