Dianie vo farnosti

« Späť

CLAVIS DAVID

Ó kľúč Dávidov, žezlo Izraelovho domu, keď ty otvoríš, nik nebude môcť zavrieť, a keď ty zavrieš, nik nebude môcť otvoriť, príď a vyveď zo žalára spútaného, toho, čo sedí vo tme a v tôni smrti.

Dnešná antifóna je takmer celá zostavená z dvoch citácií z knihy proroka Izaiáša. V prvej z nich, vybranej z 22. kapitoly, čítame: „Dám mu na plece kľúč Dávidovho domu, keď otvorí, nikto nezavrie, keď zavrie, nikto neotvorí“ (Iz 22,22). Pôvodne sa text vzťahoval na osobu Eliakima, ktorý bol ustanovený za správcu kráľovského paláca. K jeho funkciám patrilo aj otváranie a zatváranie brán kráľovho domu. Kristus je nazvaný „Dávidovým kľúčom“, vyjadruje sa tak jeho moc nad nebeským palácom.

Len on môže človeku otvoriť brány svojho kráľovstva.

Podobne to vyjadruje Izaiášov text aj svätý Ján v knihe Zjavenia:

„Toto hovorí Svätý, Pravdivý, ktorý má Dávidov kľúč; keď on otvára, nik nezavrie a keď zatvára, nik neotvorí“ (Zjv 3,7b).

Záverečné volanie antifóny:

„vyveď z väzenia tých, ktorí sú spútaní vo tmách a v tieni smrti“ - cituje Prvú pieseň o Božom služobníkovi zo 42. kapitoly knihy proroka Izaiáša:

„Ja, Jahve, som ťa povolal v spravodlivosti, vzal som ťa za ruku; aby si slepým otvoril oči a väzňov vyviedol zo žalára a z väznice tých, čo sedia v temnotách.“ (Iz 42,6a.7).  

Kristus bol poslaný ako "znamenie národom", v dnešnej antifóne sa zobrazuje jeho činnosť a moc. On má moc otvárať a zatvárať Božie kráľovstvo a ako Boží služobník vyslobodzuje tých, ktorí sú spútaní v temnotách.

 

Veríme, že Ježiš svojím narodením, životom, smrťou a zmŕtvychvstaním otvoril brány Božieho kráľovstva. Jeho vykúpenie bolo pre svet svetlom, ktoré ľudí všetkých čias vyslobodzuje z tmy hriechu a bolesti, z tmy nenávisti a predsudkov, z tmy hladu a osamelosti, z tmy žiarlivosti a závisti, z tmy nezamestnanosti a choroby, z tmy neistoty a strachu, z tmy vojny a rozdelenia, z tmy smrti a odlúčenia.

Voláme: „Príď, Pane Ježišu, a vysloboď svoj ľud, ktorý je uväznený v tme vojnou zmietaných národov. Vysloboď svoj ľud, ktorý je utláčaný násilím a závislosťami. Vysloboď svoj ľud, ktorý je zviazaný bolesťou odmietania a výsmechu."

Ako odpoveď na toto naše volanie počujeme posolstvo, ktoré bolo vyslovené pred takmer 2000 rokmi: „Dar, ktorý si dostal, daruj ďalej ako dar!" My sme teda tí, cez ktorých Ježiš pokračuje v budovaní svojho kráľovstva na zemi.

 

MODLITBA

Všemohúci Bože,

Ježišovi Kristovi, nášmu Pánovi,

si odovzdal kľúče od kráľovstva spravodlivosti a pokoja.

Prosíme ťa, naplň nás v čase adventu pravým pokojom,

aby sme pozorne načúvali tvojmu Slovu,

vysloboď  Tvoj ľud z moci tmy nepochopenia, rozdelenia,

odmietania a nedorozumení

a TY nás veď do Tvojho večného kráľovstva! Amen

Výveska

1. adventná nedeľa

Pozrite si sv. omšu v priamom prenose

(na TV LUX, alebo z akejkoľvej farnosti, najlepšie okolo 8:00 alebo 10:00)

Požehnanie adventných vencov a sväté prijímanie bude v exteréri kostola presne o 9:15 a o 11:15.

Môžete si zobrať farník.

Adventné vence a sviece si každý drží v rukách, nebudeme ich nikde klásť, aby nedochádzalo k porušenu rozostupov.

Adventné vence sa na 2. a 3.  sv. omši nebudú požehnávať.

Prosím, aby ste prišli krátko pred uvedeným časom a dodržali rozostupy. Exteriér kostola je rozľahlý a všade počuť.

 

Úmysly sv. omší sa budú zapisovať telefonicky, najlepšie v čase po večerných sv. omšiach v tomto týždni.

Podpis do kartičky prvoprijímajúcim deťom nech dajú rodičia po sústredenom prežití sv. omše z priameho prenosu.

 

INFO pre BIRMOVANCOV

Príhovor mladým

Adventná liturgia

Od 27.9.2021 je povinné mať ZOZNAM účastníkov na svätej omši.

Zoberte si z kostola alebo vytlačte TENTO PAPIER a postrihajte ho na kartičky. Tieto lístky sú väčšinou k dispozícií aj v kostole.

 

 

FARNIK 49

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 48

FARNIK 47

FARNIK 46

FARNIK 45

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)