Dianie vo farnosti

« Späť

PREVENTÍVNE OPATRENIA - informácie pre našu farnosť

V tomto článku sú INFORMÁCIE o priamych prenosoch svätých omší, informácie o vysluhovaní sviatosti zmierenia a možnosť prihlásiť sa na svätú spoveď a veciach ktoré súvisia s aktuálnymi obmedzeniami.

Prihlasovací formulár

PRÍLEŽITOSŤ NA SLUŽBU OBSLUHY DATAPROJEKTORA

 

14. jún 2020

10:30 svätá omša a priamy prenos

 

13. jún 2020

18:00 svätá omša - priamy prenos

 

 

 

 

Služba lektorov na 13. a 14. jún 2020

Podešťanská
Helena Smolárová a Michal Prokop
Podkopec
Dorota Šusteková a Ľubomír Blahút
Jarok a dolné Šoltýstvo
Ľubica Vlčáková a Helena Antušáková
horné Šoltýstvo
Oľga Durčáková a Barbora Blahútová
Zimnicová
Štefánia Habláková a Marta Michlíková
Barutová
Jana Ovšáková a Marta Prokopová

 

 

12. jún 2020

MLÁDEŽKA S HOSŤOM (priamy prenos)

11. jún 2020

SVÄTÁ OMŠA O 18:00 priamy prenos

 

 

(V tomto priamom prenose chýba homília, lebo vypadol internet)

 

SVÄTÁ OMŠA O 9:00

 

Prihlasovací formulár

PRÍLEŽITOSŤ NA SLUŽBU OBSLUHY DATAPROJEKTORA

 
 
 
 
 
 
Služba lektorov na nedeľu najsvätejšej TROJICE
 
Podešťanská
Mária Kondelová a Milada Zavoďančíková
Podkopec
Mária Fafaláková a Helena Jakubjaková
Jarok a dolné Šoltýstvo
Sára Vlčáková a Jana Straková 
horné Šoltýstvo
Katarína Kovalčíková a Oľga Durčáková
Zimnicová
Monika Buláková a Andrea Javorová
Barutová
Helena Subjaková a Marta Buláková

 

 

5. jún 2020

6:00 - 6:25 spoveď pred sv. omšou

6:30 ranná sv. omša

8:00 - 12:00 spovedanie chorých

 

16:00 - 18:30 svätá spoveď  Zápis na sv. spoveď TU

17:45 Svätá omša (prvý piatok)

 

4. jún 2020

Pred rannou sv. omšou sv. spoveď hlavne pre starších, ktorí nemajú možnosť sa zapísať.

6:30 ranná sv. omša

7:00 - 8:00 svätá spoveď (obaja kňazi)  Zápis na sv. spoveď TU

18:00 večerná sv. omša

16:00 - 18:00 svätá spoveď (obaja kňazi)  Zápis na sv. spoveď TU

 

 

3. jún 2020

14:00 detská sv. omša

16:30 - 17:45 svätá spoveď SH  Zápis na sv. spoveď TU

16:30 - 18:30 svätá spoveď RH  Zápis na sv. spoveď TU

18:00 svätá omša

 

2. jún 2020 (utorok)

Sviatosť zmierenia pred sv. omšou

6:30 ranná svätá omša

17:00 - 17:45 svätá spoveď  Zápis na sv. spoveď TU

18:00 svätá omša

20:05 na TV LUX si môžete pozrieť krátku reportáž z našej farnosti v správach (90 sekúnd)

  • Prišla mi informácia že  reportáž presunuli na piatok

1.jún 2020

14:00 sv. omša pre prvoprijímajúce deti

17:00 - 17:45 svätá spoveď  Zápis na sv. spoveď TU

18:00 svätá omša

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 
 

 

FARNIK 33

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 32

FARNIK 31

FARNIK 30

FARNIK 29

FARNIK 28

FARNIK 27

FARNIK 26

FARNIK 25

FARNIK 24

FARNIK 23

FARNIK 22

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)