Kontakty

              Poštová adresa

Rímskokatolícka cirkev farnosť Lomnička

Lomnička 17

065 03 Lomnička

 

Účet farnosti Lomnička
IBAN: SK74 0200 0000 0038 0344 1559
 

interné číslo farnosti (kód farnosti Lomnička) 875

 

              Farský administrátor

Martin Pasiar

e-mail: martin.pasiar@gmail.com

tel.: 0902 914 572

 

               Kaplán

František Janečko

e-mail:

tel.:

 

Fotografie kňazov

 

 

Martin Pasiar