Blogy

« Späť

Jubileum na Modlovke

Už dvadsaťpäť rokov organizuje pre svojich farníkov p. Jozef Kovalčík vždy v Kvetnú nedeľu krížovú cestu na 910 m vysoký Modlový vrch nad obcou Novoť.

Po vlaňajšej zasneženej nedelí, ani tohto roku počasie veľmi neprialo, po mrazivej noci a mrholení na vrchole pršalo a preto nebol ani výhľad na okolité kopce, z hmly vykukovalo len Pílsko, to však neodradilo niekoľko stoviek veriacich od tých najstarších po najmenšie detí, aby sa tejto krížovej cesty, ktorú viedol miestny bohoslovec Anton Durčák nezúčastnili. Tí ktorí z rôznych dôvodov sa jej nemohli zúčastniť naplnili miestny kostol, aby takto zasvätili Kvetnú nedeľu. I keď tohto roku bola na „Modlovke“ menšia účasť zas ju spestrili mládežníci v dobových krojoch a prispeli tak ku krásnemu 25. výročiu konania tejto náboženskej aktivity.

Foto: Patrik Kolenčík

Výveska

**************

Príprava na Prvé sväté prijímamnie 2020

**************

Prednáška diecéznej školy viery 8. prikázania

Farský informačný list pre vnútornú potrebu farnosti Novoť

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK (staršie čísla)

 

Služba lektorov na 30. a 31. máj 2020

Zimnicová a Barutová
Monika Buláková a Helena Subjaková
Jarok a Šoltýstvo
Sára Vlčáková a Katarína Kovalčíková
Podešťanská a Podkopec
Mária Kondelová a Mária Fafaláková

 

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery