Dianie vo farnosti

« Späť

Prebieha maľovanie kostola

Milí farníci. Aby ste mali apoň občas nejaké info o maľovaní kostola, ponúkam TENTO článok. Najhlavnejšia časť bude oznámenie upratovania po maľovaní :)

 

Sviatosť zmierenia sa aj v Dome smútku a nádeje vysluhuje v rovnakých časoch ako je to zaužívané v kostole. Spovednú miestnosť nájdete vpravo od sakristie. Je označená nápisom na dverách.

 

ĎAKUJEM

všetkým pomocníkom a brigádnikom, ktorí boli pomôcť na prípravách pred maľovaním. 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalej

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 

 

 

Vyhlásenie Konferencie biskupov Slovenska k voľbám do NR SR

 

 

info pre BIRMOVANCOV

info k 1. sv. prijímaniu

 

 

FARNIK 39

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 38

FARNIK 37 ODPUST

FARNIK 36

FARNIK 35

FARNIK 34

FARNIK 33

FARNIK 32

FARNIK 31

FARNIK 30

FARNIK 29

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.