Dianie vo farnosti

« Späť

Víkendovka pre bezdetné páry

Víkendovka pre bezdetné páry v Bardejovských Kúpeľoch - 23.-25.10.2020

Nechcená bezdetnosť nie je len fyzickou realitou. Má dopad na kvalitu manželského spolužitia a na spolunažívanie v širšej rodine, vystavuje manželov duchovným krízam a špecifickým pokušeniam. Bezdetné páry často nesú svoj stav ako problém a hľadajú cestu, ako z toho von.
 
Víkendová oáza pre bezdetné páry je trojdňový program, ktorý má za cieľ vytvoriť pokojný priestor na výmenu skúsenosti, odkrývanie nových súvislostí, hlbšie sebapoznávanie, stíšenie, tvorivý oddych.
 
Pre hlbšie zamyslenie nám bude smerodajná aj téma víkendovky podľa žalmu:
Dám ti múdrosť a poučím ťa o ceste, ktorou máš kráčať; 
poradím ti a budem ťa mať stále na očiach.
 (Žalm 32, 8)
 
Účastníkom sa prihovoria hostia v troch blokoch:
 
Miriam Varšová: Od nákupu cez varenie. Prejedzme sa k plodnosti.
Gabriel a Anna Brezovi: Ničitelia lásky a krízy v manželstve. 
manželia Peter a Mária: Našich päť fáz smútenia (svedectvo)
 
Popri týchto prezentáciách nebude chýbať ani priestor na diskusiu, duchovná služba, dobrý film, ponuka osobnej konzultácie, možnosť ľahkej turistiky.  
 
Víkendovka sa uskutoční v Penzióne Augustineum v Bardejovských Kúpeľoch od 23. (večer) do 25. októbra 2020 (obed).
Cena pre manželský pár za pobyt a stravu je 130 €.
(Možnosť uplatniť si aj rekreačný poukaz)
 
 
Registrovať sa možno prostredníctvom formulára TU
Ak potrebujete podrobnejšie informácie, kontaktujte  nás: vikend.manzelia@gmail.com
 
Tešíme sa na Vás,
 
o. Dušan Škurla
Ľudmila Dydňanská, Plodar, o.z.
a tím Víkendovej oázy

počítadlo

nahlasenie zneuzivania

Výveska

 
 

 

FARNIK 33

pre Vás s láskou pripravujeme

FARNIK 32

FARNIK 31

FARNIK 30

FARNIK 29

FARNIK 28

FARNIK 27

FARNIK 26

FARNIK 25

FARNIK 24

FARNIK 23

FARNIK 22

FARNIK (staršie čísla)

 

Zodpovednosť za obsah:

SH - autor tohto textu je Štefan Hrbček, farár v Novoti

RH - autor tohto textu je Rastislav Hanečák, kaplán v Novoti

články od iných autorov sú podpísané menom a priezviskom, alebo organizáciou, ktorá informáciu odovzdala.

Pri prevzatých textoch je uvedený zdroj a prípradná redakčná úprava.

Farnosť NOVOŤ (starší WEB)