Blogy

« Späť

Pri stopách Panny Márie

Pri stopách Panny Márie

Pri príležitosti 15. výročia návštevy Jána Pavla II v Lichni a Roku Sedembolestnej Panny Márie zorganizovali veriaci z Novote púť do dvoch najnavštevovanejších pútnických miest v Poľsku do Jasnej Gury a Lichne.

Mariánska svätyňa v Sterej Lichni sa radí medzi druhé najvýznamnejšie pútnické miesto Poľska. Jej sláva sa začala šíriť od roku 1836. V kostole sv. Doroty bol umiestnený zázračný obraz Panny Márie na žiadosť šľachtica, ktorý bol účastníkom napoleonských bojov. V ťažkej chvíli sa mu zjavila Panna Mária a vrátila mu zdravie. Chýr o zázrakoch pri obraze Licheňskej Panny Márie sa rýchlo šíril po celej krajine. Korunováciu obrazu uskutočnil kardinál Wyszynski v roku 1967 a začalo sa rozsiahle budovanie pútnického areálu. v prvý deň sme putovali areálom. Pozreli sme pápežské apartmány, kde bol ubytovaný Ján Pavol II a ktoré teraz slúžia ako múzeum. V podvečer sme sa vydali na krížovú cestu, ktorá bola vybudovaná zo skál, ktoré sem priniesli pútnici zo všetkých kútov sveta. Večer sme sa zúčastnili sviečkovej procesie v katedrále a v jej okolí. Zakrývanie obrazu sprevádzali ľubozvučné a neopísateľné melódie organu ktorý má 81 hlasov so 6577 píšťalami. Maličký obraz s podobizňou Matky Božej pútnici často nazývajú Bolestná Kráľovná Poľska. Modlitby a prosby zavŕšili deň naplnený Božím požehnaním. Ráno, po sv. omši  sme sa vydali do blízkeho Grablinského lesíka. Tu v kaplnke „Stopa Panny Márie“, ktorá stojí na mieste, kde bol umiestnený obraz, sme vyprosovali v súkromnej modlitbe milosti pre všetkých našich farníkov. Na veľkom kameni sú zachované stopy Panny Márie. Každý v hrobovom tichu pri dotyku tohto svätého miesta sa prihováral k Matke Božej. Pútnici načúvajú Matku Božiu, ktorá vyzýva k pokániu a obráteniu.

 Účinné príhovory Matky Božej vzbudili v nás pocit vďačnosti zvlášť vtedy, keď nám kňazi v katedrále oznámili, že pred týždňom došlo pri kamení so stopami Panny Márie k zázračnému uzdraveniu chlapca, ktorý bol na vozíku a po dotyku s kameňom začal chodiť . V poobedňajších hodinách sme sa zúčastnili korunky k Božiemu Milosrdenstvu, ale už na Jasnej Gure v Čenstochovej. Cestou domov sme sa zastavili v družobnej gmine Suszec na „Dňoch Suszca“, kde sme videli majstra sveta v akrobatickom bicyklovaní a strávili sme veľmi príjemné chvíle so svojimi priateľmi z Poľska. Pre veľký záujem nám neostáva iné ako pripraviť ďalšiu púť do týchto prekrásnych miest.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výveska

**************

Príprava na Prvé sväté prijímamnie 2020

**************

Prednáška diecéznej školy viery 8. prikázania

Farský informačný list pre vnútornú potrebu farnosti Novoť

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK (staršie čísla)

 

Služba lektorov na 30. a 31. máj 2020

Zimnicová a Barutová
Monika Buláková a Helena Subjaková
Jarok a Šoltýstvo
Sára Vlčáková a Katarína Kovalčíková
Podešťanská a Podkopec
Mária Kondelová a Mária Fafaláková

 

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery