Dianie vo farnosti

« Späť

Veľká noc 2022

Väčšina informácií k tohoročnej Veľkej Noci je uverejnená vo farskom časopise "FARNIK 15", v tomto článku budú niektoré upresnenia.

Môžete si vypočuť piesne, ktoré odzneli na oslavu zmŕtvychvstalého Pána počas svätých omší na Veľkonočnú vigíliu a aj v Nedeľu zmŕtvychvstania Pána. (Sú tam piesne obidvoch spevokolov.) 

 

 

Cez veľkonočné obdobie, ktoré trvá 7 týždňov sa modlime RADUJ SA NEBIES KRÁĽOVNÁ.

 

V tejto ANKETE môžete vyjadriť svoj názor na niektoré veci, ktoré boli počas tohoročných sviatkov, aby sme to mohli zohľadniť do budúcich rokov. 

 

 

Svätá sobota - Veľkonočná vigília

Veľkonočná vigília začína o 20:00

Na liturgiu Pánovho zmŕtvychvstania na Svätú sobotu večer pripomínam, aby ste si priniesli krstné sviece. Budeme ich potrebovať na obrad svetla na začiatku obradov, a aj, keď si spoločne obnovíme krstné sľuby. 

 

Svätá sobota 

Po modlitbe ranných chvál o 8:30 hodine bude vystavená Sviatosť oltárna v Božom hrobe k poklone. Minulý aj predminulý rok sme mali registrácie a prísne pravidlá na vstup do kostola. Vďaka Bohu tento rok už toto nemusíme riešiť. Každý môže prísť na poklonu kedy chce.

Kríž nebudeme uctievať  bozkom, ale pokľaknutím, úctivým dotykom kríža a prežehnaním sa.

 

Piatok utrpenia Pána

Krížová cesta v Piatok utrpenia Pána začne o desiatej hodine dopoludnia. Začne pri obecnom úrade. Krížovú cestu sa budeme modliť pri kaplnkách a krížoch, ktoré sú popri hlavnej ceste smerom hore. (niektoré zastavenia sa pomodlíme aj pomedzi to)

Prosím hasičov, aby zabezpečili bezpečnosť a spomalili autá.

 

Liturgicky je správne, keď sa v Piatok utrpenia Pána veriaci modlia krížovú cestu pred obradmi a nie po nich. Večerné alebo nočné krížové cesty by mali byť v tento deň skôr výnimkou ako pravidlom (ako napríklad krížová cesta v Koloseu v Ríme).

Obrady Piatku utrpenia Pána budú o 15. hodine a po nich bude poklona v Božom hrobe až do 22. hodiny. Sviatosť oltárnu v tichosti odložíme do bočného Bohostánku.

Poklona v Božom hrobe bude pokračovať na Svätú sobotu. Po modlitbe ranných chvál o 8:30 hodine bude vystavená Sviatosť oltárna v Božom hrobe k poklone. Minulý aj predminulý rok sme mali registrácie a prísne pravidlá na vstup do kostola. Vďaka Bohu tento rok už toto nemusíme riešiť. Každý môže prísť na poklonu kedy chce.

V piatok ani v sobotu nebudeme uctievať kríž bozkom, ale pokľaknutím, úctivým dotykom kríža a prežehnaním sa. 

 

 

Štvrtok Svätého týždňa

Večerná svätá omša o 18:00 - Pamiatka Pánovej Poslednej večere. 

V tejto svätej omši je po homílií obrad umývania nôh ľuďom, ktorí symbolicky zastupujú apoštolov.

 

Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.

Jn 13, 14-15

 

 

Po obradoch Štvrtka svätého týždňa bude kostol otvorený do piatka 7:00 hodiny. Ježiš povedal svojim učeníkom v Getsemanskej záhrade: „To ste ani hodinu nemohli bdieť so mnou?“

Mt 26, 40

Tento čas po slávení pamiatky poslednej večere je priestorom pre všetkých, ktorí chcú bdieť „aspoň hodinu“ s Ježišom Kristom. Na nočný čas po 22:00 nech sa zapíšu rodiny, ktoré budú v kostole v danom intervale, ale okrem zapísaných môže prísť samozrejme ktokoľvek. 

Rozpis LEKTOROV na Veľkú Noc 2022

Po novom slávime Palmovú nedeľu. Zmenili sa aj názvy ďalších veľkonočných dnín

V inštrukcií, ktorú poslal biskupský úrad v spišskej Kapituli 13.4.2022 kňazom spišsskej diecézy je uvedené, že pôvodné pomenovanie dní Veľkonočného trojdnia sa v bežnej komunikácií môže používať aj naďalej, ale v oznamoch, komentároch a v liturgických sláveniach sa majú používať nové názvy. (parafrázované) Presné znenie textu NÁJDETE TU.

 

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

kostolu sv. Jána Krstiteľa
(odstup medzi hlasovaním je 24 hod)
 
 
 
 
 

 

 

FARNIK 14

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 13

FARNIK 12

FARNIK 11

FARNIK 10

FARNIK 09

FARNIK 08

FARNIK 07

FARNIK 06

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.