Blogy

« Späť

Nová zástava farnosti

Od nápadu po požehnanie

S myšlienkou dať zhotoviť novú zástavu farnosti prišiel pán Šimiak. Nasledovalo obdobie viacerých grafických návrhov, ktoré pripravil a podľa mojich požiadaviek upravoval pán Zdenek Velebný.

 

 

30. júna 2020 - keď už bolo možné cestovať do zahraničia - sme sa spolu s pánom starostom Radoslavom Kozákom  a s pánom Šimiakom vybrali do Ústí nad Orlicí a prevzali sme hotové dielo.

 

 

 

 

Druhá strana zástavy nesie znak, ktorý je aj na farskej pečati názov farnosti a letopočet

 

 

ústredný motív novej farskej zástavy

NARIDENIE PANNY MÁRIE

 

Symboly:

dva holúbky – obeta podľa starozákonných predpisov

rozkvitnutá ľalia – symbol čistoty

zlatá stuha od Boha – Pána neba i zeme – k Márií

Mária sa od mladosti pridŕžala nebeskej múdrosti

 

Návrh a realizácia: Velebný & fam.            velebny.cz

 

Novú farskú zástavu požehnáme na začiatku odpustovej slávnosti. Donesieme ju v sprievode, ale zvesenú a zvinutú a v záverečnom sprievode už bude zavesená na žrdi.

 

Fotky sa po kliknutí zväčšia

Výveska

Diecézna škola viery 3

Pápežské misíjné diela na mesiac október pripravili pobožnosť: Mária, matka ticha

***********

FARNIK 40

pre Vás s heartpripravujeme

FARNIK 39

FARNIK 38

FARNIK 37 (odpustové čislo)

FARNIK 36

FARNIK 35

FARNIK 34

FARNIK 33

FARNIK 32

FARNIK 31

FARNIK 30

FARNIK 29

FARNIK 28

FARNIK 27

FARNIK 26

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)