Blogy

« Späť

Posviacka obnovenej sochy Krista Trpiteľa

Obec Novoť na základe podnetov poslancov Obecného zastupiteľstva nedávno zreštaurovala národnú kultúrnu pamiatku "Sochu Krista Trpiteľa", postavenú v r. 1825, ktorá sa nachádza v časti obce Grúň.

Pán starosta Radoslav Kozák požiadal o požehnanie tejto obnovenej sochy a tejto požiadavke som rád vyhovel.

 

Sochu sme za hojnej účasti farníkov a reprezentantov obce požehnali na sviatok Panny Márie Bohorodičky 1.1.2020

Prítomným sa prihovoril aj majster MgrArt Juraj Brišák, ktorý vykonal reštaurátorské práce.

 

Táto socha nech okoloidúcim pripomína, že Ježiš nás svojím utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním vykúpil.

 

 

 

 

Ďakujem obci - pánovi starostovi a zastupiteľstvu za obnovenie tejto sochy aj za dôstojnú posviacku.

Štefan Hrbček

 

FOTO: Adam Zavoďančík

 

 

 

 

 

 

 

 

Výveska

Prihlasovací formulár

PRÍLEŽITOSŤ NA SLUŽBU

******  ******  ****** ******

FARNIK 33

FARNIK 32

FARNIK 31

FARNIK 30

FARNIK 29

FARNIK 28

FARNIK 27

FARNIK 26

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)