Blogy

« Späť

VIANOCE 2019

Každý rok môžeme sláviť narodenie Ježiša Krista. V našej farnosti sme venovali náležitú pozornosť tomu, aby to bola dôstojná a veľkolepá oslava, veď ON je naše všetko...

Môžete si vypočuť zbor dospelých. Tieto piesne odzneli na slávnosť Narodenia Pána na sv. omši počas sv. prijímania.

RECORDING: Erik Durčák

 

Radostná zvesť ozýva sa

Nebo sa sklonilo k zemi (Glória in excelsis Deo) sólový spev: Lenka Brodecová

Zvony sa nám rozjasali z veží

K jasličkám by som aj ja rád bežal

 

1. živý Betlehem

2. Vianočná akadémia (Jasličková slávnosť)

3. Vianočná akadémia (Jasličková slávnosť)

Ďakujem deťom, ktoré za zapojili do jasličkovej akadémie a aj pani zástupkyni Kobellovej a pani učiteľke Zavoďančíkovej, za nácviky a prípravu a Erikovi za ozvučenie.

4. Vo farnosti máme novú sochu Jezuliatka. Vyhotovil ju pán Brišák.

 

 

 

 

 

ň

 

5.                           Betlehem a vianočná výzdoba                             6.

Ďakujem skupine, ktorá tento rok mala na starosti vianočné upratovane a výzdobu za dobre vykonanú prácu. Ďakujem za originálnu výzdobu, ktorá isto stála veľa práce. Ďakujem  mládežníckemu a dospeláckemu spevokolu za umelecké obohatenie liturgie, pánovi Jozefovi Kondelovi za zapožičanie vyrezávaného Betlehemu a všetkým, ktorí sa pričinili, aby tohoročné Vianoce boli v našej farnosti čo najkrajšie.

Štefan Hrbček, farár

FOTO  1., 2., 3.: Adam Zavoďančík

FOTO 4., 5., 6.: Štefan Hrbček

Výveska

Na tomto mieste zverejňujeme farský informačný list, vydávaný aj v tlačenej forme pre vnútornú potrebu farnosti NOVOŤ.

FARNIK 05

FARNIK 04

FARNIK 03

FARNIK 02

FARNIK 01

FARNIK 52

FARNIK 51

FARNIK (staršie čísla)

 

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)

ŠKOLA VIERY 2

List diecézneho biskupa veriacim

Plagát k škole viery

 

Anketa

Dvere na kostole búchajú.