Výveska

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery

 

Na tomto mieste zverejňujeme farský informačný list, vydávaný aj v tlačenej forme pre vnútornú potrebu farnosti NOVOŤ.

FARNIK 49

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK (staršie čísla)

 

DIECÉZNY ČASOPIS KAPITULA

Anketa

Dvere na kostole búchajú.