Blogy

« Späť

1. miesto vo floorbalovom turnaji

patrí našim miništrantom

Dňa 25.2.2020 sa v Mútnom odohral floorbalový turnaj medzi miništrantami. Zúčastnili sa ho štyri farnosti a to Novoť, Mútne, Oravské Veselé a Oravská Polhora a jedna filiálka Beňadovo. Hráči boli vekovo ohraničení  na základnú školu.

Naše mužstvo sa skladalo zo štyroch deviatakov, jedného o ôsmaka a troch šiestakov. Naši miništranti neprehrali ani jeden zápas a tak skončili na prvom mieste. Máme z toho radosť, lebo je to prvý turnaj, z ktorého máme prvé miesto. (v jesennom turnaji sme boli druhí)

 

TEXT  a FOTO: Rastisla Hanečák

Výveska

Menovaný nový pomocný biskup pre Spišskú diecézu

Liturgia domácej cirkvi - Veľká noc 2020

COVID-19  TKKBS

Na tomto mieste zverejňujeme farský informačný list, vydávaný aj v tlačenej forme pre vnútornú potrebu farnosti NOVOŤ.

FARNIK 14

FARNIK 13

FARNIK 12

FARNIK (staršie čísla)

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery

 

Anketa

Dvere na kostole búchajú.