Dianie vo farnosti

« Späť

Prebieha maľovanie kostola

Kostol je pripravený na slávenie liturgie.

V mene celej farnosti ĎAKUJEM všetkým ochotným ľuďom, ktorí obetovali svoj čas a energiu na práce spojené s maľovaním kostola a rôznymi opravami. 

SH

 

ĎAKUEJEM 

všetkým, ktorí boli pomôcť pri veľkom upratovaní, výmene skiel, tmelení skiel a pri montáži projektora, lámp a zásuviek. 

 

upratovanie

výmena skiel a tmelenie

Perspektíva záverečných prác pri maľovaní: 

V pondelok 2.10.2023 dopoludnia sa vynesie plošina a lešenie.

Prosím o pomoc pri upratovaní kostola po maľovaní v pondelok od 16:00 hod.

Lavice budeme nosiť a montovať v utorok od 8:00

Sväté omše budú v kostole od stredy (vrátane detskej sv. omše) 

 

Pohľad z plošiny do svätyne. 

 

umývanie mramora v priečelí

Obraz titulu chrámu (obraz narodenia Panny Márie) zavesíme na pôvodné miesto

príprava na nové žulové rímsy

Bolo potrebné vymeniť niektoré puknuté sklá

 

Pozlátené písmo na pamatnej tabuli vdp. Mnoheľa

práce v hlavnej lodi

rímsy na kameňovom múre v štádiu opráv. (aj v hlavnom portále) 

 

PROSBA O UPRATANIE

V sobotu, 23.9.2023 o 10:00 prosím niekoľko ochotných ľudí o upratanie podlahy. Treba si doniesť KLASICKÉ handry (nie mopy) a poumývať celú podlahu. 

 

 

 

 

Sviatosť zmierenia sa aj v Dome smútku a nádeje vysluhuje v rovnakých časoch ako je to zaužívané v kostole. Spovednú miestnosť nájdete vpravo od sakristie. Je označená nápisom na dverách.

 

 

Pred maľovaním (a čiastočne aj popri maľovaní) sa doplnili siete a elektrické rozvody a vymenili svetlá v hornej časti svätyne. 

 

 

Vo svätyni sme pridali obklad na miestach, kde sa stena odierala od stoličiek miništrantov. 

ĎAKUJEM

všetkým pomocníkom a brigádnikom, ktorí boli pomôcť na prípravách pred maľovaním. 

 

 

 

 

 

 

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

Fotky z prvého sv. prijímania si rodičia môžu vyzdvihnúť v sakristií po sv. omšiach od zajtra do budúcej nedele. 

 

na DNI rodiny sa našiel kľúč. Je na fare a čaká na svojho majiteľa. 

 

info k birmovke

 

FARNIK 29

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 28

FARNIK 27

FARNIK 26

FARNIK 25

FARNIK 24

FARNIK 23

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK 20

 

Archív časopisu FARNIK

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

BR -  autor tohto textu je Blažej Raška, kaplán v Novoti

 

(2019 až 2023: RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti)

 

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípadná redakčná úprava.