Dianie vo farnosti

« Späť

PREVENTÍVNE OPATRENIA - informácie pre našu farnosť

V tomto článku sú INFORMÁCIE o priamych prenosoch svätých omší, informácie o vysluhovaní sviatosti zmierenia a možnosť prihlásiť sa na svätú spoveď a veciach ktoré súvisia s aktuálnymi obmedzeniami.

Prihlasovací formulár

PRÍLEŽITOSŤ NA SLUŽBU OBSLUHY DATAPROJEKTORA

 

14. jún 2020

10:30 svätá omša a priamy prenos

 

13. jún 2020

18:00 svätá omša - priamy prenos

 

 

 

 

Služba lektorov na 13. a 14. jún 2020

Podešťanská
Helena Smolárová a Michal Prokop
Podkopec
Dorota Šusteková a Ľubomír Blahút
Jarok a dolné Šoltýstvo
Ľubica Vlčáková a Helena Antušáková
horné Šoltýstvo
Oľga Durčáková a Barbora Blahútová
Zimnicová
Štefánia Habláková a Marta Michlíková
Barutová
Jana Ovšáková a Marta Prokopová

 

 

12. jún 2020

MLÁDEŽKA S HOSŤOM (priamy prenos)

11. jún 2020

SVÄTÁ OMŠA O 18:00 priamy prenos

 

 

(V tomto priamom prenose chýba homília, lebo vypadol internet)

 

SVÄTÁ OMŠA O 9:00

 

Prihlasovací formulár

PRÍLEŽITOSŤ NA SLUŽBU OBSLUHY DATAPROJEKTORA

 
 
 
 
 
 
Služba lektorov na nedeľu najsvätejšej TROJICE
 
Podešťanská
Mária Kondelová a Milada Zavoďančíková
Podkopec
Mária Fafaláková a Helena Jakubjaková
Jarok a dolné Šoltýstvo
Sára Vlčáková a Jana Straková 
horné Šoltýstvo
Katarína Kovalčíková a Oľga Durčáková
Zimnicová
Monika Buláková a Andrea Javorová
Barutová
Helena Subjaková a Marta Buláková

 

 

5. jún 2020

6:00 - 6:25 spoveď pred sv. omšou

6:30 ranná sv. omša

8:00 - 12:00 spovedanie chorých

 

16:00 - 18:30 svätá spoveď  Zápis na sv. spoveď TU

17:45 Svätá omša (prvý piatok)

 

4. jún 2020

Pred rannou sv. omšou sv. spoveď hlavne pre starších, ktorí nemajú možnosť sa zapísať.

6:30 ranná sv. omša

7:00 - 8:00 svätá spoveď (obaja kňazi)  Zápis na sv. spoveď TU

18:00 večerná sv. omša

16:00 - 18:00 svätá spoveď (obaja kňazi)  Zápis na sv. spoveď TU

 

 

3. jún 2020

14:00 detská sv. omša

16:30 - 17:45 svätá spoveď SH  Zápis na sv. spoveď TU

16:30 - 18:30 svätá spoveď RH  Zápis na sv. spoveď TU

18:00 svätá omša

 

2. jún 2020 (utorok)

Sviatosť zmierenia pred sv. omšou

6:30 ranná svätá omša

17:00 - 17:45 svätá spoveď  Zápis na sv. spoveď TU

18:00 svätá omša

20:05 na TV LUX si môžete pozrieť krátku reportáž z našej farnosti v správach (90 sekúnd)

  • Prišla mi informácia že  reportáž presunuli na piatok

1.jún 2020

14:00 sv. omša pre prvoprijímajúce deti

17:00 - 17:45 svätá spoveď  Zápis na sv. spoveď TU

18:00 svätá omša

Výveska

Svoju pozemskú púť ukončil náš brat

Jozef Jendrašík

(24r.)

Pohreb zosnulého

bude v utorok 19.10.2021 o 14:00 so sv. omšou

v dome smútku a nádeje.

Odpočinutie večné daj mu, Pane,

a svetlo večné nech mu sviet, nech odpočíva v pokoji.

 

Od 27.9.2021 je povinné mať ZOZNAM účastníkov na svätej omši.

Zoberte si z kostola alebo vytlačte TENTO PAPIER a postrihajte ho na kartičky.

Alternatíva 1,(pdf) Alternatíva 2 (xlsx)

Doma si ho každý, kto ide na určitú sv. omšu vypíše a pri vstupe do kostola ho hodí do označenej krabičky.

Pred každou sv. omšou si každý človek vypíše novú kartičku.

Takto sa vytvorí zoznam účastníkov bez toho, aby sme sa museli zdržiavať so zapisovaním.

Tieto lístky sú väčšinou k dispozícií aj v kostole.

 

INFO pre BIRMOVANCOV

 

DEKRÉT o odpustkoch v roku sv. Jozefa

 

 

FARNIK 43

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 42

FARNIK 41

FARNIK 40

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)