Blogy

« Späť

75. výročie úmrtia mons. MNOHEĽA - pozvánka

25.10.2019 si vo farnosti pripomíname 75. výročie smrti MONS. ŠTEFANA MNOHEĽA, kňaza a publicistu, rodáka z našej farnosti.

Pri tejto príležitosti Vás pozývame

na spomienkovú akadémiu,

ktorá sa bude konať 25.10.2019

o 18:45 hod (po sv. omši)

vo farskom kostole Narodenia Panny Márie v Novoti.

 

V prednáškach sa dozvieme aj niektoré zaujímavosti z jeho života, ktoré doteraz neboli publikované. Pozvaný hosť Ján Dravecký nám odovzdá svoje poznatky historickom kontexte doby a Mária Kondelová priblíži šľachetné zmýšľanie mons. Štefana Mnoheľa, ktoré sa však kvôli nepriaznivým okolnostiam nemohlo realizovať.

 

 

Program je obohatený aj o umelecké vstupy v réžií Mareka Jamricha a Milady Zavoďančíkovej.

Srdečne Vás pozývame.


Štefan Hrbček, farár a prípravný tím

Výveska

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery

 

Na tomto mieste zverejňujeme farský informačný list, vydávaný aj v tlačenej forme pre vnútornú potrebu farnosti NOVOŤ.

FARNIK 46

FARNIK 45

FARNIK 44

FARNIK 43

FARNIK 42

FARNIK 41

FARNIK (staršie čísla)

 

DIECÉZNY ČASOPIS KAPITULA

Anketa

Dvere na kostole búchajú.