Blogy

« Späť

Posviacka obnovenej sochy Krista Trpiteľa

Obec Novoť na základe podnetov poslancov Obecného zastupiteľstva nedávno zreštaurovala národnú kultúrnu pamiatku "Sochu Krista Trpiteľa", postavenú v r. 1825, ktorá sa nachádza v časti obce Grúň.

Pán starosta Radoslav Kozák požiadal o požehnanie tejto obnovenej sochy a tejto požiadavke som rád vyhovel.

 

Sochu sme za hojnej účasti farníkov a reprezentantov obce požehnali na sviatok Panny Márie Bohorodičky 1.1.2020

Prítomným sa prihovoril aj majster MgrArt Juraj Brišák, ktorý vykonal reštaurátorské práce.

 

Táto socha nech okoloidúcim pripomína, že Ježiš nás svojím utrpením, smrťou a zmŕtvychvstaním vykúpil.

 

 

 

 

Ďakujem obci - pánovi starostovi a zastupiteľstvu za obnovenie tejto sochy aj za dôstojnú posviacku.

Štefan Hrbček

 

FOTO: Adam Zavoďančík

 

 

 

 

 

 

 

 

Výveska

Na tomto mieste zverejňujeme farský informačný list, vydávaný aj v tlačenej forme pre vnútornú potrebu farnosti NOVOŤ.

FARNIK 05

FARNIK 04

FARNIK 03

FARNIK 02

FARNIK 01

FARNIK 52

FARNIK 51

FARNIK (staršie čísla)

 

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery

 

Anketa

Dvere na kostole búchajú.