Dianie vo farnosti

« Späť

Deň rodiny 2021

... alebo „Deň zázrakov“. Aj takto by sme mohli nazvať tohtoročný mimoriadny deň rodiny, ktorý sa konal v nedeľu 18. júla. Jeho motto „Otec nablízku“ sa stalo už počas prípravy pre nás dôležitým a v tomto duchu sme sa snažili aj tento deň pripraviť. Chceli sme poukázať na dôležitosť prítomnosti otca v rodine a jeho mimoriadne poslanie, ktoré mu zveril Boh – Otec. 

 

 

 

 

 

 

To, čo sme ako organizátori mohli v tento deň zažiť nás hlboko presvedčilo o Božej dobrote, láske a jeho neustálej otcovskej blízkosti. Práve v ten deň nám pred poludním ostala už len dôvera v to, že Boh sa o všetko postará a požehná toto podujatie pekným počasím. Navzájom sme sa k tomu povzbudzovali, čo bolo úžasné. A Boh to aj urobil. Ba nielen to. K peknému počasiu nám daroval omnoho viac. Daroval nám čas rozhovorov a zdieľaní s inými ľuďmi, ktorí svedčili o tom, ako Boh koná v životoch ľudí. Na túto akciu si každá rodina nesie svoj batoh starostí a problémov. Veríme, že tým, že sa rodiny navzájom medzi sebou rozprávajú, povzbudzujú a tešia sa z detí, ich životný batoh je cestou domov ľahší. Čas nehrá v tento deň žiadnu rolu. Nikam sa netreba ponáhľať, môžu sa navzájom lepšie spoznať, cítiť svoju blízkosť. Veľakrát si vypočujeme rôzne svedectvá, ktoré nás ako organizátorov posúvajú ďalej. Ďakujeme a vážime si všetkých otcov, ktorí prijali výzvu a venovali čas svojim deťom.


 

 

 

 

 

 

 

 

Bolo zaujímavé a zároveň krásne pozorovať, ako boli nablízku deťom, keď s nimi súťažili, aj keď sa im to mohlo zdať trápne. No práve tieto zážitky si deti pamätajú najdlhšie. Veľmi si ceníme všetkých mladých, ktorí boli ochotní prísť a slúžiť druhým. Boli ste super. Aj vďaka vám sme my mohli venovať čas našim rodinám a deťom. Už neodmysliteľnou súčasťou tohto dňa boli aj naši hasiči. Aj im patrí veľká vďaka za to, že prišli a venovali nám svoj čas. Na záver sa chceme zo srdca poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli a prispeli k tomu, aby sa tento deň mohol uskutočniť. S dôverou v Božiu blízkosť sa tešíme na vás opäť o rok.

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 
 

 

FARNIK 33

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 32

FARNIK 31

FARNIK 30

FARNIK 29

FARNIK 28

FARNIK 27

FARNIK 26

FARNIK 25

FARNIK 24

FARNIK 23

FARNIK 22

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)