Dianie vo farnosti

« Späť

..zo spomienkovej akadémie

PODCAST a niekoľko fotiek zo spomienkovej akadémie na mons. Štefana MNOHEĽA

Vďaka ochotným ľuďom a vzájomnej spolupráci sme si v našej farnosti s úctou a vďakou spomenuli na mons. Štefana Mnoheľa, kňaza, publicistu a národovca.

Môžete si vypočuť  audio záznam z tejto akadémie.

(záznam je trochu skrátený)

 

 

 

 

Krátka správa na TKKBS

 

PaedDr. Ján Dravecký, hlavný prednášajúci

Akadémiu moderoval Anton Pidík

 

PhDr. Mária Kondelová: Šľachetné zmýšľanie mons. Mnoheľa

pani Milada Zavoďančíková - prednes básne Pavla Ušáka Olivu - "LIST"

 

Ďakujem prednášajúcim, hudobníkom, moderátorovi a prípravnému tímu

za vynaložené úsilie pri príprave spomienkovej akadémie na mons. Štefana Mnoheľa.

Štefan Hrbček, farár

 

AUDIO a FOTO: Štefan Hrbček

Výveska

Knihu Tajomstvo biskupovho pohľadu si môžete vyzdvihnúť v sakristií kostola. (tí čo si ju objednali)
 

 

 

Podpis do kartičky prvoprijímajúcim deťom nech dajú rodičia po sústredenom prežití sv. omše z priameho prenosu.

 

NOVÉ číslo diecézneho časopisu

INFO pre BIRMOVANCOV

Príhovor mladým

 

FARNIK 04

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 03

FARNIK 02

FARNIK 01

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)