Dianie vo farnosti

« Späť

Nová zástava farnosti

Od nápadu po požehnanie

S myšlienkou dať zhotoviť novú zástavu farnosti prišiel pán Šimiak. Nasledovalo obdobie viacerých grafických návrhov, ktoré pripravil a podľa mojich požiadaviek upravoval pán Zdenek Velebný.

 

 

30. júna 2020 - keď už bolo možné cestovať do zahraničia - sme sa spolu s pánom starostom Radoslavom Kozákom  a s pánom Šimiakom vybrali do Ústí nad Orlicí a prevzali sme hotové dielo.

 

 

 

 

Druhá strana zástavy nesie znak, ktorý je aj na farskej pečati názov farnosti a letopočet

 

 

ústredný motív novej farskej zástavy

NARIDENIE PANNY MÁRIE

 

Symboly:

dva holúbky – obeta podľa starozákonných predpisov

rozkvitnutá ľalia – symbol čistoty

zlatá stuha od Boha – Pána neba i zeme – k Márií

Mária sa od mladosti pridŕžala nebeskej múdrosti

 

Návrh a realizácia: Velebný & fam.            velebny.cz

 

Novú farskú zástavu požehnáme na začiatku odpustovej slávnosti. Donesieme ju v sprievode, ale zvesenú a zvinutú a v záverečnom sprievode už bude zavesená na žrdi.

 

Fotky sa po kliknutí zväčšia

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 
 

 

FARNIK 33

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 32

FARNIK 31

FARNIK 30

FARNIK 29

FARNIK 28

FARNIK 27

FARNIK 26

FARNIK 25

FARNIK 24

FARNIK 23

FARNIK 22

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)