Článok

 

Šiesta nedeľa cez rok

 

Liturgický rok „A"                                                                           16. február 2020

 

O Z N A M Y

 

 

Liturgický prehľad týždňa

 

Sobota        22.02.2019     Katedra sv. Petra, sviatok

Nedeľa       23.02.2019     Siedma nedeľa v období cez rok

 

Ešte sú voľné miesta na služby (čítanie Písma, adorácia) počas mestských misií. Príďte sa, prosím, zapísať do sakristie.

 

Univerzitné pastoračné centrum ponúka snúbencom kurz predmanželskej prípravy Ars amandi. Viac informácií na plagáte.

 

Katedra náboženských štúdií na FF UKF ponúka možnosti štúdia.