Článok

ŠIESTA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA
 

 

Liturgický rok „B"                                                                                      9. máj 2021

 

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad

Štvrtok        13.05.2021             Nanebovstúpenie Pána, slávnosť

Piatok          14.05.2021            Sv. Mateja, apoštola, sviatok

Nedeľa        16.05.2021            Siedma veľkonočná nedeľa

 

 

Počas dnešnej, druhej májovej nedele spolu s Pannou Máriou, Matkou matiek, ďakujeme za vzácny dar telesného i duchovného materstva.

 

Úmysly sv. omší na obdobie do konca augusta sa zapisujú v sakristii.

 

Na budúcu nedeľu (16.5.) je zbierka na katolícke masmédiá. Za Vaše milodary vopred Pán Boh zaplať.

 

Túto nedeľu sa začína známy festival Ars organi, ktorého sa môžete zúčastniť prezenčne alebo absenčne. 

Článok

Článok

 

Článok