Profile

Farnosť Lomnička
20 zaregistrovaných užívateľov
24 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Mgr. Martin Pasiar
Kapláni:
Mgr. Jozef Gorčák
Kontaktné informácie

Vitajte na stránkach farnosti Lomnička

Vitajte na oficiálnych stránkach farnosti Lomnička.

 

Farnosť Lomnička je špecifická tým, že ju obývajú z 99% rómovia. Preto aj duchovná služba vo farnosti zohľadňuje túto okolnosť a je zameraná na evanjelizáciu a základy kresťanského života.

~~~~

 

Stránka má prehľadnú a jednoduchú štruktúru, aby sa návštevník dostal k potrebným informáciám. Ak ste nenašli čo ste na stránke hľadali, neváhajte použiť naše KONTAKTY.

Farnosť LOMNIČKA rešpektuje legislatívu o ochrane osobných údajov. Viac sa dočítate TU

Sväté omše máme zvyčajne takto:

Pondelok     18:00

Utorok          18.00

Streda           7:00

Štvrtok         18:00

Piatok          18:00

Sobota           8.00

Nedeľa - 9.00 a 11.00

 

Medzi nami žije veľa ľudí, ktorí majú túžbu pomáhať druhým. Ak patríš medzi nich, TU nájdeš inšpiráciu na konkrétnu pomoc.

 

Vždy v prvý piatok v mesiaci slávime svätú omšu obetovanú za našich dobrodincov. Pán Boh nám posiela veľa dobrých ľudí ktorí sa za nás modlia, obetujú a pomohli alebo pomáhajú nám tiež materiálne. O niektorých vieme, ale mnohých nepoznáme. Za nich všetkých sa modlíme a za nich a na ich úmysly obetujeme svätú omšu vždy v prvý piatok v mesiaci, prípadne niektorý z najbližších dní.

Blogy

« Späť

Poznávame Sv. Písmo

Poznávame Sv. Písmo

Mária nás vedie k Ježišovi

Tak ako inde, aj v našom kostole sa pred sv. omšou modlíme ruženec.  Jediný, ale podstatný rozdiel, oproti iným farnostiam je ten, že u nás sa ho modlia deti a predbiehajú  sa kto sa ho bude predmodlievať.  

Pri tej horlivosti  sa zrodila  otázka či aj rozumejú tomu čo sa modlia.  Tento rok sme si povedali, že na krúžku sv. písma (mimochodom už funguje tretí rok) si cez tajomstvá ruženca  priblížime Ježišov život.   Každé dieťa si na prvom stretnutí vyrobilo svoj ruženec, na ktorom sa teraz  modlí. Prejdeme si udalosť, o ktorej tajomstvo hovorí a im prijateľnou formou si ho aj priblížime -  pozrieme kúsok z filmu, prečítame úryvok  so Sv. Písma, nakreslíme a najnovšie aj zahráme.  Samozrejme, že sa spolu pomodlíme aj desiatok ruženca. Na týchto stretnutiach mám radosť keď sa začnú pýtať.  Otázky sú ťažké, ale sú dôkazom, že premýšľajú a chcú vedieť. Zatiaľ také detské veci ako – čo budeme robiť v nebi, či sa tam bude nakupovať, či tam stretneme svojich zomrelých... . Reč sa zvrtne na  všeličo a hovoríme aj o takých vážnych veciach ako - kde začína hriech, ako môžu byť naše myšlienky hriešne, ale aj ako si dopriať, pomôcť, podeliť sa.  Ak si aj do budúcnosti nebudú toho veľa pamätať, jedno je isté, budú sa vedieť modliť ruženec a Matka ich predsa nikdy neopustí!

foto: fotoggaleria-A rok 2014-sv. pismo