Dianie vo farnosti

« Späť

Nová zástava farnosti

Od nápadu po požehnanie

S myšlienkou dať zhotoviť novú zástavu farnosti prišiel pán Šimiak. Nasledovalo obdobie viacerých grafických návrhov, ktoré pripravil a podľa mojich požiadaviek upravoval pán Zdenek Velebný.

 

 

30. júna 2020 - keď už bolo možné cestovať do zahraničia - sme sa spolu s pánom starostom Radoslavom Kozákom  a s pánom Šimiakom vybrali do Ústí nad Orlicí a prevzali sme hotové dielo.

 

 

 

 

Druhá strana zástavy nesie znak, ktorý je aj na farskej pečati názov farnosti a letopočet

 

 

ústredný motív novej farskej zástavy

NARIDENIE PANNY MÁRIE

 

Symboly:

dva holúbky – obeta podľa starozákonných predpisov

rozkvitnutá ľalia – symbol čistoty

zlatá stuha od Boha – Pána neba i zeme – k Márií

Mária sa od mladosti pridŕžala nebeskej múdrosti

 

Návrh a realizácia: Velebný & fam.            velebny.cz

 

Novú farskú zástavu požehnáme na začiatku odpustovej slávnosti. Donesieme ju v sprievode, ale zvesenú a zvinutú a v záverečnom sprievode už bude zavesená na žrdi.

 

Fotky sa po kliknutí zväčšia

Výveska

Svoju pozemskú púť ukončil náš brat

Jozef Jendrašík

(24r.)

Pohreb zosnulého

bude v utorok 19.10.2021 o 14:00 so sv. omšou

v dome smútku a nádeje.

Odpočinutie večné daj mu, Pane,

a svetlo večné nech mu sviet, nech odpočíva v pokoji.

 

Od 27.9.2021 je povinné mať ZOZNAM účastníkov na svätej omši.

Zoberte si z kostola alebo vytlačte TENTO PAPIER a postrihajte ho na kartičky.

Alternatíva 1,(pdf) Alternatíva 2 (xlsx)

Doma si ho každý, kto ide na určitú sv. omšu vypíše a pri vstupe do kostola ho hodí do označenej krabičky.

Pred každou sv. omšou si každý človek vypíše novú kartičku.

Takto sa vytvorí zoznam účastníkov bez toho, aby sme sa museli zdržiavať so zapisovaním.

Tieto lístky sú väčšinou k dispozícií aj v kostole.

 

INFO pre BIRMOVANCOV

 

DEKRÉT o odpustkoch v roku sv. Jozefa

 

 

FARNIK 43

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 42

FARNIK 41

FARNIK 40

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)