Kontakty

              Poštová adresa

Rímskokatolícka cirkev farnosť Lomnička

Lomnička 17

065 03 Lomnička

 

Účet farnosti Lomnička
IBAN: SK74 0200 0000 0038 0344 1559
 

interné číslo farnosti (kód farnosti Lomnička) 875

 

              Farský administrátor

Štefan Hrbček

e-mail: stefan.hrbcek@protonmail.com

tel.: 0904 575 829

 

V prípade že chcete  poslať omšové štipendium použite prosím nižšie uvedené číslo účtu:

  SK02 8360 5207 0042 0206 7295

 

               Kaplán

Martin Pasiar

e-mail: martin.pasiar@gmail.com

tel.: 0902 914 572

 

 

 

Fotografie kňazov

Štefan Hrbček

 

 

Martin Pasiar