Profil farnosti

farnosť Martin-Sever
36 zaregistrovaných užívateľov
0 zapojených komunít
0 zapojených rodín
Miestny správca:
Michal Masný
Kapláni:
Jozef Šimun
Kontaktné informácie