Dianie vo farnosti

« Späť

Celonočná adorácia

od 31.10. 2023 do rána 1.11.2023

Pozývame všetkých na celonočnú adoráciu, ktorá bude v utorok 31. 10. 2023 od 22:00 hod do 06:00 hod v kostole v Novoti.

V túto noc sa konajú Halloweenske párty a iné okultné obrady. Mnohí mladí sa nerozvážne dostávajú k spiritistickým skúsenostiam, vyvolávajú mŕtvych a mnoho iného. 

 

My, veriaci ľudia môžeme vstúpiť do Duchovného boja, a odprosovať Pána, za všetky hriechy, ktoré sa túto noc páchajú a prosiť o ochranu hlavne pre mládež.

 

O polnoci a o 3 hodine ráno bude v kostole modlitba sv. ruženca s rozjímaním nad tajomstvami. Všetci ste srdečne pozvaní. 

 

Trvalú prítomnosť modliacich ľudí v chráme majú Modlitby otcov a Modlitby matiek. Kto by chcel byť v kostole celú hodinu, nech sa ohlási u Václava Kasana. 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

Ročný plán čítania Sv. Písma

LIST so šifrou 

info k 1. sv. prijímaniu

info k birmovke

 

FARNIK 17

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 16

FARNIK 15

FARNIK 14

FARNIK 13

FARNIK 12

FARNIK 11

FARNIK 10

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

 

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.