Blogy

« Späť

Odišiel „Gazda gazdinej Podhaľa“

V 42 roku kňazstva a vo veku nedožitých 65 rokov roku zomrel v Ludzmierzu kňaz, dekan, pápežský prelát Tadeusz Juchas , ktorý takmer 30 rokov pôsobil ako správca baziliky, ktorého stovky našich veriacich poznali ako veľkého priateľa Novoťanov.

Kňaz, pápežský prałát Tadeusz Juchas, sa narodil v roku 1949 v Starom Bystrom neďaleko Ludzmierza. Z ludźmierským kostolom, dnes bazilikou bol zviazaný takmer 30 rokov .

 Kňaz Tadeusz, bol človekom z ktorého vychádzala nesmierna energia. Bol všestranne činný, lyžoval, hral tenis, jazdil na bicykli, vo voľných chvíľach fotografoval.

Mal sedem súrodencov a jeho starší brat je tiež kňazom. Vychovaní boli bez matky, tá zomrela, keď Tadeusz mal tri roky. Základnú školu navštevoval v rodisku, gymnázium v Jablonke, vysvätený za kňaza bol Karolom Wojtylom v Krakove.

Bol kaplánom v Luborzycy pri Novej Hute, Gliwiciach pri Živci, Krakove a vo Wieliczke.

20 decembra 1985 roku sa stal správcom farnosti  Ludźmierz.

Vďaka nemu sa zmenila bazilika i jej okolie na nepoznanie. Bol to práve on, ktorý pozval a zorganizoval návštevu vtedajšieho pápeža Jána Pavla II v Ludzmierzu 7. júna 1997,  modlitba posvätného ruženca sa vtedy cez rozhlas vysielala do celého sveta. Pápež Ján Pavol II vtedy nazval P. Máriu Ludzmierskú  „Gazdinou Podhaľa“. Vybudoval ružencovú záhradu v areáli baziliky, obnovil kostol, rozšíril zákristiu, vymenil okna, zabezpečil nové zvony, vybudoval dom pútnikov. Zorganizoval stovky podujatí, ktoré sa stali dlhoročnou tradíciou. Pripravil jubileum 50. výročia korunovácie P. M. Ludzmierzskej v roku 2013. Bol dekanom pre hasičov, vojakov i Zvjonsku Podhalan. Vďaka jeho neúnavným  aktivitám  socha Panny Márie Ludzmierskej sa dostala do Spojených štátov, Kanady, Betlehema, Svätej zeme i do Dominikánskej republiky a na mnohé miesta v Poľsku.

Za svoju neúnavnú prácu na poli duchovnom bol v roku 2009 prezidentom Lechom Kaczynským odmenený najväčším štátnym vyznamenaním.

Počkal si na svätorečenie Jána Pavla II , aby mohol pre baziliku od kardinála Dziwisza prebrať pre vzácny dar, prsteň svätca, ktorý bol umiestnený do berla Panny Márie Ludzmierzskej.

Na veľa podujatiach sme tam boli aj my Novoťania, ktorých vždy srdečne vítal pri každej príležitosti s jeho neodmysliteľným úsmevom. Mám za čo ďakovať P. Bohu, že som sa spolu s Vami mohol priateliť s tak šľachetným a obetavým kňazom.

Kňaza za účasti vyše tristo kňazov, tisíce veriacich, hudieb a spevokolov pochoval kardinál Stanislaw Dziwisz. Smútok prejavilo vyše dvesto zástav – štandard, ale aj nebo, keď Tadesza vložili do hrobu na miestnom cintoríne, začalo krátko pršať -  zaplakalo aj nebo. Vďaka Ti za všetko drahý Tadeusz.


Komentáre
Prihláste sa pre pridanie komentára
Ludzmierz- miesto, ktoré patrí medzi naše obľúbené.
Kňazovi Tadeuszovi Juchas vyprosujem večný odpočinok pri „Gazdinej Podhaľa“, svetlo večné nech mu svieti, nech odpočíva v Božom pokoji.
Vďaka za krásne fotky.
Odoslané 19.6.2014 23:25.
Musel to byť užásný človek s veľkým vplyvom na ľudí. Ohromná nádherná slávnostná rozlúčka.
Odoslané 20.6.2014 9:35.
zaujímavé čo všetko je v tom Poľsku.. To je ako prezidentsky pohreb.
Odoslané 20.6.2014 15:29.
Každá akcia, či náboženské podujatie je dôstojne a na veľmi vysokej úrovni pripravené, tak to kňaz Juhás vždy pripravoval a tak to pripravili aj pre neho pri poslednom odchode. Od príchodu p. farára do Ludzmierza sme s farnosťou mali družbu a vždy sme boli pozývaní na podujatia a slávnosti, ktoré sa v bazilike, či mimo nej konali.
Odoslané 22.6.2014 10:28.

Výveska

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery

MILIÓN detí sa modlí ruženec

Na tomto mieste zverejňujeme farský informačný list, vydávaný aj v tlačenej forme pre vnútornú potrebu farnosti NOVOŤ.

FARNIK 43

Vo farníku č 42., ktorý je už vytlačený, je nesprávne uvedený čas sobášnej sv. omše. Sobáš bude o 14:00

FARNIK 42

FARNIK 41

FARNIK 40

FARNIK 39

FARNIK 38

FARNIK 37

FARNIK (staršie čísla)

Anketa

Dvere na kostole búchajú.