Článok

 

 

Nanebovzatie Panny Márie

 

 

Liturgický rok „B"                                                                                      15. august 2021

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa

 

Piatok         20.08.2021     Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota        21.08.2021     Sv. Pia X., pápeža, spomienka

Nedeľa       15.08.2021     Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

 

 

 

Tento víkend sa koná tradičná púť k Matke Božej na Kalvárii. Program je na nástenke. Aby sa veriaci z celej Nitry mali možnosť zúčastniť na sv. omši, ktorú v nedeľu o 10.00  celebruje diecézny pán biskup Viliam Judák, sv. omša o 10.30 sa v našom kostole nebude sláviť, teda na túto nedeľu sú sv. omše len o 7.00 a 8.30.

 

Omšové úmysly na posledné štyri mesiace kalendárneho roka sa začínajú zapisovať 23.8. (pondelok) v sakristii po rannej sv. omši. Prosíme o trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť.

 

V súvislosti s prípravami návštevy Svätého Otca sa hľadajú dobrovoľníciViac informácií nájdete na internete.

Nanebovzatie Panny Márie

 

 

Liturgický rok „B"                                                                                      15. august 2021

 

O Z N A M Y

 

Liturgický prehľad týždňa

 

Piatok         20.08.2021     Sv. Bernarda, opáta a učiteľa Cirkvi, spomienka

Sobota        21.08.2021     Sv. Pia X., pápeža, spomienka

Nedeľa       15.08.2021     Dvadsiata prvá nedeľa v cezročnom období

 

 

 

Tento víkend sa koná tradičná púť k Matke Božej na Kalvárii. Program je na nástenke. Aby sa veriaci z celej Nitry mali možnosť zúčastniť na sv. omši, ktorú v nedeľu o 10.00  celebruje diecézny pán biskup Viliam Judák, sv. omša o 10.30 sa v našom kostole nebude sláviť, teda na túto nedeľu sú sv. omše len o 7.00 a 8.30.

 

Omšové úmysly na posledné štyri mesiace kalendárneho roka sa začínajú zapisovať 23.8. (pondelok) v sakristii po rannej sv. omši. Prosíme o trpezlivosť a vzájomnú ohľaduplnosť.

 

V súvislosti s prípravami návštevy Svätého Otca sa hľadajú dobrovoľníciViac informácií nájdete na internete.

Článok

Článok

 

Článok