Dianie vo farnosti

« Späť

Veľká noc 2022

Väčšina informácií k tohoročnej Veľkej Noci je uverejnená vo farskom časopise "FARNIK 15", v tomto článku budú niektoré upresnenia.

Môžete si vypočuť piesne, ktoré odzneli na oslavu zmŕtvychvstalého Pána počas svätých omší na Veľkonočnú vigíliu a aj v Nedeľu zmŕtvychvstania Pána. (Sú tam piesne obidvoch spevokolov.) 

 

 

Cez veľkonočné obdobie, ktoré trvá 7 týždňov sa modlime RADUJ SA NEBIES KRÁĽOVNÁ.

 

V tejto ANKETE môžete vyjadriť svoj názor na niektoré veci, ktoré boli počas tohoročných sviatkov, aby sme to mohli zohľadniť do budúcich rokov. 

 

 

Svätá sobota - Veľkonočná vigília

Veľkonočná vigília začína o 20:00

Na liturgiu Pánovho zmŕtvychvstania na Svätú sobotu večer pripomínam, aby ste si priniesli krstné sviece. Budeme ich potrebovať na obrad svetla na začiatku obradov, a aj, keď si spoločne obnovíme krstné sľuby. 

 

Svätá sobota 

Po modlitbe ranných chvál o 8:30 hodine bude vystavená Sviatosť oltárna v Božom hrobe k poklone. Minulý aj predminulý rok sme mali registrácie a prísne pravidlá na vstup do kostola. Vďaka Bohu tento rok už toto nemusíme riešiť. Každý môže prísť na poklonu kedy chce.

Kríž nebudeme uctievať  bozkom, ale pokľaknutím, úctivým dotykom kríža a prežehnaním sa.

 

Piatok utrpenia Pána

Krížová cesta v Piatok utrpenia Pána začne o desiatej hodine dopoludnia. Začne pri obecnom úrade. Krížovú cestu sa budeme modliť pri kaplnkách a krížoch, ktoré sú popri hlavnej ceste smerom hore. (niektoré zastavenia sa pomodlíme aj pomedzi to)

Prosím hasičov, aby zabezpečili bezpečnosť a spomalili autá.

 

Liturgicky je správne, keď sa v Piatok utrpenia Pána veriaci modlia krížovú cestu pred obradmi a nie po nich. Večerné alebo nočné krížové cesty by mali byť v tento deň skôr výnimkou ako pravidlom (ako napríklad krížová cesta v Koloseu v Ríme).

Obrady Piatku utrpenia Pána budú o 15. hodine a po nich bude poklona v Božom hrobe až do 22. hodiny. Sviatosť oltárnu v tichosti odložíme do bočného Bohostánku.

Poklona v Božom hrobe bude pokračovať na Svätú sobotu. Po modlitbe ranných chvál o 8:30 hodine bude vystavená Sviatosť oltárna v Božom hrobe k poklone. Minulý aj predminulý rok sme mali registrácie a prísne pravidlá na vstup do kostola. Vďaka Bohu tento rok už toto nemusíme riešiť. Každý môže prísť na poklonu kedy chce.

V piatok ani v sobotu nebudeme uctievať kríž bozkom, ale pokľaknutím, úctivým dotykom kríža a prežehnaním sa. 

 

 

Štvrtok Svätého týždňa

Večerná svätá omša o 18:00 - Pamiatka Pánovej Poslednej večere. 

V tejto svätej omši je po homílií obrad umývania nôh ľuďom, ktorí symbolicky zastupujú apoštolov.

 

Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám.

Jn 13, 14-15

 

 

Po obradoch Štvrtka svätého týždňa bude kostol otvorený do piatka 7:00 hodiny. Ježiš povedal svojim učeníkom v Getsemanskej záhrade: „To ste ani hodinu nemohli bdieť so mnou?“

Mt 26, 40

Tento čas po slávení pamiatky poslednej večere je priestorom pre všetkých, ktorí chcú bdieť „aspoň hodinu“ s Ježišom Kristom. Na nočný čas po 22:00 nech sa zapíšu rodiny, ktoré budú v kostole v danom intervale, ale okrem zapísaných môže prísť samozrejme ktokoľvek. 

Rozpis LEKTOROV na Veľkú Noc 2022

Po novom slávime Palmovú nedeľu. Zmenili sa aj názvy ďalších veľkonočných dnín

V inštrukcií, ktorú poslal biskupský úrad v spišskej Kapituli 13.4.2022 kňazom spišsskej diecézy je uvedené, že pôvodné pomenovanie dní Veľkonočného trojdnia sa v bežnej komunikácií môže používať aj naďalej, ale v oznamoch, komentároch a v liturgických sláveniach sa majú používať nové názvy. (parafrázované) Presné znenie textu NÁJDETE TU.

 

Výveska

V mesiaci MÁJ sa pred sv. omšou budeme modliť aj
LITÁNIE LORETÁNSKE.
 
 
 
 
 
 

 

FARNIK 22

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 21

FARNIK 20

FARNIK 19

FARNIK 18

FARNIK 17

FARNIK 16

FARNIK 02

FARNIK 01

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

Počítadlo

počítadlo