Blogy

« Späť

Batôžkový ples rodín FOTKY

Všetky naše rodiny patria do farnosti a úplne všetci patríme do CIRKVI - do tej veľkej RODINY Božích detí.

Rodina je spoločenstvo lásky. Je to božie dielo. Farníci, ktorým záleží, aby naše rodiny mali čo najkrajší život a aby mali aj  priestor na spoločenské stretnutie, zorganizovali batôžkový ples rodín. Hojná účasť prezrádza záujem a obľubu plesu rodín, ktorý má už určitú tradíciu v našej farnosti.

 

účastníci plesu

Do programu boli zaradené aj aktivity pre deti

 

Aj tento rok sa 4. januára v našej obci konal rodinný batôžkový ples. Nová sála KD privítala 43 rodín, ktoré spoločne vytvorili jednu veľkú farskú rodinu a tiež mladých, ktorí boli ochotní prísť a venovať svoj voľný čas deťom v tvorivých dielňach alebo inom programe.

O skvelú hudobnú zábavu sa postaral DJ Led - čiže "náš"  Erik. Začiatok plesu patril našim deťom, ktoré si pripravili krátke divadielko s názvom „Vianočná dielňa“. Počas plesu bol pripravený pre rodiny bohatý zábavný program: vystúpenie kúzelníka, súťaže, tvorivé dielne, Erko-tance a iné. Veľkým obohatením počas plesu boli vystúpenia Dávida a Adelky, ktorí nás potešili svojou živou hudbou na heligónke a husličkách.

Touto cestou sa chcem poďakovať všetkým rodinám, ktoré pripravovali tento ples, obecnému úradu, p. farárovi za podporu a požehnanie a všetkým dobrodincom, rodičom, deťom a mladým za účasť. Najväčšia vďaka a chvála patrí Pánu Bohu za to, že nás miluje, stará sa o nás a naše dobro a že to mal všetko pod kontrolou.


S prianím všetkého dobrého a Božieho požehnania v Novom roku 2020 za spoločenstvo rodín

Oľga Durčáková

 

a tvorivé dielne...

 

 

Ďakujem organizátorom aj spolupracovníkom pri príprave plesu za usporiadanie tejto spoločenskej udalosti, pri ktorej sa mohli rodiny stretnúť, zabaviť a zažiť spoločenstvo priateľstva a prijatia.

Štefan Hrbček

 

FOTO: Erik Durčák

 

Výveska

Pán Boh si spomedzi nás do večnosti povolal

Antona Murína

č. domu 811

 

Odpočinutie večné daj mu Pane a svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v pokoji.

 

 

 

DRUHÁ TÉMA

diecéznej školy viery (3. cyklus)

************

 

CARLO ACUTIS - zaujímavý svätec - inšpirácia pre mladých

 

AKO získať odpustky pre zosnulých v čase preventívnych opatrení.

***********

Diecézna škola viery 3

***********

Pápežské misíjné diela na mesiac október pripravili pobožnosť: Mária, matka ticha

***********

 

FARNIK 45

pre Vás s heartpripravujeme

FARNIK 44

FARNIK 43

FARNIK 42

FARNIK 41

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)