Blogy

« Späť

1. miesto vo floorbalovom turnaji

patrí našim miništrantom

Dňa 25.2.2020 sa v Mútnom odohral floorbalový turnaj medzi miništrantami. Zúčastnili sa ho štyri farnosti a to Novoť, Mútne, Oravské Veselé a Oravská Polhora a jedna filiálka Beňadovo. Hráči boli vekovo ohraničení  na základnú školu.

Naše mužstvo sa skladalo zo štyroch deviatakov, jedného o ôsmaka a troch šiestakov. Naši miništranti neprehrali ani jeden zápas a tak skončili na prvom mieste. Máme z toho radosť, lebo je to prvý turnaj, z ktorého máme prvé miesto. (v jesennom turnaji sme boli druhí)

 

TEXT  a FOTO: Rastisla Hanečák

Výveska

Pán Boh si spomedzi nás do večnosti povolal

nášho diecézneho otca biskupa Štefana Sečku.

 

Smútočné oznámenie (PATRE)

 

Pán Boh si spomedzi nás do večnosti povolal

Antona Murína

č. domu 811

Pohreb je naplánovaný na pondelok 2.11.2020 o 14:00 hod,

Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji.

 

 

 

DRUHÁ TÉMA

diecéznej školy viery (3. cyklus)

************

 

CARLO ACUTIS - zaujímavý svätec - inšpirácia pre mladých

 

AKO získať odpustky pre zosnulých v čase preventívnych opatrení.

***********

Diecézna škola viery 3

***********

Pápežské misíjné diela na mesiac október pripravili pobožnosť: Mária, matka ticha

***********

 

FARNIK 45

pre Vás s heartpripravujeme

FARNIK 44

FARNIK 43

FARNIK 42

FARNIK 41

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)