Intenzívna príprava na sviatosť birmovania

 

 1. V sobotu 12.6.2021 o 10.00h
 2. V piatok 11.6.21 po sv. o. (cca od 19.00h) – upratovanie a výzdoba kostola – birmovanci a rodičia
 3. V piatok 11.6.21 po sv. o. (cca 18.30h) bude generálny nácvik, pri ktorom Vám rozdám birmovné lístky.
 4. V piatok 11.6.21 od 16.00h – 17.30h – bude spoločná sv. spoveď, keď by mali spovedať viacerí kňazi
 5. V týždni v stredu 9.6.21 – vonkajšie upratovanie okolo kostola a okolo fary – kosenie, zametanie atď.
 6. V stredu 2.6.21 – prvý nácvik
 7. V sobotu29.5.21 – SKÚŠKY
 8. Od 20.4. – 29.5 – intenzívna duchovná príprava (40 dní)
 • Každý deň reálna sv. omša + reálne sv. prijímanie
 • Prečítať celú knihu Skutky apoštolov
 • Doniesť na papieri životopis birmovného patróna
 • Birmovný rodič – všetko o ňom. Musí mať birmovku a ak je v manželstve aj sviatosť manželstva
 • Zmena pravidiel: - spočítam všetky body, ktoré ste mohli získať do vianoc 2020 + terajšia aktivita
 • ViaLucis – dobrovoľníci na nedeľu 25.4.21
 • Najbližšie stretnutie v piatok 23.4.21 pri sv. omši a po sv. o.
 • Sv. spoveď pre tých, ktorí to potrebujú
 • Video – osvetlenie svedomia deň D v Medžugorí
 • Sv. omša