Blogy

« Späť

V Novoti bodovali najmä chlapci

V Novoti bodovali najmä chlapci

V minulom roku sme v našej obci pokrstili 45 detí z ktorých bolo 25 chlapcov a 20 dievčat. Porovnajme aké mená sme dávali našim deťom s najobľúbenejšími menami v rámci Slovenska.

Po troch rokoch vlády Sofie ju v tomto roku zosadila z trónu Nela, v minulom roku sme žiadnemu dievčatku toto meno nedali. Na druhom mieste bola Natália a na treťom mieste Ema. V Novoti sme vlani pokrstili jednu Natálku a jednu Emu,  dva krát sme dali meno Liliane a Sáre, a tiež prekvapujúco Anne, tie sa však v prvej sedmičke nenachádzajú. Mená, ktoré sme našim deťom dali: Sofia, Diana, Júlia, Lia, Olívia, Ivana, Agáta, Tamara,  Edita, Viktória, Katarína. Ďalšou možnosťou, ktorú začali rodiča častejšie využívať, je dávanie dvoch krstných mien. Ponúkne im to tak viac možností a niekedy možno vylúčia spory, keď sa otec s mamičkou nevedia dohodnúť len na jednom, u nás to využili iba jedni rodičia a dali dievčatku meno Lili Anna.

Medzi chlapcami bodoval Patrik a Michal, tieto mená dostali po traja chlapci. Michal v rámci Slovenska obsadil štvrté miesto. Prvé miesto vo vlaňajšom rebríčku patrí Jakubom, toto meno dostal pri krste vlani jeden chlapec. Druhé miesto obsadil Adam, aj toto meno sme dali jednému chlapcovi ako aj na treťom mieste Samuelovi. Dvaja chlapci dostali meno Richard a po jednom máme: Andrej, Jozef, Dominík, František, Tobiáš, Ľubomír, Šimon, Damián, Juraj, Sebastián, Mário, Nikolas, Michael a Matiáš.

Viacero pracovníčok slovenských matrík sa zhodlo na tom, že po období rôznych zahraničných a taktiež nie raz aj extravagantných mien, sa opäť vraciame ku tradíciám. Rodičia vyberajú skôr klasické slovenské mená, nie raz vyberajú aj medzi takými, ktoré už boli pomaly zabudnuté, alebo sa im kvôli častejšej frekvencii v predošlých časoch radšej vyhýbali. No teraz opäť pribúda či už dievčatiek s menom Anna alebo Hana a chlapcov s menom Peter alebo Jozef /zdroj: www.najmama.sk/.

 

Výveska

**************

Príprava na Prvé sväté prijímamnie 2020

**************

Prednáška diecéznej školy viery 8. prikázania

Farský informačný list pre vnútornú potrebu farnosti Novoť

FARNIK 22

FARNIK 21

FARNIK (staršie čísla)

 

Služba lektorov na 30. a 31. máj 2020

Zimnicová a Barutová
Monika Buláková a Helena Subjaková
Jarok a Šoltýstvo
Sára Vlčáková a Katarína Kovalčíková
Podešťanská a Podkopec
Mária Kondelová a Mária Fafaláková

 

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery