Dianie vo farnosti

« Späť

Bohoslužby v čase preventívnych opatrení

*** OKTÓBER *** V tomto článku zverejňujem a priebežne aktualizujem informácie, aby sme pri slávení bohoslužieb dodržiavali platné preventívne opatrenia proti šíreniu COVID 19. Informácie, ktoré sú pripravené na nasledujúci deň sú sivé.

Pokračovanie pre mesiac NOVEMBER   TU

 

31. október 2020      sobota

Výročie konsekrácie kosola.

Sv. omša o 7:00 v priamom prenose.

Na svätú omšu môžu prísť dvaja z rodiny č. 962

 

 

 

BEZ MINIŠTRANTA

Lektor: Z rodiny buľakovej

Kamera: Z rodiny Buľakovej

 

 

 

30 október 2020        piatok

Kňazská rada spišskej diecézy za diecézneho administrátora zvolila pomocného biskupa Jána Kuboša, kým nebude menovaný (ak by šlo o kňaza - aj vysvätený za biskupa) a uvedený do úradu nový diecézny biskup.

Diecézny administrátor pozýva kňazov a veriaci ľud Spišskej diecézy k častej modlitbe za vyvolenie nového pastiera Spišskej diecézy.

Zároveň pripomína (v súlade s odporúčaním Biskupského ceremoniála, č. 1166), aby sa vo všetkých kostoloch diecézy aspoň raz celebrovala omša za vyvolenie nového biskupa použitím formulára Omše za rozličné potreby: 4. Za vyvolenie pápeža alebo biskupa, Rímsky misál, str. 1042.

Sv. omša o 18:00 v priamom prenose.

Na svätú omšu môže prísť jeden človek z rodiny č.:864 a jeden z rodiny č.:  ???

 

Spovedať budeme dvaja kňazi od 16:30 do 17:45

Prihlásiť na sv. spoveď sa môžete TU

 

 

 

Lektor:  

BEZ MINIŠTRANTA

Kamera: Olinka Durčáková

 

29. október 2020      štvrtok 

Sv. omša o 18:00 v priamom prenose.

Na svätú omšu môže prísť jeden človek z rodiny č.: 473  a jeden z rodiny č.: 572

 

Spovedať budeme dvaja kňazi od 16:30 do 17:45

Prihlásiť na sv. spoveď sa môžete TU

 

 

Lektor: Emília Buľaková

BEZ MINIŠTRANTA

Kamera: Jakub Skurcoňák

 

 

28.október 2020       streda

sviatok svätých Šimona a Júdu, apoštolov

Dnes zomrel náš diecézny otec biskup Štefan Sečka.

Spomeňme si na neho vo svojich modlitbách

Viac sa dočítate na oficiálnych stránkach KBS alebo v POSTOJI.

 

 

Detská svätá omša v priamom prenose

 

Lektor: Ivanka Zavoďančíková

Kantor: pani zástupkyňa

Kamera: Ivanka Zavoďančíková

Spovedať budeme dvaja kňazi od 16:00 do 17:45

Prihlásiť na sv. spoveď sa môžete TU

 

Večerná svätá omša v priamom prenose.

 

 

Lektor:  Adela Vojtkuliaková Niekto z rodiny 90

BEZ MINIŠTRANTA

Kamera: Ján Olbert

 

27. október 2020      utorok

Svätá omša o 18:00 v priamom prenose

Spovedať budem od 17:00 do 17:45

Prihlásiť na sv. spoveď sa môžete TU

 

 

 

 

BEZ ORGANISTU  - ešte sa nevie.. podľa počtu.

Lektor:  Niekto z rodiny 362

BEZ MINIŠTRANTA

Kamera: Vladimír Ovšák

 

 

26. október 2020     pondelok

Svätá omšao 18:00  v priamom prenose.

Na svätú omšu môžu prísť 3 ľudia z rodiny 772

 

Spovedať budem od 17:00 do 17:45

Prihlásiť na sv. spoveď sa môžete TU

 

 

BEZ ORGANISTU

Lektor:  Niekto z rodiny 772

BEZ MINIŠTRANTA

Kamera: Matias Florek

 

25. október 2020            30. nedeľa

Svätá omša o 8:30 s úmyslom "za život, za úctu k životu a ochranu života"

PRIAMY PRENOS

 

 

Lektor: Barborka Blahútová

BEZ MINIŠTRANTA

Kamera: Patrik Kolenčík

 

Svätá omša o 10:30 za boží ľud farnosti (PRO POPULO)

Priamy prenos

 

 

 

Lektor:  Ľubomír Blahút

BEZ MINIŠTRANTA

Kamera: Lenka Šusteková

 

 

 

 

24. október 2020     sobota

Ranná svätá omša o 7:00 v priamom prenose.

 

Lektor: Monika Buľaková

BEZ MINIŠTRANTA

Kamera: Monika Buľaková

 

23. október 2020        piatok

18:00  svätá omša v priamom prenose

 

Spovedať budem od 17:00 do 17:45

Prihlásiť na sv. spoveď sa môžete TU

 

Na večernú  sv. omšu môže prísť 1 človek  z č. 759

 

 

Lektor: Lýdia Serdelová

BEZ MINIŠTRANTA

Kamera: Sára Vlčáková

 

22. október        štvrtok

Spovedať budem  kňazi od 17:15 do 17:45

Prihlásiť na sv. spoveď sa môžete TU

 

18:00  svätá omša v priamom prenose

Na večernú  sv. omšu môže prísť 1 človek  z č. 52

 

 

Lektor: z rod. č 52

BEZ MINIŠTRANTA

Kamera: Jakub Skurconak

 

21. október 2020       streda

14:00 detská sv. omša v priamom prenose

Na detskú sv. omšu môžu prísť 2 ľudia z č. 570

 

 

Kamera: Olinka Durčáková

Lektor: Olinka Durčáková

Miništrant: BEZ MINIŠTRANTA

 

Spovedať budeme dvaja kňazi od 17:00 do 17:45

Prihlásiť na sv. spoveď sa môžete TU

 

 

18:00  svätá omša v priamom prenose

Na večernú  sv. omšu môže prísť 1 človek  z č. 663

 

 

 

Lektor: Katarína Kovalčíková

Miništrant: BEZ MINIŠTRANTA

Kamera: Matej Durčák

 

20. október 2020      utorok

Svätá omša o 18:00 PRIAMY PRENOS TU

Na svätú omšu môže prísť jeden človek z č. domu 290.

Spovedať budeme dvaja kňazi od 17:00 do 17:45

Prihlásiť na sv. spoveď sa môžete TU

 

 

Lektor: Veronika Smolárová č. 779

Miništrant: BEZ MINIŠTRANTA

Kamera: Matias Florek

 

 

19.októbra 2020            pondelok

Svätá omša o 18:00 v priamom prenose

 

Spovedať budeme dvaja kňazi od 17:00 do 17:45

Prihlásiť na sv. spoveď sa môžete TU

 

Priamy prenos
 

 

 

Lektor: Nikola Bystričanová

Miništrant: BEZ MINIŠTRANTA

Kamera: Ján Olbert


 

18.októbra 2020            29. NEDEĽA  cez rok

Svätá omša o 8:30 v priamom prenose

Svätú omšu budeme slúžiť dvaja kňazi a budú dva úmysly:

SH: za boží ľud farnosti

RH: Ľudovít, Cecília, Jozefína, Janka

 

Lektor: Michal Prokop

Miništrant: BEZ MINIŠTRANTA

Kamera: Dávid Rypák

 

 

17.10.2020      sobota

svätá pmša s platnosťou na nedeľu o 18:00  RH

Priamy prenos.

 

Spovedať sa bude od 17:00 do 17:45 v chodbičke kostola

Prihlásiť na sv. spoveď sa môžete TU

 

 

 

Miništrant: BEZ MINIŠTRANTA

Lektor: Roman Bartoš

Kamera: Sára Vlčáková

 

Od soboty 16. októbra bude bývať iba JEDNA sv. omša.

Bude to večerná svätá omša a bude v priamom prenose.

Úmysly svätých omší sa posunú.

16. október 2020      piatok

Ranná svätá omša 6:30.

Lektor: Ondrej Hablák

Miništrant: Joňák František

 

Spovedať sa bude od 17:15 do 17:45 v kancelárií na fare.

Prihlásiť na sv. spoveď sa môžete TU

 

Večerná svätá omša pre mládež

Priamy prenos.

 

 

 

 

Lektor: Lenka Šusteková

Miništrant: Kristián Subjak

Kamera: Matias Florek

 

 

15. október 2020     štvrtok

Od štvrtku platí ZÁKAZ ZHROMAŽĎOVANIA NAD 6 OSÔB !!!

Od štvrtka bude chodiť iba jeden miništrant a jeden lektor.

Ráno 6:30

Lektor: Darinka Durčáková

Miništranti:  Straka Damián

 

Spovedať sa bude od 17:15 do 17:45 v chodbičke kostola.

Prihlásiť na sv. spoveď sa môžete TU

 

Večerná svätá omša v priamom prenose.

 

 

Lektor: Mária Ovšáková

Miništranti: Durčák Jozef

Kamera: SH

 

 

14.október 2020      streda

Detská svätá omša.

Tretiaci, štvrtáci a piataci  ju môžu sledovať priamy prenos cez EDUPAGE

Lektor: vyberie pani zástupkyňa

Miništranti: Joňák František, Vavriňak Adam

Kamera: Olinka Durčáková

 

Spovedať sa bude od 17:15 do 17:45 v kancelárií na fare.

Prihlásiť na sv. spoveď sa môžete TU

 

Večerná svätá omša v priamom prenose.

 

 

Lektor: Mariana Mikolajčíková

Miništranti: Subjak Kristián, Súkeník Peter

Kamera: Jan Olbert

 

 

13. október 2020      utorok

Ráno 6:30 bez účasti ľudu. Na svätú omšu môže prísť len kňaz, pani kostolníčka, 2 miništranti, 1 lektor, 3 ľudia k obetným darom a kameraman = 9 ľudí

Lektor: Monika Buľáková (Prokopová)

Miništranti: Bulák Peter    Bystričan Ľubomír

 

Spovedať sa bude od 17:15 do 17:45 v kancelárií na fare.

Prihlásiť na sv. spoveď sa môžete TU

 

Večerná svätá omša v priamom prenose bez účasti ľudu. Na svätú omšu môže prísť len kňaz, pani kostolníčka, 2 miništranti, 1 lektor, 3 ľudia k obetným darom a kameraman =  9 ľudí

 

 

Lektor: Marta Prokopová

Miništranti: Todorov Andrej,  Michalek Gabriel

Kamera: Dávid Rypák

 

12. október 2020    pondelok

Svätá omša o 18:00 bez účasti ľudu. Na svätú omšu môže prísť len kňaz, pani kostolníčka, 2 miništranti, 1 lektor, 3 ľudia k obetným darom a kameraman = 8 ľudí

Kostol počas sv. omše bude zamknutý.

Spovedať sa bude od 17:15 do 17:45 v chodbičke kostola.

Prihlásiť na sv. spoveď sa môžete TU

 

Priamy prenos svätej omše TU

 

 

Kamera: Olinka Durčáková

Lektori: Alžbeta Kytašová

Miništranti: Michlik Jozef, Jakubjak Pavol

 

11.október 2020     28. nedeľa cez rok

Na rannú sv. omšu o 7:00 môže prísť 10 ľudí z rodiny 208
(rodinný adoračný deň 10.10)
každý lektor môže pozvať 9 ľudí (buď z vlastnej rodiny alebo podľa dohody)
10 + 30 = 40
Miništranti: Bruník Samuel Wurster Branislav
 
Na  sv. omšu o 8:30  môže prísť 10 ľudí z rodiny ktorá nosí obetné dary,
každý lektor môže pozvať 9 ľudí (buď z vlastnej rodiny alebo podľa dohody)
 
 
 
Svätá omša o 8:30 bude v priamom prenose. Prenos dostupný od 7:00.

 

 

 

Kamera:  Ján Olbert

Miništranti:  Vlčák Martin, Serdel Tomáš

 

Na  sv. omšu o 10:30  môže prísť 10 ľudí z č. 570 (adoračný deň 11.10)
každý lektor môže pozvať 9 ľudí (buď z vlastnej rodiny alebo podľa dohody)
 
Miništranti:  Sekeráš Dominik, Kovalčík Matej

 

 

10. október 2020  sobota

Ranná svätá omša o 7:00

účastníci: z č domu 763 (40 ľudí z rodiny alebo podľa dohody)

 

Lektori: Roman Bartoš
Miništranti: Laštík Lukáš, Turoň Jakub
 

 

Sobáš so svätou omšou 14:00    Kosmeľ heart Bystričanová

Na sobášnu svätú omšu môžu prísť LEN snúbenci a svadobní hostia v počte 40 ľudí.
 
Lektori: z rodiny snúbencov

Miništranti: Matúš Bulvas, Damian Straka

 
 
Večerná sv. omša o 18:00 pre SENIOROV
Všimnite si prosím, do akého formuláru sa zapisujete.
ČAS NIE JE PODSTATNÝ, podstatné je to, že sa tam zapíše 40 ĽUDÍ
 
 

 
Lektori: Marta a Helena Kocúrová

Miništranti: Rypák Dávid Rypák Matúš

 

9. október 2020  piatok

Ranná svätá omša o 6:30

účastníci svätej omše z č. domu 820 (40 ľudí) z rodiny alebo podľa dohody)

Lektori: Mária Fafaláková
Miništranti: Durčák Martin Smolár Simon          
 

Spovedať budeme 2 kňazi od 17:00 do 17:45

Prihlásiť na sv. spoveď sa môžete TU

 
 

Večerná svätá omša o 18:00 v priamom prenose.

Na svätú omšu môže prísť 30 ľudí z rodiny č. 1104

a 10 ľudí z č. 1031  (rodinný adoračný deň)

 

Kamera: Jakub Skurcoňák
Lektori:Sára Vlčáková

Miništranti: Murín Kristián, Veselovský Karol

 

Na nočnú adoráciu sa môžete zapísať TU

 

 

8. október 2020  štvrtok

Ranná svätá omša o 6:30

účastníci svätej omše z č. domu 87 (40 ľudí)

Lektor: Terezka Kozaňáková

Miništranti: Straka Damián Smarkoň Filip

 

14:00 pohreb + Jána Kocúra so svätou omšou

Miništranti: Vlčák Martin, Chudiak Martin

 

Spovedať budeme 2 kňazi od 17:15 do 17:45

Prihlásiť na sv. spoveď sa môžete TU

 

Večerná svätá omša o 18:00 v priamom prenose.

Účastníci  z č domu 1152  (30 ľudí) a z č domu 567 - rodinný adoračný deň (10 ľudí)

Kamera: Matias Florek (6. roč)

Lektori: Mária Kondelová

Miništranti: Smarkoň Matej Smarkoň Mário

 

7. október 2020    streda

14:00 detská sv. omša v priamom prenose.

Na detskú sv. omšu môžu ísť zdravé deti z 3A a z 4A.  a 5 ľudí z č. domu 1053. Lektorov vyberie pani zástupkyňa.

Kamera: (niekto z 9 roč) vyberiem si

Miništranti: Bulvas Matúš Bystričan Juraj

 

Večerná svätá omša o 18:00 v priamom prenose.

Na svätú omšu môžu prísť 30 ľudí z rodiny č. 851

a 10 ľudí z č. 990 (rodinný adoračný deň)

 

Kamera: Sára Vlčáková

Lektori: Klára Joňáková

Miništranti: Gerek Daniel, Gerek Emil

 

 

6. október 2020 utorok

Ranná svätá omša o 6:30

účastníci: z č domu 54 (40 ľudí)

Lektor: Katarína Kovalčíková

Miništranti: Kovalčík Matúš Kovalčík Matúš        

 

Spovedať budeme 2 kňazi od 17:00 do 17:45

Prihlásiť na sv. spoveď sa môžete TU

 

Večerná svätá omša o 18:00 v priamom prenose.

účastníci: z č domu 515 (30 ľudí) a z č domu 386 - rodinný adoračný deň (10 ľudí)

Kamera: Dávid Rypák

Lektor:  Ľubica Vlčáková

Miništranti:  Jakub a Juraj Dudys

 

5. október 2020 pondelok
Na večernú svätú omšu môžu prísť z rodiny zosn. Jozefíny Serdelovej. (30 ľudí)
a 10 ľudí z rod. č. 157 (rodinný adoračný deň)
 

Spovedať budem od 17:00 do 17:45 (SH)

Prihlásiť na sv. spoveď sa môžete TU

 
Priamy prenos bude dostupný od 7:00 ráno
 

 
 
 
Kamera: Matej Durčák
Lektori: Oľga Durčáková
Miništranti: Kocúr Vladimír, Kormaňák Jakub
 
 
 
 
4. október 2020  27. nedeľa
 

ZBIERKA "HALIER SV. PETRA"

Z rozhodnutia Svätého Otca Františka sa zbierka bude konať - aj napriek aktuálnej "covidovej" situácii - túto nedeľu, 4.10.2020.


Prosíme, aby ste podľa svojich možností podporili univerzálnu službu Svätého Otca. Svoj milodar prosím pošlite na číslo účtu: SK52 0900 0000 0001 0138 0460, variabilný symbol: 412080892

 
Na rannú sv. omšu o 7:00 môže prísť 10 ľudí z rodiny 346 (adoračný deň 1.okt),
každý lektor môže pozvať 9 ľudí (buď z vlastnej rodiny alebo podľa dohody)
10 + 30 = 40
Miništranti: Brodec Tobiaš, Jendrašík Tomáš
 
Na  sv. omšu o 8:30  môže prísť 10 ľudí z rodiny ktorá nosí obetné dary,
každý lektor môže pozvať 9 ľudí (buď z vlastnej rodiny alebo podľa dohody)
 
Svätá omša o 8:30 bude v priamom prenose. Prenos dostupný od 8:00.
 
 
 
 
Kamera: Erik Durčák
Miništranti: Buckulčík Matúš, Buckulčík Ondrej
 
 
Na  sv. omšu o 10:30  môže prísť 10 ľudí z rodiny 1009 (adoračný deň 2.okt)
každý lektor môže pozvať 9 ľudí (buď z vlastnej rodiny alebo podľa dohody)
Miništranti: Kocúr Lukáš, Kocúr Tomáš
 
 
 
 
3. október 2020 sobota
 
Na rannú svätú omšu môže prísť rodina z č. 309 (a ľudia, ktorých táto rodina pozve na sv. omšu MAX 35 ľudí)

 

Na fatimskú pobožnosť o 6:15 nech prídu po dvaja ľudia z ružencových bratstiev Panny Márie Lurdskej, Sv. pátra Pia a Sv. Pavla apoštola  (spolu 6 ľudí) a samozrejme, že môžu prísť aj ľudia, ktorí ostanú na svätú omšu z č. 309.

 
 
 
 
 
Miništranti: Bichel Daniel, Ovšak Jakub
Lektori: Marta Michliková
 
 
Večerná sv. omša o 18:00 pre seniorov.
 
Na sv. omšu môže prísť 40 ľudí. (počíta sa aj doprovod)
Na sv. omšu môžu prísť seniori, ktorí sa zapíšu do TOHTO formuláru (je tam 40 pozícií, prosíme, aby na sv. omšu prišli IBA tí, čo sa zapísali !!!) 
 
Je to podobné ako na svätú spoveď, nech vás nemýli časový interval.
 
Lektori: Marta  a Monika Bulaková
Miništranti: Palárik Matúš Palárik Jakub
 
Video určené pre tých, čo kamerujú sv. omše (kompozícia, ako používať ZOOM)
 
 
 
2. október 2020 piatok
 
spomienka na svätých anjelov strážnych a 1. piatok v mesiaci

Na rannú svätú omšu môže prísť rodina z č. 473 (a ľudia, ktorých táto rodina pozve na sv. omšu MAX 40 ľudí)
Na svätú omšu sa prichádza 15 minút pred začiatkom.
Po rannej sv. omši prvopiatková pobožnosť NEBUDE.
Miništranti: Chudiak Martin Vavriňak Juraj
Lektori: Mária Fafaláková
Spovedať budeme:
od 9:00 do 10:00
od 13:00 do 14:00
od 16:00 do 17:45
 

Sväté prijímanie budeme podávať veriacim pri zachovaní rozostupov a všetkých opatrení na schodoch pred kostolom v časoch:

cca o 7:10 (po rannej sv. omši) (RH)

o 9:30 (SH)

o 10:00 (RH)

o 13:30 (SH)

o 14:00 (RH)

o 16:30 (SH)

o 17:00 (RH)

o 17:30 (SH)

Sväté prijímanie môže prijať každý pokrstený kresťan katolík, ktorý je v stave milosti posväcujúcej a pripravil sa na prijatie Eucharistie hodinovým pôstom a úprimnou ľútosťou nad svojimi hriechmi.

 

Na večernú svätú omšu o 17:45 môže prísť rodina z č. 204 (a ľudia, ktorých táto rodina pozve na sv. omšu, MAX 40 ľudí)
Na svätú omšu sa prichádza 15 minút pred začiatkom.
 
Miništranti: Kuchťák Marek, Kuchťák Ladislav
Lektori: Sára Vlčaková
 
Večerná sv. omša bude v priamom prenose (priamy prenos dostupný 15 minút pred začiatkom)
 

Po večernej sv. omši bude odprosujúca pobožnosť na prvý piatok a sviatosť oltárna ostane vyložená do rannej svätej omše.
 
Na nočnú adoráciu môžu prísť len rodiny, ktoré sa zapísali na konkrétny časový interval. Jedna rodina obsadí miesto na jednej strane kostola a druhá na opačnej. Adorácia sa ukonči fatimskou bobožnosťou a Eucharistickým požehnaním pred rannou sv. omšou. 
 
 
1. október 2020
 
Spomienka na sv. Teréziu z LISIEUX
 
Dnes večer adorácia NEBUDE.
Na svätú omšu môže prísť rodina z č. 337 (a ľudia, ktorých táto rodina pozve na sv. omšu MAX 40 ľudí)
Na svätú omšu sa prichádza 15 minút pred začiatkom.
Miništranti: Durčák Jozef, Durčák Matej
Lektori: z rodiny.
Sv. omša v priamom prenose (priamy prenos dostupný 15 minút pred začiatkom)
 

Spovedať budeme od 16:00 do 17:45
 
************************************************************************************
 
Všeobecné informácie k druhej vlne preventívnych opatrení
 
Na svätú omšu môže prísť spolu s kňazom, kostolnikom, organistom a miništrantmi SPOLU  50 ľudí.
 
Znamená to, že približne 40 ľudí môže byť v priestore chrámu, 10 ľudí zabezpečujú služby spojené s liturgiou (kňaz, 2 miništranti, 2 lektori, kantor, kostolník, služba pri vchode) .
 
Na najbližšie obdobie to urobíme tak, že na svätú omšu môže prísť 40 ľudí z rodiny, za ktorú je úmysel svätej omše. Rodina, ak je menšia, môže tento počet doplniť aj o susedov alebo inak blízkych ľudí, tak aby bol maximálny počet 40.
 
Počas svätej omše sa ľudia nemôžu zhromažďovať v exteriéri kostola. Znamená to v striktnom slova zmysle: počas bohoslužby MAX 50 ľudí.
 
Nechceme to robiť tak, aby sme museli ľudí z kostola vyháňať, alebo riešiť konflikty pri vstupe do kostola. Radšej určíme tých, ktorí do kostola môžu prísť, lebo 40 je  veľmi malý počet.
 
Sviatosť zmierenia budeme vysluhovať tak, ako to bolo zaužívané v prvej vlne. Ľudia, ktorí chcú prijať sviatosť zmierenia, sa cez internet nahlásia na konkrétny čas. Na prvý piatok v určených časoch budeme podávať aj sväté prijímanie vonku pred kostolom. 
 
Otcovia biskupi udelili dišpenz od povinnej účasti na nedeľnej svätej omši a sledovanie priamych prenosov v tomto čase opäť nahrádza fyzickú účasť na nedeľnej svätej omši.
 
Ranné sv. omše budú recitované, pri večerných a nedeľných sv. omšiach bude spev v minimálmom rozsahu, tak, aby to nemalo vplyv na dĺžku svätej omše.
 
Každý deň budem zverejňovať na internete informácie o svätých omšiach v priamych prenosoch, spovedaní a o tom, kto sa v daný deň môže zúčastniť svätej omše. 


 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

Do večnosti spomedzi nás odišla naša sestra
Mária Kocúrová rod. Majchráková
č.: 599 vo veku 79 rokov
Pohreb so sv. omšou bude
v piatok 19.8.2022 o 14:00 hod. 
 
nech odpočíva v pokoji. 
 
 
 
 

 

FARNIK 34

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 33

FARNIK 32

FARNIK 31

FARNIK 30

FARNIK 29

FARNIK 28

FARNIK 27

FARNIK 26

FARNIK 25

FARNIK 24

FARNIK 23

FARNIK 22

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)